Veje i Norge

 

Norsk vejhistorie

Statens Vegvesen har ansvaret for at tage vare på egne kulturminder. Statens Vegvesen har derfor udarbejdet en national værneplan for veje, broer og vejrelaterede kulturminder. Siden Statens Vegvesen – Vejhistorie indeholder et link til værneplanen og til beskrivelser af de 270 enkeltobjekter, som er omfattet af planen. Siden indeholder desuden artikler om gamle vejbygningsteknikker og vejredskaber samt historiske veje i Norge.

Samkult

Samkult er en projektgruppe under Teknas faggruppe for teknologihistorie. “Samkult” står for Samferdsel, kultur og teknologi. Projektgruppens resultater lægges løbende ud på lokalhistoriewiki.no under titlen Samferdsel, kultur og teknologi.

Projektet er opdelt i perioder:

Samkult 1 omhandler hovedpostruterne i Norge i unionstiden med Danmark 1647-1814.

Samkult 2 omhandler samfærdslens udvikling i unionstiden med Sverige 1814-1905.

Samkult 3 (er påbegyndt i 2017) omhandler tiden fra 1905 til 1960 – Norge som selvstændig nation..

Samkult 4 (følger i 2018) omhandler tiden fra 1960 til i dag – dataalderen.

Læs mere om projektet ved at klikke på linkene i teksten ovenfor.

 

norsk Wikipedia findes en (ikke særlig udførlig) artikel om gamle veier i Norge samt en oversigt over 31 sider i kategorien Gamle veier i Norge.

Den bergenske kongevei

Den bergenske kongevei (også kaldet den bergenske hovedvei) blev bygget i 1790’erne. Vejen er en af de første statsveje i Norge og den første kørevej mellem Vestlandet og Østlandet. Vejen følger i hovedtræk den nuværende E16.

Dele af vejen er med i Statens Vegvesens Nasjonale Verneplan (se ovenfor).

Læs mere om vejen på norsk Wikipedia: Den bergenske kongevei.

En af de historiske strækninger er Kongevegen over Filefjell. Den blev genåbnet i 2016 efter 7 års renoveringsarbejder. Læs om renoveringen og genåbningen i denne artikel i Våre Veger.

Kongevegen over Filefjell har i 2017 vundet Europa Nostras kulturarvspris og Grand Prix i kategorien bevaring af europæisk kulturarv. Læs mere om præmieringen her: http://vegnett.no/2017/05/kongevegen-vant-grand-prix/ og om prisuddelingen på Europa Nostras hjemmeside.

På siden Lokalhistoriewiki.no findes denne beskrivelse af den bergenske kongevej og postruten mellem Kristiania og Bergen: Postgangen Christiania – Bergen.