Vejafmærkning

Print Friendly

 

Siden er under opbygning. Der vil løbende blive tilføjet nyt indhold.

 

Vejafmærkning generelt

Vejenes afmærkning af direktør S. Kyhl. Artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 4/1928, s. 215-42.

Milesten, milepæle og kilometersten

Opmaalingen af Danmarks Veje af N. E. Nørlund. Artikel i Geografisk Tidsskrift bind 52 (1952), s. 232-41, med 4 fig.

Gamle danske milepæle af Ejvind Draiby. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 1990. Ejvind Draiby fortæller milepælenes historie fra før Ole Rømers opmåling indtil metersystemets indførelse og milepælenes endeligt. Publikationen indeholder desuden en oversigt over, hvor en del af de gamle milepæle findes, samt noter og kildeangivelser til de enkelte afsnit. Publikationen kan downloades her: Gamle danske milepæle.

Milepæle i Ringkøbing amt. Artikel af Ejner G. Pedersen i Dansk Vejtidsskrift nr. 12/1987, s. 287-90.

Historien om milepælene og de gamle vejsten er titlen på en folder, som er udarbejdet i samarbejde mellem Hillerød Kommune, Museum Nordsjælland og Dansk Vejhistorisk Selskab. Folderen beskriver et antal gamle kilometersten og milepæle, som er opstillet langs et stiforløb, Trollesmindeturen, ved Hillerøds nye rådhus ved Trollesminde. Læs mere her: Om rådhusets historie. Folderen kan downloades her: Historien om ….. . En anden folder fortæller om Milepæle i Trollesmindes historie.

Kilometersten, milesten og gamle vejsten. På hjemmesiden Photo-Gallery.dk findes en samling af fotos af danske kilometersten og milesten samt gamle vejsten. Desværre er der ingen stedsangivelser.

Milepæle og milesten på Wikipedia. På Wikipedia findes sider om milepæle og milesten på flere sprog. De indeholder oftest en kort historisk gennemgang samt beskrivelser og billeder af et antal udvalgte milepæle og milesten med hovedvægten på eget land/sprogområde. Her er et udvalg:

Nulkilometersten (Zero Mile Marker). I mange lande findes et eller flere steder, som er udgangspunkt for måling af vejafstande på landets hovedveje. Se en oversigt over nulkilometersten på Wikipedia: Kilometre zero. Carl Johan Hansen har skrevet om 0-km sten i danske byer i “Det vejhistoriske hjørne” i DVT nr. 2/2003. På waymarking.com er desuden omtalt en 0-km sten på Nytorv i Viborg.

Milstolpar – Res i Tid och Rum er en privat svensk hjemmeside. Den drives af Stefan Nordin, som er en uafhængig konsulent og forsker i vejhistoriske emner. Hjemmesiden indeholder et billedgalleri af udvalgte svenske milepæle. Se siden her: milstolpen.com.

Liste des bornes milliaire de France er en fortegnelse over historiske milesten i Frankrig. Den omfatter både fritstående sten, sten som indgår i et bygningsværk, og sten som indgår i museernes samlinger.

Milestones er en database på portalen waymarking.com. Den drives af et amerikansk geocaching-firma. Milestones indeholder fotos, beskrivelser og geografisk placering af over 1600 mile- og km-sten i Europa og USA. Link til databasen: Milestones.

 

Andre sten

Vejvisersten: Se artikel i dansk Wikipedia: Vejvisersten.

Tællende og talende sten ved vej og sti. Det er den fælles overskrift på en serie artikler af havearkitekt Johannes Tholle i Dansk Vejtidsskrift i perioden 1954 – 61. Her er emnerne for de enkelte artikler og link til det pågældende nr. af DVT:

 

Færdselstavler og vejskilte