Oversigt over selskabets arrangementer

Print Friendly

Dansk Vejhistorisk Selskab afholder følgende typer af arrangementer:

 

Medlemsmøder med foredrag

Selskabet afholder 5-6 medlemsmøder om året med foredrag om emner inden for vejenes og vejtransportens historie. Møderne afholdes normalt i Vejdirektoratet i København.

 

Ekskursioner og studieture

Selskabet gennemfører normalt mindst én gang årligt ekskursioner og studieture for at besøge vejhistorisk interessante lokaliteter (vejstrækninger, broer, milesten mv.) eller museer og samlinger i Danmark eller vore nabolande.

 

Seminarer

Selskabet kan afholde eller deltage i seminarer om aktuelle emner med relation til vejhistorie, samfærdsel mv.

 

Andre arrangementer

Selskabet kan endvidere afholde eller deltage i andre relevante arrangementer, f.eks. i forbindelse med  genopstilling af restaurerede milesten.

 

Samarbejde med andre foreninger

Nogle arrangementer afholdes i samarbejde med andre foreninger, f.eks. IDA Historisk Teknologi (HITEK) og IDA Trafik & Byplan.

 

Klik på årstallet i dropdown-menuen for at se en oversigt over selskabets arrangementer det pågældende år

Scroll evt. ned i menuen for at se de tidligste år.

Oversigterne vises i skemaform, og således at man ved at klikke på linket i højre kolonne kan læse beskrivelsen af det pågældende arrangement (indbydelse og/eller referat). De fleste af arrangementerne er desuden omtalt i selskabets årsberetninger.

Oversigterne kan således bidrage til at give et indtryk af selskabets aktiviteter gennem årene.

Der mangler dog endnu komplette oversigter for de allertidligste år – fra selskabets stiftelse i 1982 indtil 1997. De vil blive tilføjet successivt.