Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Print Friendly

 

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

 

Indkaldelse til og dagsorden for ordinær generalforsamling 2017 er udsendt. Se meddelelse nr. 2017-1.

Hjemmesiden er blevet opdateret 7. februar. Se, hvad der er nyt her: NYT PÅ SIDEN.

 

Bogudgivelse

Gods på vej er titlen på et trebindsværk, som netop er udgivet af Danmarks Tekniske Museum på forlaget Kulturbøger. Det handler om vejtransportens udvikling fra middelalderen til i dag. Forfatteren er Jørgen Burchardt, som er næstformand i Dansk Vejhistorisk Selskab. Læs mere om værket på Teknisk Museums fakta-ark om udgivelsen og på http://www.godspaavej.dk – hjemmesiden om vejtransportens historie.

De tre bind koster i boghandlen 960 kr. Selskabets medlemmer kan købe dem til en favørpris på 760 kr. + 80 kr. porto ved bestilling hos forlaget på adressen butik@kulturboger.dk.

Læs en anmeldelse af værket på Dansk Historisk Fællesråds hjemmeside.

 

Vejhistorisk verdenskort

Nu kan man (snart) se den geografiske placering af de historiske veje og broer og andre lokaliteter, der er beskrevet på www.vejhistorie.dk. Der er tilføjet miniaturekort som del af beskrivelsen af nogle af de historiske broer på UNESCO’s liste over verdens kulturarv samt nogle af de historiske broer i Danmark. Der vil løbende blive tilføjet flere kort på siderne.

Der er desuden kommet en ny side med et “Vejhistorisk verdenskort”. På dette kort er de vejhistoriske lokaliteter på hjemmesiden plottet ind på et Google Map. Man kan finde lokaliteterne ved at søge i en liste eller søge på kortet. Læs mere om mulighederne på siden Vejhistorisk verdenskort. Kortet er under opbygning – der vil løbende blive tilføjet nye lokaliteter – men det kan udforskes allerede nu!

 

Ny kalender

www.vejhistorie.dk har fået en kalender. Den åbnes ved at klikke på “Vis kalender =>” eller på en af de kommende begivenheder i højre sidebar. Læs mere om kalenderen på NYT PÅ SIDEN. Webmaster modtager gerne tips om relevante begivenheder, som bør medtages i kalenderen.

 

Nyt fra selskabet

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 14.40. Indkaldelse og dagsorden følger senere, men afsæt allerede nu eftermiddagen d. 21. februar til Dansk Vejhistorisk Selskab.

Selskabet er med på Historiske Dage 2017 d. 25. – 26. marts i Øksnehallen. Se mere i kalenderen eller klik på kommende begivenheder i højre sidebar.

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab.

Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE.

Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage.

Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden.

Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

 

Kender du denne bro?

 

Hvis du kan identificere broen ved dens navn og beliggenhed, kan du deltage i Bridge of the Month Quiz i februar 2017. Klik på linket for at se mere.

 

 

 

Verdens højeste bro

Verdens højeste bro er netop åbnet for trafik. Det er Beipanjiang broen over Beipan floden i det sydvestlige Kina. Kørebanens højde over floden er 565 m. Læs mere om verdens højeste broer på siden Verdens højeste broer og se mere om Beipanjiang-broen her: Beipanjiang Bridge Duge.

 

Vikingevej og bro

De kommende år vil Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum rekonstruere et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen kommer til at bestå af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag.

Nordea-fonden støtter det samlede projekt med 10,9 mio. kroner.

Læs mere om projektet på disse informationstavler. Se også denne animationsvideo fra Kroppedal Museum. Projektet kan følges på kroppedal.dk og vikingelandsbyen.dk samt facebook.

 

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet.

Det er hensigten i fremtiden at vise flere malerier med vejhistoriske motiver på forsiden – og at fortælle flere historier om værket, kunstneren og stedet.