Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter. 

NYT FRA SELSKABET

Carl Johan i Dubai 2015 (3)

 

DØDSFALD

Et af selskabets æresmedlemmer, medstifter af selskabet og bestyrelsesmedlem gennem mange år, Carl Johan Hansen, er pludselig død d. 22. februar 2016 i en alder af 73 år.

Læs formandens mindeord her.

 

 

NYT PÅ HJEMMESIDEN

 

NYE SIDER

Nu kan alle hidtil udkomne numre af selskabets medlemsblad, tidsskriftet VEJHISTORIE, læses på hjemmesiden. Se mere om VEJHISTORIE her – eller gå direkte til oversigtssiden med indholdsfortegnelserne til alle numre.

Endvidere er der lagt yderligere et antal årsberetninger på hjemmesiden, således at det nu er muligt at læse om selskabets virksomhed i alle årene siden 2005. Se beretningerne her.

 

VERDENS MÅSKE MEST BERØMTE MALERI

forestiller (også) en vej og en bro. Læs mere her.

 

HJEMMESIDEN HAR FÅET NYT UDSEENDE

I forbindelse med moderniseringen af selskabets hjemmeside er det besluttet at skifte til et andet WordPress-tema (Leeway), som er mere fleksibelt end det hidtil anvendte tema. Leeway giver flere og bedre muligheder for at præsentere indholdet på en indbydende og overskuelig måde.

I første omgang er det hidtidige indhold af hjemmesiden overført uændret og justeret til det nye tema.

I den kommende tid kan der forekomme småjusteringer og ”finpudsning” af de enkelte sider, og der vil løbende blive tilført nyt indhold.

Eventuelle forslag og bemærkninger vedr. det nye udseende kan sendes til webmaster@vejhistorie.dk.

 

OM FORSIDEBILLEDET

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet.

Det er hensigten i fremtiden at vise flere malerier med vejhistoriske motiver på forsiden – og at fortælle flere historier om værket, kunstneren og stedet.

 

NY WEBMASTER

Per Winther har efter generalforsamlingen d. 24. februar overtaget hvervet som webmaster for selskabets hjemmeside.

Der er allerede indledt en gennemgang og opdatering af det nuværende indhold, og det vil i den kommende tid successivt blive udvidet med mere stof om selskabet og dets aktiviteter samt om vejhistoriske emner.

Det er hensigten at præsentere indholdet på en mere overskuelig og indbydende måde, således at hjemmesiden bliver mere interessant – både for selskabets medlemmer og for andre besøgende på siden.

Siderne vil også løbende blive gjort mere udskriftvenlige.

Bemærkninger og forslag til forbedring af hjemmesiden er velkomne. De kan sendes til e-mailadressen webmaster@vejhistorie.dk.