Medlemskab

Som medlemmer af Selskabet kan optages enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger og andre sammenslutninger.

Medlemmer har adgang til selskabets arrangementer og får desuden selskabets medlemsblad, tidsskriftet VEJHISTORIE, tilsendt gratis.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i februar måned.

Kontingentet for 2018 er:

  • For personligt medlemskab: 150 kr., studerende dog kun 75 kr.
  • For øvrige medlemskategorier (virksomheder, organisationer, institutioner m.fl.): 750 kr.

Indmeldelse kan ske ved at udfylde og indsende en indmeldelsesformular (klik på det relevante link):

Indmeldelse – personligt medlemskab

Indmeldelse – virksomheder m.fl.

NB: Du vil modtage en kvittering for indmeldelsen som auto-svar. For at undgå, at kvitteringen bliver stoppet i dit spamfilter, skal adressen @vejhistorie.dk føjes til de adresser, du har tillid til.