Dansk Vejhistorisk Selskab

ny_logo_dvs

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

Dansk Vejhistorisk Selskab blev stiftet i 1982 og har til formål at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

Selskabets formål søges realiseret ved indsamling, og registrering af effekter samt kortlægning og bevaring af historisk interessante vejstrækninger og bygværker. Der samarbejdes i den forbindelse med andre relevante institutioner, selskaber og personer samt ved kontakt med tilsvarende institutioner i de andre nordiske lande.

Som medlemmer af Selskabet kan optages enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger og andre sammenslutninger. Årskontingentet er 150 kr for enkeltpersoner, 75 kr for juniormedlemmer (studerende mv.) og 750 kr for øvrige medlemskategorier (organisationer, institutioner, virksomheder mv.).