Oversigt over selskabets arrangementer

Print Friendly

Dansk Vejhistorisk Selskab afholder følgende typer af arrangementer:

 

Medlemsmøder med foredrag.

Selskabet afholder 5-6 medlemsmøder om året med foredrag om emner inden for vejenes og vejtransportens historie. Møderne afholdes normalt i Vejdirektoratet i København.

Ekskursioner.

Selskabet gennemfører mindst én gang årligt ekskursioner for at besøge vejhistorisk interessante lokaliteter (vejstrækninger, broer, milesten mv.) eller museer og samlinger i Danmark eller vore nabolande.

Seminarer.

Selskabet kan afholde eller medvirke ved seminarer om aktuelle emner med relation til vejhistorie, samfærdsel mv.

Andre arrangementer.

Selskabet kan endvidere afholde eller medvirke i andre relevante arrangementer, f.eks. i forbindelse med  genopstilling af restaurerede milesten.

 

Samarbejde med andre foreninger.

Nogle arrangementer afholdes i samarbejde med andre foreninger, f.eks. IDA Historisk Teknologi (HITEK) og IDA Trafik & Byplan.

 

Klik på årstallet i dropdown-menuen for at se en oversigt over selskabets arrangementer det pågældende år.

Scroll evt. ned i menuen for at se de tidligste år.

Oversigterne vises i skemaform, og således at man ved at klikke på linket i højre kolonne kan læse beskrivelsen af det pågældende arrangement (indbydelse og/eller referat).

De fleste af arrangementerne er desuden omtalt i selskabets årsberetninger.