Vejadministration

Siden er under opbygning

Danmark

Vejvæsenets ældre historie. Resumé af overvejinspektør, oberstlieutenant L.A. Madsens foredrag ved Det nordiske Vejmøde i København, 18.-20. maj 1925. Gengivet i Dansk Vejtidsskrift (extranummer) 1925, s. 188-93.

Vejdirektoratet i 50 år. Jubilæumsskrift 1. april 1999.