REFLEKTIONER OVER 40 ÅR I VEJSEKTOREN

REFLEKTIONER OVER 40 ÅR I VEJSEKTOREN Civ.ing. Svend Tøfting, som har været ansv.redaktør for først Dansk Vejtidsskrift og senere efter navneskift Trafik & Veje i mere end 26 år, vil onsdag den 24. februar 2016 kl. 15.30 -17.30 holde et fordrag med titlen Reflektioner over 40 år i vejsektoren. Foredraget finder sted i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.. Svend Tøfting vil i foredraget reflektere over sine 40 år i den danske vejsektor – fra tiden tilbage i Aalborg kommune i 1970’erne og om arbejdet i Nordjyllands Amt og Region Nordjylland frem til i dag. Herefter vil han præsentere…