Broer og færger – forbindelser over vand

Vi har desværre måtte aflyse arrangementet, men det vil helt eller delvist blive søgt afholdt på et senere tidspunkt. Nærmere information følger.

 Seminar

 

 skib

Færgen Kong Frederik IX, som sejlede på Rødby-Puttgarden, på vej over Storebælt på åbningsdagen 14. juni 1998. Den nyåbnede Østbro ses i baggrunden. Foto: Mogens Nørgaard Olesen.   

 

Dansk Vejhistorisk Selskab arrangerer onsdag den 18. september 2013 et heldagsseminar med tilen Broer og færger – forbindelser over vand. Seminaret finder sted på Park Inn Hotel i Kastrup.

”Broer og færger” er et meget omfattende emne og seminarets i alt 9 foredrag kan derfor kun blive nedslag om forskellige aspekter inden for emnet. Seminaret begynder med velkomst og præsentation af dagens program kl. 9.00 og afsluttes lidt før kl. 17.00.

Færger og færgefart

Efter indledningen følger først 4 foredrag om færger og færgefart: A. Færgefart over Øresund 1836-1843 – om den første dampskibsrute for persontrafik over Sundet v/ civ.ing. Ingvard Hansson, Malmø. B. Storebæltsoverfartens afvikling – om de ca. 10 år med overgangen fra færgeoverfart til bro- og tunneltrafik v/ speditør Peter Olsen, Færgehistorisk Selskab, C. Færgetrafikken over Kattegat fra 1875 frem til nu – med relation til en fast forbindelse mellem Sjælland og Fyn over Kattegat v/ lektor Mogens Nørgaard Olesen, Københavns Universitet og D. Roll—on/roll-off-færgerne Esbjerg-England, som i ’60-erne blev indsat til brug for lastvognstrailere v/ etnolog Jørgen Burchardt, Danmarks Tekniske Museum.

Broer

Om broer er der 2 indlæg: A. ”Den høye bro” på den gamle Kongeveien i Gudbrandsdalen, der som led i Norges nationale opbygning efter 1814 skulle bygges op igen v/ fhv. museumschef Geir Paulsrud, Norsk vegmuseum og B. Flottbroar i Sverige – gamle pontonbroer af træ, hvoraf der selv i dag findes et antal i brug, specielt i Dalarne v/ fhv. museumschef Jan-Olof Montelius, Sveriges vägmuseum.

Regionale forbindelser

Til sidst 3 indlæg om regionale forbindelser: A. Status og perspektiver for den faste forbindelse over Femern Bælt – om de politiske, trafikale, tekniske og økonomiske aspekter ved det store projekt v/ adm.dir. Claus F. Baunkjær, Femern A/S, B. Megaprojekter og deres regionale perspektiver – om de samfundsmæssige konsekvenser af de store projekter Storebælt, Øresund og Femern Bælt og deres samfundsmæssige effekt v/ professor, dr.scient. Christian Wichmann Matthiessen, Københavns Universitet og C. Fra færge til bro – baggrunden for hvornår og hvorfor beslutning træffes om at færgeforbindelse afløses af broforbindelse v/ lektor Per Homann Jespersen, Roskilde Universitet.

Pris for deltagelse i seminaret 450 kr for DVSs medlemmer og 550 kr for ikke-medlemmer. Tilmelding til seminaret inden 28. august på DVS’s mail dvs@vd.dk eller til Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K. Endeligt program, opkrævning mm. vil herefter blive udsendt til de tilmeldte.