Nyt på siden

På denne side vil der løbende blive orienteret om større opdateringer inden for de seneste ca. 12 måneder, f.eks.

  • nyt indhold,
  • ændringer af hjemmesidens struktur (sider, menuer mv.),
  • andre nyheder på siden.

 

Nyt indhold

13. januar 2018

På forsiden er “Nyt fra selskabet” opdateret med information om Generalforsamling 2018 og med Nyt fra Milestensgruppen. Generalforsamling 2018 er desuden tilføjet under kommende begivenheder.

19. december 2017

På forsiden er indbydelsen til besøg i Trafiktårnet Øst fjernet. Selskabets jule- og nytårshilsen er tilføjet.

22. november 2017

Der er tilføjet 5 slideshows med udvalgte billeder fra hjemmesiden og fra selskabets arkiv. De handler om følgende emner: SELSKABETS AKTIVITETER, VEJE, BROER, MILESTEN og KILOMETERSTEN. De er tænkt anvendt i forbindelse med orienteringer om selskabet og dets aktiviteter på udstillinger og andre arrangementer – som “appetitvækker” til at søge flere oplysninger på hjemmesiden. Links til de 5 slideshows er indtil videre placeret på forsiden, nederst i højre sidebar. Der er brugsanvisning på de enkelte sider.

3. november 2017

Ikke-aktuelt stof på forsiden er slettet eller flyttet til andre sider. Punktet NYT FRA SELSKABET på forsiden er opdateret. Der er tilføjet nye sider om DANSKE MILESTEN I SLESVIG-HOLSTEN og om HISTORISKE VEJE I TYSKLAND.

7. september 2017

Siderne SLVV og KORT, som blev tilføjet d. 17. juli, har fået mere indhold. Under SLVV er der bl.a. kommet billedgallerier med fotos af forskellige typer milesten og kilometersten. Under KORT er der bl.a. kommet links til Geodatastyrelsens historiske kort på nettet, hvor man kan se og downloade gamle kort over Danmark. Begge sider vil løbende blive udbygget med nyt indhold.

23. maj 2017

Tilføjet referat og billeder fra studieturen til den genfundne bro. Tilføjet Nyt fra Norge på forsiden. Tilføjet et par nye links om vejmandens arbejde med at slå skærver på siden JENS VEJMAND under overskriften “Vejmanden og hans virke”.

29. marts 2017

Tilføjet siden Historiske Dage 2017 om selskabets deltagelse i arrangementet.

22. februar 2017

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen d. 21. februar: Se Bestyrelse  Selskabets årsberetning for 2016 kan læses i meddelelse nr. 2017-2. Selskabet deltager i Historiske Dage i Øksnehallen d. 25. – 26. marts 2017. Ekskursion til “den genfundne bro” og Vestbirk Vandkraftværk fredag d. 19. maj. Ny side om historiske pontonbroer (tilføjet 24. februar). Ny side med historier om milesten (tilføjet 24.-28. februar). Se mere om de kommende arrangementer ved at klikke på begivenhederne i kalenderen i højre sidebar på forsiden.

7. februar 2017

Quizzen “Kender du denne bro” på forsiden er blevet opdateret til februar måneds quiz. På siden Veje og broer i billedkunst og litteratur er der tilføjet et par af vejens digte og et link til en særlig side om “Jens Vejmand”. På samme side er der tilføjet et antal malerier med landevejen og vejmanden som motiv. De fleste af billederne på hjemmesiden kan nu ses i stor størrelse ved at klikke på billedet.

22. januar 2017

Der er tilføjet en kalender på siden. Den indeholder fra begyndelsen ikke så mange begivenheder, men den vil løbende blive udvidet med

  • selskabets egne arrangementer,
  • arrangementer og begivenheder hvor selskabet er repræsenteret,
  • andre arrangementer og begivenheder af vejhistorisk interesse, f.eks. foredrag, konferencer, udstillinger mv. – såvel i Danmark som i udlandet.

Webmaster modtager gerne tips om arrangementer og begivenheder, som bør medtages i kalenderen.

 

 

Strukturændringer

13. januar 2018

Ny side med interaktivt Kort over danske milesten er tilføjet med tilhørende vejledning på siden Databasen Sten Langs Vore Veje

17. juli 2017

Menuen i øverste bjælke er ændret således:

“FORSIDE” er fjernet – i stedet kommer man til “Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab” ved at klikke på selskabets navn og logo.

SLVV (Sten Langs Vore Veje) er tilføjet i menuen. Alt om Milestensgruppens arbejde vil blive samlet her.

KORT er tilføjet i menuen. Indledningsvis kun med selskabets eget “vejhistoriske verdenskort” – men senere også med gengivelser af eller links til andre historiske (vej)kort.

Søgefunktionen er flyttet fra højre sidebar til hovedmenuen. Det er herefter muligt at søge fra alle sider. Søgefeltet kommer frem, når man klikker på “SØG”.

Knappen “pdf og print” er fjernet. Den fungerede ikke tilfredsstillende på sider med billeder. En side udskrives bedst ved at bruge print-funktionen på ens enhed og tilpasse papirretning og skala. Fremgangsmåden kan være forskellig, afhængigt af ens enhed, styresystem og browser.