Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

DVS – LIGE NU

VEJHISTORIE no.24//2014 er udkommet i oktober

Det indeholder 3 artikler: ´”Eneveldets konger på Norgesreise” af cand.philol. Anne-Mette Nilesen, Norge, “Spår av en gammal bro i Ängelholm” af civilingenjör Lars Nilsson, Sverige og “Vejen som æstetisk og åndelig størrelse” af cand.mag. Michael Hertz.

Med syvmileskridt gennem 250 års dansk vejhistorie

DVSs næste arrangement er et foredrag med ovennævnte titel holdes af af arkivar, seniorforsker, ph.d. Steffen E. Jørgensen, Landsarkivet for Nørrejylland. Foredraget finder sted mandag den 13. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. Foredraget vil belyse markante episoder i det overordnede danske vejnets udvikling, fra den første beslutning om anlæg af et hovedlandevejsnet blev taget i 1761 til de sidste tilføjelser til ”Det store H” blev foretaget i 00’erne.

Læs mere om arrangementet her.