Nyt på siden

Print Friendly

På denne side vil der løbende blive orienteret om større opdateringer, f.eks.

 • nyt indhold,
 • ændringer af hjemmesidens struktur (sider, menuer mv.),
 • andre nyheder på siden.

 

Nyt indhold

 

23. maj 2017

Tilføjet referat og billeder fra studieturen til den genfundne bro.

Tilføjet Nyt fra Norge på forsiden.

Tilføjet et par nye links om vejmandens arbejde med at slå skærver på siden JENS VEJMAND under overskriften “Vejmanden og hans virke”.

 

29. marts 2017

Tilføjet siden Historiske Dage 2017 om selskabets deltagelse i arrangementet.

 

22. februar 2017

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen d. 21. februar: Se Bestyrelse 

Selskabets årsberetning for 2016 kan læses i meddelelse nr. 2017-2.

Selskabet deltager i Historiske Dage i Øksnehallen d. 25. – 26. marts 2017.

Ekskursion til “den genfundne bro” og Vestbirk Vandkraftværk fredag d. 19. maj.

Ny side om historiske pontonbroer (tilføjet 24. februar).

Ny side med historier om milesten (tilføjet 24.-28. februar).

Se mere om de kommende arrangementer ved at klikke på begivenhederne i kalenderen i højre sidebar på forsiden.

 

7. februar 2017

Quizzen “Kender du denne bro” på forsiden er blevet opdateret til februar måneds quiz.

På siden Veje og broer i billedkunst og litteratur er der tilføjet et par af vejens digte og et link til en særlig side om “Jens Vejmand”. På samme side er der tilføjet et antal malerier med landevejen og vejmanden som motiv.

De fleste af billederne på hjemmesiden kan nu ses i stor størrelse ved at klikke på billedet.

 

22. januar 2017

Der er tilføjet en kalender på siden. Den indeholder fra begyndelsen ikke så mange begivenheder, men den vil løbende blive udvidet med

 • selskabets egne arrangementer,
 • arrangementer og begivenheder hvor selskabet er repræsenteret,
 • andre arrangementer og begivenheder af vejhistorisk interesse, f.eks. foredrag, konferencer, udstillinger mv. – såvel i Danmark som i udlandet.

Webmaster modtager gerne tips om arrangementer og begivenheder, som bør medtages i kalenderen.

 

15. januar 2017

Forsiden er opdateret.

Siden MUSEER OG SAMLINGER er under revision. Links til rene bilmuseer vil udgå – i stedet vil der blive henvisninger til andre hjemmesider mv., hvor man kan finde landevise oversigter over bilmuseer.

 

19. december 2016

På forsiden er tilføjet selskabets jule- og nytårshilsen.

Siden SITEMAP i bundmenuen er nu aktiveret.

Læs om stiftelsen af selskabet her.

Under HISTORISKE BROER er der tilføjet en ny side om særlige brotyper. Foreløbig er kun omtalt overdækkede broer og hængefærger, men der vil løbende blive tilføjet flere.

Der er også nyt indhold på siden VEJE OG BROER I BILLEDKUNST OG LITTERATUR.

 

19. november 2016

I løbet af de seneste måneder er der gradvist lagt mere indhold på de VEJHISTORISKE SIDER. Bl.a. er der tilføjet billeder og korte beskrivelser af nogle af de omtalte lokaliteter (veje, broer, museer mv.). Arbejdet hermed vil fortsætte. Læs mere om den påtænkte videreudvikling af hjemmesiden i Meddelelse nr. 2016-2.

 

10. juli 2016

På forsiden er der tilføjet et punkt om indmeldelse i selskabet med et link til siden MEDLEMSKAB. På denne side kan man åbne, udfylde og afsende indmeldelsesformularer.

Der er tilføjet en oversigt over selskabets æresmedlemmer – nulevende og afdøde.

Endelig er oversigten over selskabets arrangementer ført tilbage til 1999. Ud for hvert arrangement er der et link til yderligere omtale af det pågældende arrangement eller det pågældende emne.

 

4. juli 2016

Under “OM SELSKABET” er der tilføjet en oversigt over selskabets FORMÆND siden stiftelsen i 1982.

Der er tilføjet yderligere et antal ÅRSBERETNINGER om selskabets virksomhed.

På siden VEJE OG BROER I BILLEDKUNST OG LITTERATUR er tilføjet en omtale af Nobelprismodtageren Ivo Andric’s bog “Broen over Drina”. Læs også mere om broen på siden HISTORISKE BROER.

 

25. maj 2016

Ny oversigt over indholdet af de seneste års meddelelser til medlemmerne. Meddelelserne giver et udmærket overblik over selskabets arrangementer gennem årene. Se oversigten og links til de enkelte meddelelser her. Oversigten vil løbende blive opdateret med tidligere årgange.

 

19. maj 2016

Nu er det muligt at læse selskabets årsberetninger fra de allerførste år (1982 og 1983) samt alle beretninger fra 1999 til 2015. De resterende beretninger fra de mellemliggende år vil blive tilføjet senere. Se beretningerne her.

 

8. maj 2016

Ny oversigt over artikler, der har været bragt i “det vejhistoriske hjørne” i Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje, samt andre vejhistoriske artikler i DVT/T&V. Se oversigten her.

 

19. april 2016

Nu kan alle hidtil udkomne numre af selskabets medlemsblad, tidsskriftet VEJHISTORIE, læses på hjemmesiden. Se mere om tidsskriftet her – eller gå direkte til oversigtssiden med indholdsfortegnelser og links til alle numre.

 

Strukturændringer

24. juli 2016

Der er tilføjet et antal knapper i venstre side af skærmen, således at man nemt og hurtigt kan dele en side på sit sociale netværk eller afsende en e-mail med et link til den side, man befinder sig på.

11. juli 2016

Der er indsat et “Print og pdf”-ikon øverst til højre på alle sider. Ved at klikke på det kan man

 • få vist siden i en udskriftvenlig version,
 • danne en pdf-version af siden,
 • sende siden til andre med en e-mail.

19. maj 2016

Menustrukturen er ændret, således at der nu er en mere direkte adgang til siderne om selskabets hovedaktiviteter:

 • ARRANGEMENTER,
 • PROJEKTER og
 • PUBLIKATIONER.

Den generelle beskrivelse af SELSKABETS ARBEJDE kan nu læses under OM SELSKABET. Desuden er siden VEJHISTORIE omdøbt til VEJHISTORISKE SIDER for at undgå forveksling med tidsskriftet VEJHISTORIE.