Nye bøger

På denne side bringes oplysninger om nye bøger og tidsskriftartikler med vejhistorisk indhold.

Klik på billedet for at se en større gengivelse af forsiden.

Broerne i København

 

Broerne i København af Peter Olesen.

Bogen viser rundt til mere end 25 af hovedstadens utallige broer – over havneløbet og de forskellige kanaler og til lang række broer inde på land. Både de gamle og de nye.

Bogen udkommer 24. januar 2018.

Se forlagets beskrivelse af bogen (viser også nogle få prøvesider).

 

 

Til Rigets forsvar og Byens gavn

 

I 2017 kunne København fejre sit 850-års jubilæum. I det rigt illustrerede trebindsværk Til Rigets forsvar og Byens gavn fortæller Bjørn Westerbeek Dahl om Københavns forvandling fra en lille by af middelalderligt tilsnit til ‘Kongens København’ med et kraftigt præg af barokkens idealer: lange lige gader, symmetri, harmoni og ‘Zirlighed’, som man i samtiden udtrykte det. Det hele var omsluttet af fæstningsværkernes volde og grave. Læs mere i forlagets pressemeddelelse.

 

The Traffic Systems of Pompeii

 

The Traffic Systems of Pompeii (udg. oktober 2017) er en analyse af trafikmønstre og færdselsregler i det gamle Pompeii på grundlag af slidmærker i byens vejnet.

Se en omtale af bogen på Oxford University Press og en anmeldelse på Forbes.com/Science. Det fremgår bl.a., at man i Pompeii også kendte til myldretidstrafik, forurening og trafikstøj.

Bogen indeholder også et kapitel om trafik og infrastruktur i Romerriget.

 

 

På tur i Danmarks historie

På tur i Danmarks historie er titlen på en ny bog, der udkom 11. juni på Gads Forlag. Bogen indeholder forslag til 47 historiske ture i Danmark – deriblandt langs Drivvejen og Hærvejen i Jylland og Kongevejen fra Nyrup Hegn til Kronborg på Sjælland. Se en smagsprøve her: På tur i Danmarks historie. På det interaktive kort HistoriskAtlas.dk kan man læse en beskrivelse af hver enkelt af de 47 ture – samt om mange andre historiske lokaliteter i Danmark. Bogen er en del af projektet Historier om Danmark, som er et tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. I løbet af sommeren har landets museer, biblioteker og arkiver en række historiske arrangementer, som man kan læse om på kultunaut.dk. Læs mere om projektet  på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Historier om Danmark 2017.

 

Gods på vej

Gods på vej er titlen på et trebindsværk, som er udgivet af Danmarks Tekniske Museum på forlaget Kulturbøger i januar 2017. Det handler om vejtransportens udvikling fra middelalderen til i dag. Forfatteren er Jørgen Burchardt, som er næstformand i Dansk Vejhistorisk Selskab. Læs mere om værket på Teknisk Museums fakta-ark om udgivelsen og på http://www.godspaavej.dk – hjemmesiden om vejtransportens historie. De tre bind koster i boghandlen 960 kr. Selskabets medlemmer kan købe dem til en favørpris på 760 kr. + 80 kr. porto ved bestilling hos forlaget på adressen butik@kulturboger.dk. Læs anmeldelser af værket i VEJHISTORIE nr. 30/2017 og på Dansk Historisk Fællesråds hjemmeside.