Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

 

Nyt fra selskabet

Opdatering af e-mailadresser

Selskabet har netop udsendt e-mails vedhæftet indbydelsen til besøget i Trafiktårnet Øst (se nedenfor) til medlemmerne. Imidlertid er der enkelte medlemmer, som ikke har oplyst en e-mailadresse til selskabet, og der er tilsyneladende enkelte af de tidligere oplyste e-mailadresser, som ikke længere er gyldige. De medlemmer, som IKKE har modtaget indbydelsen pr. e-mail, bedes derfor meddele deres e-mailadresse til webmaster@vejhistorie.dk.

Foto: Leif Jørgensen (2015)

Næste arrangement

Det sidste arrangement i 2017 vil være et besøg i det nye Trafiktårn Øst på det gamle baneterræn over for Fisketorvet på Kalvebod Brygge i København mandag d. 18. december. Indbydelsen ligger nu på hjemmesiden som meddelelse nr. 2017-5. Den er også udsendt med e-mail til medlemmerne.

Klik også på “Besøg i Trafiktårnet Øst” under kommende begivenheder i højre side. Her kan man tilmelde sig. Bemærk, at tilmeldingsfristen er 10. december.

Læs mere om trafiktårnet og dets funktioner i denne pressemeddelelse og få et smugkig i Vejdirektoratets video om tårnet. Trafiktårn Øst har også sin egen facebook-side, hvor man kan se en masse gode billeder af tårnet og udsigten derfra – lagt på siden af nogle af de ansatte samt af tidligere besøgende.

Der ligger et tilsvarende, men mindre Trafikktårn Vest i Fredericia.

Firmaet Tranbergarkitekter har været arkitekter på begge tårnene. Se billeder af tårnene og flere links på siden www.tranbergarkitekter.com.

Generalforsamling 2018

Selskabets årlige generalforsamling er fastsat til onsdag d. 28. februar 2018. Indkaldelse og dagsorden udsendes senere, men reservér allerede nu dagen.

VEJHISTORIE nr. 30/2017 er udkommet

Bladet er udsendt til selskabets medlemmer ultimo november. Se indholdsfortegnelsen på siden TIDSSKRIFTET VEJHISTORIE.

Artikel om Ravningbroen

Et af selskabets mangeårige medlemmer, ingeniør Arne Rosenkvist, har skrevet en artikel om Ravningbroen til Historisk Samfund for Sydøstjyllands Årbog 2017. Artiklen er forfatterens bud på, hvorfor broen blev bygget, og hvor kort tid det kan have taget. Arne Rosenkvist har stillet sit manuskript til rådighed for selskabet. Læs hans artikel her: Broen ved Ravning. Arne Rosenkvist har tidligere skrevet om Ravningbroen i Det vejhistoriske Hjørne.

Ny e-mailadresse

Selskabet skifter e-mailadresse til: dvs@vejhistorie.dk. Se nærmere under KONTAKT SELSKABET.

 

Nye bøger

I 2017 kan København fejre sit 850-års jubilæum. I det rigt illustrerede trebindsværk Til Rigets forsvar og Byens gavn fortæller Bjørn Westerbeek Dahl om Københavns forvandling fra en lille by af middelalderligt tilsnit til ‘Kongens København’ med et kraftigt præg af barokkens idealer: lange lige gader, symmetri, harmoni og ‘Zirlighed’, som man i samtiden udtrykte det. Det hele var omsluttet af fæstningsværkernes volde og grave. Læs mere i forlagets pressemeddelelse.

 

 

The Traffic Systems of Pompeii (udg. oktober 2017) er en analyse af trafikmønstre og færdselsregler i det gamle Pompeii på grundlag af slidmærker i byens vejnet.

Se en omtale af bogen på Oxford University Press og en anmeldelse på Forbes.com/Science. Det fremgår bl.a., at man i Pompeii også kendte til myldretidstrafik, forurening og trafikstøj.

Bogen indeholder også et kapitel om trafik og infrastruktur i Romerriget.

 

 

På tur i Danmarks historie er titlen på en ny bog, der udkom 11. juni på Gads Forlag. Bogen indeholder forslag til 47 historiske ture i Danmark – deriblandt langs Drivvejen og Hærvejen i Jylland og Kongevejen fra Nyrup Hegn til Kronborg på Sjælland. Se en smagsprøve her: På tur i Danmarks historie. På det interaktive kort HistoriskAtlas.dk kan man læse en beskrivelse af hver enkelt af de 47 ture – samt om mange andre historiske lokaliteter i Danmark. Bogen er en del af projektet Historier om Danmark, som er et tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. I løbet af sommeren har landets museer, biblioteker og arkiver en række historiske arrangementer, som man kan læse om på kultunaut.dk. Læs mere om projektet  på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Historier om Danmark 2017.

 

Gods på vej er titlen på et trebindsværk, som er udgivet af Danmarks Tekniske Museum på forlaget Kulturbøger i januar 2017. Det handler om vejtransportens udvikling fra middelalderen til i dag. Forfatteren er Jørgen Burchardt, som er næstformand i Dansk Vejhistorisk Selskab. Læs mere om værket på Teknisk Museums fakta-ark om udgivelsen og på http://www.godspaavej.dk – hjemmesiden om vejtransportens historie. De tre bind koster i boghandlen 960 kr. Selskabets medlemmer kan købe dem til en favørpris på 760 kr. + 80 kr. porto ved bestilling hos forlaget på adressen butik@kulturboger.dk. Læs anmeldelser af værket i VEJHISTORIE nr. 30/2017 og på Dansk Historisk Fællesråds hjemmeside.

 

Nu er selskabet på Facebook

Selskabet har fået en facebook-side: https://www.facebook.com/vejhistorie.

Formålet med siden er at udbrede kendskabet til selskabet og – forhåbentlig – vække interesse, således at flere får lyst til at melde sig ind – gerne flere unge mennesker. Siden kan også bidrage til at fremme kommunikationen mellem selskabet og medlemmerne.

Siden indeholder til at begynde med en præsentation af selskabet og dets aktiviteter, men den vil løbende blive opdateret med nye opslag. Besøg siden og vær med til at udbrede kendskabet til selskabet ved at dele, synes godt om eller følge den.

For at kunne se siden, skal man først oprette en facebook-konto. Se hvordan man gør det – og hvad man bør være opmærksom på – på facebook/hjælp.

 

Vikingevej og bro

Fra 2017 til 2019 vil Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum rekonstruere et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen kommer til at bestå af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag. Nordea-fonden støtter det samlede projekt med 10,9 mio. kroner. Læs mere om projektet i museets vikingebrofolder. Se også denne animationsvideo fra Kroppedal Museum.

Projektet har fået sin egen hjemmeside: https://vikingebro.dk/ og facebook-side: https://www.facebook.com/Vikingebro/, hvor man kan følge arbejdet og se flere billeder fra det.

 

Hvem kender disse 10-kilometersten?

Stenene står ved Aabenraavej (rute 170) ved Holbøl Mark ca. 5 km nord for Kruså. De er af granit. Grundfladen er 60×60 cm, og højden er 130 cm. Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Hvor har stenene oprindeligt stået? Og eksisterer der andre kilometersten af samme type? Hvis nogen kan give oplysninger om disse sten, så skriv til webmaster.

 

Kender du denne bro?

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i “Bridge of the Month Quiz” for december. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse, og klik på dette link: Bridge Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

 

Nye brochurer

Der er trykt en ny brochure med information om Dansk Vejhistorisk Selskab og selskabets virksomhed – og hvad et medlemskab giver adgang til. Brochuren kan ses og downloades her: DVS-brochure. Der er desuden trykt en brochure med information om Milestensgruppens arbejde. Se den her: Brochure om Milestensgruppen.

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

 

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet