Danske milesten

Ole Rømers milesten

 

Under kong Christian V foretog Ole Rømer en opmåling af de store danske veje i perioden 1691-98. Vejene blev samtidig forsynet med afstandsmærker – de første egentlige milesten.

Der skulle sættes ganske enkle sten for hver kvarte mil (fjerdingvej) og en større sten for hver hele mil med angivelse af afstanden fra nulpunktet for den pågældende vejstrækning.

Alle sten skulle opsættes på en lille høj (milepælshøj).

Opsætningen skete ikke lige hurtigt i alle dele af landet. Nogle af de vestjyske landeveje fik således først milesten af Ole Rømer-typen så sent som i 1780’erne.

Udover disse typer findes der også i nogle områder 100-favnesten, også kaldet mærkesten. 1 mil er 4000 favne, så det bliver 40 100-favnesten pr. mil og dermed en sten for hver ca. 188 m.

 

Nye milesten

Ved forordning af 13. December 1993 om Vejvæsenet i Danmark blev det fastslået, at der burde oprettes milesten på både hovedlandevejene og de mindre landeveje. Der blev hugget nye milesten af norsk marmor – hvis det blev for kostbart, kunne man dog anvende lokale kampesten i stedet.

Milesystemet anvendtes indtil 1907, hvor det blev afløst af metersystemet. Vejlængder skulle herefter måles i kilometer, og milestenene blev derved forældede.

Nogle af dem blev genanvendt og omhugget til kilometersten. Andre blev bortgivet til private ejendomsbesiddere. Mange er forsvundet – måske slået til skærver eller smidt på lossepladsen. Nogle er senere senere genopdaget.

Alle milepæle, milesten og lignende er i dag beskyttet iht. Museumsloven.

 

Ejvind Draiby

 

Den første samlede redegørelse om milepæle blev udarbejdet af arkitekt Ejvind Draiby (1910-61). I ca. 30 år indsamlede han oplysninger om gamle milepæle i samarbejde med Nationalmuseet og de daværende amter. I 1959 havde han et manuskript til bogen Gamle danske milepæle klar til trykning, men han nåede ikke at få den udgivet.

Først i 1990 lod Skov- og Naturstyrelsen bogen trykke, og den er i dag tilgængelig til download fra Naturstyrelsens hjemmeside.

 

 

Milestensgruppen

Selskabets milestensgruppe blev nedsat i 2006. Dens opgave er – på grundlag af Ejvind Draibys bog – at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten.

Folderen Vi arbejder på at bevare milesten fortæller mere om Milestensgruppen og dens arbejde.

Indtil nu er oplysninger om alle kendte danske milesten registreret i databasen “Sten langs vore veje” (SLVV). Databasen er forberedt til udvidelse med andre grupper af sten. Den findes i en PC-version, men vil blive konverteret til en web-version, således at det bliver muligt at søge i den fra selskabets hjemmeside.

Oplysningerne fra databasen er fra 2014 overført til Slots- og Kulturstyrelsen og indgår i styrelsens database Fund og fortidsminder.

Milestensgruppen har – i samarbejde med kommuner og lokale museer medvirket til, at nogle af de gamle milesten igen er kommet til ære og værdighed langs vore veje. Læs mere herom på siden Historier om milesten.

Selskabet har endvidere i 2013 udgivet hæftet “Pleje af historiske vejsten – bidrag til en vejledning” med anvisninger på, hvorledes milesten og andre historiske sten kan  vedligeholdes.