Oversigt over selskabets arrangementer

Dansk Vejhistorisk Selskab afholder følgende typer af arrangementer:

Medlemsmøder med foredrag

Selskabet afholder 5-6 medlemsmøder om året med foredrag om emner inden for vejenes og vejtransportens historie. Møderne afholdes normalt i Vejdirektoratet i København.

Ekskursioner og studieture

Selskabet gennemfører normalt mindst én gang årligt ekskursioner og studieture for at besøge vejhistorisk interessante lokaliteter (vejstrækninger, broer, milesten mv.) eller museer og samlinger i Danmark eller vore nabolande.

Seminarer

Selskabet kan afholde eller deltage i seminarer om aktuelle emner med relation til vejhistorie, samfærdsel mv.

Andre arrangementer

Selskabet kan endvidere afholde eller deltage i andre relevante arrangementer, f.eks. i forbindelse med  genopstilling af restaurerede milesten.

Samarbejde med andre foreninger

Nogle arrangementer afholdes i samarbejde med andre foreninger, f.eks. IDA Historisk Teknologi (HITEK) og IDA Trafik & Byplan.

 

Dette års arrangementer

Se også oversigten over kommende begivenheder til højre herfor (NB: Her er også medtaget begivenheder arrangeret af andre foreninger, museer m.fl.).

DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
28. feb.Generalforsamling, indkaldelse, beretning og referatMeddelelse nr. 2018-1
Meddelelse nr. 2018-2
Referat af generalforsamling
28. feb.Foredrag: Trafikplanlægning mellem enkeltprojekter og perspektivplaner.Meddelelse nr. 2018-1.
23.-26. aug.Ekskursion til Belgien 23.-26. augustMeddelelse nr. 2018-4
Ekskursion til Belgien
Folder om ekskursionen

Oversigt over øvrige arrangementer i 2018 er under forberedelse.

 

Tidligere års arrangementer

Klik på årstallet i skemaet for at se en oversigt over selskabets arrangementer det pågældende år.

Oversigterne vises i skemaform, og således at man ved at klikke på linket i højre kolonne kan læse beskrivelsen af det pågældende arrangement (indbydelse og/eller referat). De fleste af arrangementerne er desuden omtalt i selskabets årsberetninger.

Oversigterne kan således bidrage til at give et indtryk af selskabets aktiviteter gennem årene.

Der mangler dog endnu komplette oversigter for de allertidligste år – fra selskabets stiftelse i 1982 indtil 1997. De vil blive tilføjet successivt.

----1982198319841985
1986 1987 1988 1989 1990
19911992199319941995
19961997199819992000
20012002200320042005
20062007200820092010
20112012201320142015
20162017