Vej- og brobygning gennem tiderne

 

Denne side indeholder henvisninger til hjemmesider med historiske oversigter over vejes, broers og tunnellers udvikling gennem tiderne samt henvisninger til litteratur mv. om emnet.

Siden vil løbende blive udbygget med mere indhold under overskrifterne.

 

Vejbygning

Generelt

Artiklen om veje i Den store danske Encyklopædi.

Artiklen Vej i dansk Wikipedia.

Artiklen Road i engelsk Wikipedia.

Vejportal i tysk Wikipedia: Strassen

Vejportal i fransk Wikipedia: Portail: Route

Artiklen Histoire des routes i fransk Wikipedia.

 

Hjulspor og hulveje

 

Jord-, grus- og stenveje

 

Plankeveje

 

Brolagte veje

 

Betonveje

 

Asfalterede veje

 

Brobygning

Generelt

Broportal i tysk Wikipedia: Portal: Brücken.

Broer i tysk Wikipedia: Brücke.

Broportal i fransk Wikipedia: Portail: Ponts.

Broer i fransk Wikipedia: Pont.

Broer i engelsk Wikipedia: Bridge.

 

Brotyper

 

Tunnelbygning

Generelt

Dansk Wikipedia: Tunnel

Engelsk Wikipedia: Tunnel

Tysk Wikipedia: Tunnel

Fransk Wikipedia: Tunnel

 

Tunneler gennem bjerg

Vejtunneler fra romertiden: Tunnels routiers romains.

 

Tunneler under vand