Vejafmærkning

 

Vejafmærkning har eksisteret lige siden de første stier og veje opstod. Først som simple markeringer af vejens forløb. Senere som vejvisning og visning af afstande. Og endnu senere for at regulere trafikken på vejene og advare de vejfarende om eventuelle farer forude.

Bekendtgørelse om vejafmærkning, BEK nr 1193 af 21/09/2016, indeholder bestemmelser om vejafmærkningens udformning og betydning i dagens Danmark.

Vejafmærkning omfatter:

Færdselstavler:

Advarselstavler, vigepligtstavler, forbudstavler, påbudstavler og oplysningstavler.

Vejvisnings- og turistoplysningstavler:

Vejvisertavler, orienteringstavler, afstands- og stedtavler, rutenumre og servicetavler. På motorveje desuden frakørselstavler, vognbanetavler og turistoplysningstavler.

Kant- og baggrundsafmærkning mm.:

Kantafmærkning, baggrundsafmærkning, færdselsfyr, heller, rabatter o.lign.

Afmærkning på kørebanen:

Længdeafmærkning, pilafmærkning, tværafmærkning, afmærkning for standsning og parkering samt tekst og symboler på kørebanen.

Signalanlæg:

Trafiksignaler (lys- og lyd-), vognbanesignaler og blinksignaler.

 

På denne side vil der blive anvendt samme hovedinddeling som i bekendtgørelsen. Træk af den historiske udvikling af vejafmærkning vil blive beskrevet i billeder og tekst, og med henvisninger og links til kilder og forslag til yderligere læsning.

 

Hver kategori af vejafmærkning vil få sin egen side. Når en side er lagt på nettet, vil den være synlig på menuen.

 

 

Vejafmærkning generelt

Vejenes afmærkning af direktør S. Kyhl. Artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 4/1928 (s. 215-42).  

Milesten, milepæle og kilometersten

Indholdet under denne overskrift vil blive flyttet til siden STEN LANGS VORE VEJE

Historien om milepælene og de gamle vejsten er titlen på en folder, som er udarbejdet i samarbejde mellem Hillerød Kommune, Museum Nordsjælland og Dansk Vejhistorisk Selskab. Folderen beskriver et antal gamle kilometersten og milepæle, som er opstillet langs et stiforløb, Trollesmindeturen, ved Hillerøds nye rådhus ved Trollesminde. Læs mere her: Om rådhusets historie. Folderen kan downloades her: Historien om ….. . En anden folder fortæller om Milepæle i Trollesmindes historie.

 

Milepæle og milesten på Wikipedia. På Wikipedia findes sider om milepæle og milesten på flere sprog. De indeholder oftest en kort historisk gennemgang samt beskrivelser og billeder af et antal udvalgte milepæle og milesten med hovedvægten på eget land/sprogområde. Her er et udvalg:

 

Nulkilometersten (Zero Mile Marker). I mange lande findes et eller flere steder, som er udgangspunkt for måling af vejafstande på landets hovedveje. Se en oversigt over nulkilometersten på Wikipedia: Kilometre zero. Carl Johan Hansen har skrevet om 0-km sten i danske byer i “Det vejhistoriske hjørne” i DVT nr. 2/2003. På waymarking.com er desuden omtalt en 0-km sten på Nytorv i Viborg.

Milstolpar – Res i Tid och Rum er en privat svensk hjemmeside. Den drives af Stefan Nordin, som er en uafhængig konsulent og forsker i vejhistoriske emner. Hjemmesiden indeholder et billedgalleri af udvalgte svenske milepæle. Se siden her: milstolpen.com.

Liste des bornes milliaire de France er en fortegnelse over historiske milesten i Frankrig. Den omfatter både fritstående sten, sten som indgår i et bygningsværk, og sten som indgår i museernes samlinger.

Milestones er en database på portalen waymarking.com. Den drives af et amerikansk geocaching-firma. Milestones indeholder fotos, beskrivelser og geografisk placering af over 1600 mile- og km-sten i Europa og USA. Link til databasen: Milestones.