Bestyrelse

 

Efter generalforsamlingen 21. februar 2017 har bestyrelsen denne sammensætning:

 

Udpegede medlemmer (i parentes er angivet af hvem de er udpeget):

 

Chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)

Chefkonsulent Agner Holmbjerg (Vejdirektoratet)

Museumsinspektør Jacob Thorek Jensen (Danmarks Tekniske Museum)

Viceinstitutleder Morten Dam Rasmussen (Undervisningsinstitutionerne)

Fhv. teknisk direktør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Ingeniør Hans Leth (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

Direktør Bjarne Kjærside (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

 

Valgte medlemmer:

 

Direktør Carl Steen Berggreen

Civilingeniør Per Clausen

Dr.phil. Karl-Erik Frandsen

Forfatter, cand. phil. Jørgen Burchardt

Cand.mag. Michael Hertz

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Oberst Per Winther

Kontorchef Bo Tarp

 

Kontorchef Bo Tarp blev genvalgt til formand for selskabet på generalforsamlingen.

Søren Larsen blev genvalgt som kritisk revisor.

På det konstituerende bestyrelsesmøde, afholdt i forlængelse af generalforsamlingen, blev Jørgen Burchardt genvalgt som næstformand og Agner Holmbjerg genvalgt som kasserer.

Selskabet er fortsat uden sekretær.