Nyt på siden

På denne side vil der løbende blive orienteret om større opdateringer, f.eks.

 • nyt indhold,
 • ændringer af hjemmesidens struktur (sider, menuer mv.),
 • andre nyheder på siden.

 

Nyt indhold

22. november 2017

Der er tilføjet 5 slideshows med udvalgte billeder fra hjemmesiden og fra selskabets arkiv. De handler om følgende emner: SELSKABETS AKTIVITETER, VEJE, BROER, MILESTEN og KILOMETERSTEN. De er tænkt anvendt i forbindelse med orienteringer om selskabet og dets aktiviteter på udstillinger og andre arrangementer – som “appetitvækker” til at søge flere oplysninger på hjemmesiden. Links til de 5 slideshows er indtil videre placeret på forsiden, nederst i højre sidebar. Der er brugsanvisning på de enkelte sider.

3. november 2017

Ikke-aktuelt stof på forsiden er slettet eller flyttet til andre sider. Punktet NYT FRA SELSKABET på forsiden er opdateret. Der er tilføjet nye sider om DANSKE MILESTEN I SLESVIG-HOLSTEN og om HISTORISKE VEJE I TYSKLAND.

7. september 2017

Siderne SLVV og KORT, som blev tilføjet d. 17. juli, har fået mere indhold. Under SLVV er der bl.a. kommet billedgallerier med fotos af forskellige typer milesten og kilometersten. Under KORT er der bl.a. kommet links til Geodatastyrelsens historiske kort på nettet, hvor man kan se og downloade gamle kort over Danmark. Begge sider vil løbende blive udbygget med nyt indhold.

23. maj 2017

Tilføjet referat og billeder fra studieturen til den genfundne bro. Tilføjet Nyt fra Norge på forsiden. Tilføjet et par nye links om vejmandens arbejde med at slå skærver på siden JENS VEJMAND under overskriften “Vejmanden og hans virke”.

29. marts 2017

Tilføjet siden Historiske Dage 2017 om selskabets deltagelse i arrangementet.

22. februar 2017

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen d. 21. februar: Se Bestyrelse  Selskabets årsberetning for 2016 kan læses i meddelelse nr. 2017-2. Selskabet deltager i Historiske Dage i Øksnehallen d. 25. – 26. marts 2017. Ekskursion til “den genfundne bro” og Vestbirk Vandkraftværk fredag d. 19. maj. Ny side om historiske pontonbroer (tilføjet 24. februar). Ny side med historier om milesten (tilføjet 24.-28. februar). Se mere om de kommende arrangementer ved at klikke på begivenhederne i kalenderen i højre sidebar på forsiden.

7. februar 2017

Quizzen “Kender du denne bro” på forsiden er blevet opdateret til februar måneds quiz. På siden Veje og broer i billedkunst og litteratur er der tilføjet et par af vejens digte og et link til en særlig side om “Jens Vejmand”. På samme side er der tilføjet et antal malerier med landevejen og vejmanden som motiv. De fleste af billederne på hjemmesiden kan nu ses i stor størrelse ved at klikke på billedet.

22. januar 2017

Der er tilføjet en kalender på siden. Den indeholder fra begyndelsen ikke så mange begivenheder, men den vil løbende blive udvidet med

 • selskabets egne arrangementer,
 • arrangementer og begivenheder hvor selskabet er repræsenteret,
 • andre arrangementer og begivenheder af vejhistorisk interesse, f.eks. foredrag, konferencer, udstillinger mv. – såvel i Danmark som i udlandet.

Webmaster modtager gerne tips om arrangementer og begivenheder, som bør medtages i kalenderen.

15. januar 2017

Forsiden er opdateret. Siden MUSEER OG SAMLINGER er under revision. Links til rene bilmuseer vil udgå – i stedet vil der blive henvisninger til andre hjemmesider mv., hvor man kan finde landevise oversigter over bilmuseer.

 

Strukturændringer

17. juli 2017

Menuen i øverste bjælke er ændret således:

“FORSIDE” er fjernet – i stedet kommer man til “Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab” ved at klikke på selskabets navn og logo.

SLVV (Sten Langs Vore Veje) er tilføjet i menuen. Alt om Milestensgruppens arbejde vil blive samlet her.

KORT er tilføjet i menuen. Indledningsvis kun med selskabets eget “vejhistoriske verdenskort” – men senere også med gengivelser af eller links til andre historiske (vej)kort.

Søgefunktionen er flyttet fra højre sidebar til hovedmenuen. Det er herefter muligt at søge fra alle sider. Søgefeltet kommer frem, når man klikker på “SØG”.

Knappen “pdf og print” er fjernet. Den fungerede ikke tilfredsstillende på sider med billeder. En side udskrives bedst ved at bruge print-funktionen på ens enhed og tilpasse papirretning og skala. Fremgangsmåden kan være forskellig, afhængigt af ens enhed, styresystem og browser.

 

24. juli 2016

Der er tilføjet et antal knapper i venstre side af skærmen, således at man nemt og hurtigt kan dele en side på sit sociale netværk eller afsende en e-mail med et link til den side, man befinder sig på.

11. juli 2016

Der er indsat et “Print og pdf”-ikon øverst til højre på alle sider. Ved at klikke på det kan man

 • få vist siden i en udskriftvenlig version,
 • danne en pdf-version af siden,
 • sende siden til andre med en e-mail.

19. maj 2016

Menustrukturen er ændret, således at der nu er en mere direkte adgang til siderne om selskabets hovedaktiviteter:

 • ARRANGEMENTER,
 • PROJEKTER og
 • PUBLIKATIONER.

Den generelle beskrivelse af SELSKABETS ARBEJDE kan nu læses under OM SELSKABET. Desuden er siden VEJHISTORIE omdøbt til VEJHISTORISKE SIDER for at undgå forveksling med tidsskriftet VEJHISTORIE.