Meddelelser til medlemmerne

Oversigter over udsendte meddelelser og indholdet af hver enkelt meddelelse.

Siden vil løbende blive suppleret med meddelelser fra tidligere år.

Klik på årstallet i kolonnen yderst til højre for at komme direkte til det pågældende års meddelelser.

Klik på billederne under indholdsoversigterne for at se meddelelserne i fuld størrelse (pdf-version, åbner i nyt vindue).

 

Meddelelser 2018

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2018 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: "Trafikplanlægning mellem enkeltprojekter og perspektivplaner".
2Beretning for 2017
3Referat af ordinær generalforsamling 2018
4Indbydelse til ekskursion/studietur til Belgien 23.-26. aug. 2018
5Persondataforordningen. Bilag:
DVS og persondataforordningen
DVS persondatapolitik

 

Meddelelser 2017

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2017 (indkaldelse og dagsorden)
Indbydelse til foredrag: "500 års trafikregulering".
2Beretning for 2016
3Indbydelse til forårsekskursion til "den genfundne bro" og Vestbirk Vandkraftværk
4Referat af generalforsamlingen d. 21. februar 2017.
Erindring om studieturen d. 19. maj
5Indbydelse til besøg i Trafiktårnet Øst d. 18. december.

 

Meddelelser 2016

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2016 (indkaldelse og dagsorden)
Indbydelse til foredrag: "Refleksioner om vejsektoren i 40 år".
2Hvad er der sket med hjemmesiden "vejhistorie.dk" siden marts 2016.
3Spørgeskema - Fremtidsvision for Selskabet.

 

Meddelelser 2015

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2015 (indkaldelse og dagsorden)
Indbydelse til foredrag: "Danske asfaltveje igennem 125 år".
2Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland.
A.P. Møller Fonden støtter restaurering og genopstilling af 3 marmormilesten med 350.000 kr.
Generalforsamling 2015 (uden bilag)
3Indbydelse til byvandring i Helsingør og besøg på M/S Museet for Søfart.
Vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland (slut for tilmelding).
43 marmormilesten genopstillet og indvies 1. september 2015.
Byvandring i Helsingør og besøg på M/S Museet for Søfart (ny dato).
Indbydelse til besøg på Bygholm (saltspredningskursus) og "den genfundne bro" ved Vestbirk.
5Indbydelse til foredrag: "Vejenes historie fra pyramiderne til Lillebæltsbroen".
Vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland (referat og fotos).
Tre gamle marmormilesten genopstår (referat og fotos fra indvielserne).
6Omtale af tidsskriftet VEJHISTORIE nr. 26/2015.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016.
Glædelig jul og godt nytår til medlemmerne.

 

 

Meddelelser 2014

NUMMERINDHOLD
1VEJHISTORIE nr. 23/2013 er udkommet.
Generalforsamling 2014 - varsling.
Godt nytår.
2Generalforsamling 2014 - indkaldelse og dagsorden.
Indbydelse til foredrag: Milesten gennem 7 år - og hvad deraf fulgte.
3Generalforsamling 2014 - bestyrelsens sammensætning.
Indbydelse til besøg på Danmarks Tekniske Museum.
4Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Slesvig-Holsten.
5Indbydelse til ekskursion: Øresundsforbindelsen efter 14 års drift og "hansestaden" Jakriborg.
Indbydelse til foredrag: Milesten og vejhistorie - det lyder da kedeligt!
Vejen og maleriet - udstilling på Nivågårds Malerisamling.
6Vejhistorisk ekskursion til Slesvig-Holsten (referat og fotos).
Vejhistorisk ekskursion til Peberholm og Jakriborg (referat og fotos).
Indbydelse til foredrag: Veje og vejadministration i 250 år.
Vedlæg 1: Asfalt 2014-2. Om DVS: Se side 8-9.
Vedlæg 2: Pleje af historiske vejsten - bidrag til en vejledning.
7Indbydelse til foredrag: Med syvmileskridt gennem 250 års dansk vejhistorie.
Vedlæg 1: Immervad Bro - broen på Hærvejen.
Vedlæg 2: Hvor begynder Hærvejen? Eller hvad var der med den Ejdersten?
(Begge vedlæg kan ses under "Det vejhistoriske hjørne".

 

 

Meddelelser 2013

NUMMERINDHOLD
1 Ordinær generalforsamling 2013 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Storstrømsforbindelsen i fortid, nutid og fremtid
2Orientering om arrangementet: Vejhistorie på Danmarks Tekniske Museum.
Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Vestsverige.
Indbydelse til foredrag: Dansk brobygnings vej til elitestatus.
3Ordinær generalforsamling 2013 (referat).
www.vejhistorie.dk er oppe at stå igen.
Vejhistorisk ekskursion til Vestsverige (notits).
Bestyrelsesmøde nr. 101 (orientering om dato).
4Vejhistorisk Ekskursion til Vestsverige (orientering om pris mv.).
Ekstraordinær generalforsamling (varsling).
Byvandring: På sporet af den gamle Helsingørvej i København (forhåndsorientering).
Fugleflugtslinien 50 år (orientering om festligholdelse).
5Ekstraordinær generalforsamling (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til vandretur: På sporet af den gamle Helsingørvej i København.
6Ekstraordinær generalforsamling (ændrede vedtægter vedtaget).
Indbydelse til seminar: Broer og færger - forbindelser over vand.
Vejhistorisk ekskursion til Vestsverige (referat og fotos).
Vandretur på sporet af den gamle Helsingørvej i København (referat).
7Indbydelse til foredrag: Scotland's Historical Engineering Landmarks.

 

Meddelelser 2012

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2012 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Den historiske vej.
Vejhistorisk ekskursion til Skotland (forhåndsorientering).
2Generalforsamling 2012 (referat).
VEJHISTORIE nr. 20 er udkommet.
Besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum (forhåndsorientering).
Danmarks Vej- og Bromuseum (støtte til driften bortfalder).
Vejhistorisk ekskursion til Skotland (ændring af tidspunkt).
3Indbydelse til besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum.
Danmarks Vej- og Bromuseum lukningstruet - protester.
4Vejhistorisk Ekskursion til Skotland (program).
Besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum udsat.
5Danmarks Vej- og Bromuseum bliver lukket.
6Vejhistorisk ekskursion til Skotland (referat og fotos).
Danmarks Vej- og Bromuseum er nu lukket.
DVS's arrangementer i 2012.
7Indbydelse til foredrag: Malere, mennesker og maskiner - om teknologi i dansk og udenlandsk malerkunst 1840-1960.
Indbydelse til foredrag: Vintertjeneste - vintervedligeholdelse i historisk perspektiv.

 

Meddelelser 2011

NUMMERINDHOLD
1VEJHISTORIE nr. 18 er udkommet.
En fantasirejse til Færøerne (2010) (referat og fotos).
Generalforsamling 2011 (varsling).
2Ordinær generalforsamling 2011 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Forårstøbrud - vejtransportens mareridt.
3Indbydelse til foredrag: Alfarveje og kongeveje mellem København og Roskilde.
Indbydelse til foredrag: Dansker i México og Camino Real de Tierra Adentro.
Vejhistorisk ekskursion til Norge (forhåndsorientering).
Bestyrelsesmøde nr. 94 (orientering om dato).
4Danmarks Vej- og Bromuseum åbner.
Indbydelse til foredrag: Dansker i México og Camino Real de Tierra Adentro.
Vejhistorisk ekskursion til Norge (program og pris).
Indbydelse til foredrag: Fra Dannevirke til Helmand - Ingeniørtroppernes betydning for Danmark.
5Per Milner afgået ved døden.
Danmarks Vej- og Bromuseum åbnet (referat og fotos).
Vejhistorisk ekskursion til Norge (referat og fotos).
Indbydelse til besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum.
DVS øvrige arrangementer i efteråret.
6Indbydelse til foredrag: Fra Dannevirke til Helmand - Ingeniørtroppernes betydning for Danmark.
Besøget på Danmarks Vej- og Bromuseum udsat.
Fingerplanen og transportkorridorerne (rettelse af dato).
7Indbydelse til foredrag: Fingerplanen og transportkorridorerne - og Ring 5.

Bemærk:

Meddelelse nr. 2011-1 er dateret 5. januar 2011, men skulle have været udsendt i efteråret 2010.

Meddelelse nr. 2011-3 er fejlagtigt benævnt som nr. 2011-2 i overskriften.

 

Meddelelser 2010

NUMMERINDHOLD
1Ny bog: Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark.
VEJHISTORIE (er ikke udkommet i 2009).
Milesten langs veje (orientering om seminar).
Ordinær generalforsamling 2010 (varsling).
2Ordinær generalforsamling 2010 (dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Vejen til krig.
3Indbydelse til foredrag: Amtsvejvæsenerne under angreb.
Indbydelse til vejhistorisk ekskursion 2010: En fantasirejse til Færøerne.
Milesten langs veje (orientering om seminar).
4Indbydelse til vejhistorisk tur til Københavns vestegn.
En fantasirejse til Færøerne (mere om turen i næste meddelelse).

 

Meddelelser 2009

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2009 (dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Med hest og karjol over fjeldet til Bergen.
Finn Hemmingsen gået bort.
Københavns infrastruktur - før og nu (orientering om foredrag).
Fra FORDerne tider - fra bil til bilisme (orientering om særudstilling på Danmarks Tekniske Museum).
2Indbydelse til foredrag: Danske færdselstavler før 1955.
VEJHISTORIE nr. 16 er udkommet.
3Indbydelse til foredrag: Pilgrimme og pilgrimsveje.
Hærvejstur til Midtjylland (forhåndsorientering).
4Invitation til vejhistorisk tur til Midtjylland.
Biler og byer (forhåndsorientering om foredrag).
Danmarks Vej- og Bromuseum (anbefaling af museets hjemmeside).
5Indbydelse til foredrag: Bilen og byen.
Vejhistorisk ekskursion til Midtjylland (referat og fotos).
Vejvisersten - et overset kulturminde (forhåndsorientering om foredrag).
Danmarks Vej- og Bromuseum's første kontrakt.

 

Meddelelser 2008

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2008 (dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Vejen til Kristiania.
Studietur til De Vestindiske Øer (referat og fotos).
VEJHISTORIE nr. 14 (tak for støtte til udgivelsen).
2Indbydelse til foredrag: Thomas Telford - 250 Years of Inspiration.
Vejhistorisk ekskursion til Vägverkets museum Pylonen og Dalarne (ændring af datoer).
3Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Vägverkets museum Pylonen og Dalarne.
Foredraget Thomas Telford - 250 Years of Inspiration (stadig mulighed for tilmelding).
4Orientering om kommende arrangementer.
Vejhistorisk ekskursion til Sverige (referat og fotos).
5Indbydelse til foredrag: Fra markvej til motorvej.
Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Bornholm.
6Vejhistorisk ekskursion til Bornholm (referat og fotos).
Nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens sammensætning.
Fra markvej til motorvej (henvisning til artikel).
Generalforsamling 2009 (varsling).

 

Meddelelser 2007

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2007 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Danskerne og vejene.
2Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Finland og Tallinn.
3Indbydelse til foredrag: Store planer i 1950'erne.
Vejhistorisk ekskursion til Finland og Tallinn (referat og fotos).
Danmarks Vej- og Bromuseum på internettet.
Møder i DVS. Dato for ordinær generalforsamling 2008.

 

Meddelelser 2006

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2006 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Vi byggede Danmark.
2Indbydelse til foredrag: Dansk brobygnings historie.
Generalforsamling 2006 (referat).
Kommende bestyrelsesmøder og arrangementer.
3Indbydelse til foredrag: Renæssancen - det danske vejnet.
Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Finland.
4Vejhistorisk ekskursion til Finland udsat. I stedet arrangeres en ekskursion til Sydsjælland.
Studierejse til de tidligere Dansk-Vestindiske Øer (foreløbigt program).
M3 fra mælkevej til motorvej (orientering om særudstilling på Kroppedal Museum).
5Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Sydsjælland.
Tom Rallis gået bort.
6Indbydelse til foredrag: Danmarks Vej- og Bromuseum - stedet for de gode historier om det danske vejnet.
Indbydelse til foredrag: Lige ud ad landevejen - De danske landevejes historie 1868-2006.
7Lige ud ad landevejen - med hestevogn og bil på amternes veje 1868-2006 (foredrag og bogudgivelse).

 

Meddelelser 2005

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2005 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Gammelholms udvikling.
Broen over Lillebælt 1920-1935 (artikel vedlagt).
Næste bestyrelsesmøder.
1 - RETTELSEOrdinær generalforsamling 2005 (rettelse af dato).
2VEJHISTORIE nr. 9 udgivet med forsinkelse.
Ordinær generalforsamling (bestyrelsens konstituering).
Medlemskontingent 2005.
Næste bestyrelsesmøder.
3Indbydelse til foredrag: Veje og broer på De Dansk-vestindiske Øer.
Udpegning af bestyrelsesformand for Danmarks Vej- og Bromuseum.
Andre møder og arrangementer.
4Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Småland og Götaland.
Udpegning af bestyrelse for Danmarks vej- og Bromuseum.
Møder i efteråret 2005.
5Vejhistorisk ekskursion til Småland og Götaland (supplerende oplysninger).
VEJHISTORIE nr. 10 er udgivet.
6Indbydelse til foredrag: Kongevejen og Rudersdal.
Indbydelse til foredrag: Danske bygningsingeniørers virke.
Høje og hjulspor i tusindvis - færdsel i det vestjyske landskab (artikel vedlagt).
Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- og 1700-tallet (bedre gengivelse af artiklen vedlagt).
Vejbygning i det gamle Persien (forhåndsomtale af foredrag).
Landskabshistorisk seminar om vägar (orientering om seminar ved SLU).
Udpegning af leder for Danmarks vej- og Bromuseum.
7Indbydelse til foredrag: Vejbygning i det gamle Persien.
8VEJHISTORIE nr. 8 udgivet. Tak for støtte til udgivelsen.
Ordinær generalforsamling 2006 (varsling).

Vedlæg til nummer 1 og 6:

 

Meddelelser 2004

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2004 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Ad de ældste postveje i Norden.
2Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (vedtægtsændringer).
Indbydelse til foredrag: Gunnar Larsen - Forretningsmand og politiker.
Ordinær generalforsamling 2004. Ivar Schacke udnævnt til æresmedlem.
DVS's bestyrelse 2004-2006.
Medlemskontingent.
3Ekstraordinær generalforsamling 2004 (vedtægtsændringer vedtaget).
DVS's bestyrelse i 2004.
Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Hærvejen.
To foredrag i efteråret 2004 (forhåndsorientering).
Invitation til seminar: Kommunikationslandskabet og historiske kort.
Forretningsudvalgsmøde nr. 89 (orientering om dato).
4Danmarks Vej- og Bromuseum (orientering).
Vejhistorisk ekskursion til Hærvejen (stadig mulighed for tilmelding).
VEJHISTORIE nr. 8 udgivet med forsinkelse.
Andre publikationer.
Danske bygningsingeniørers virke (bogudgivelse).
Møder i efteråret 2004.
5Dansk Vej- og Bromuseum etableres.
Indbydelse til foredrag: Vejen til Irland.
Møder i efteråret 2004.
6Indbydelse til foredrag: Vejbelægninger i hundrede år.
Andre publikationer.
Kommende møder.

 

Meddelelser 2003

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2003 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Infrastruktur og kommunikation i 1700- og 1800-tallets Sverige.
Braut 2 - Nordiske veghistoriske studier er udkommet.
HASTER! - Kommunikationens stresshistorie (orientering om særudstilling på Post- & Telegrafmuseet).
Milepæl nået (åbning af motorvejen mellem Herning og Bording).
2Ordinær generalforsamling 2003 (referat).
DVS's bestyrelse 2003.
Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Østjylland.
Ways of the World (orientering om kommende foredrag).
50 års trafikregistrering i Danmark (markering af jubilæet).
Medlemskontingent 2003.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (datoer).
3Indbydelse til foredrag: Ways of the World.
Vejhistorisk ekskursion til Østjylland aflyst/udsat.
DVS's bestyrelse i 2003.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.
4Veje, broer og landtransport - fra oldtid til nutid (DVS rapport om Vejhistorisk Samling).
VEJHISTORIE nr. 6 udgivet.
DVS arrangementer i efteråret 2003.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder aflyst.
5Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Østjylland.
Lasteevne og rejsehastighed til søs i tiden 1000-1250 (orientering om kommende foredrag).
6Indbydelse til foredrag: Søtransport i Danmark 1000-1250.
Vej- trafik- og byplanfagenes historie på Den Polytekniske Læreanstalt (fordeling af publikation).
7Indbydelse til foredrag: En embedsmand fra Frederik VI's dage: C. L. Paulsen - Danmarks første vejhistoriker.
Netværk (artikel i Skalk nr. 4/2003)
Kommende møder.

 

Meddelelser 2002

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2002 (varsling)
Veje og forsvarsanlæg gennem tiderne - det militære kulturlandskab (orientering om kommende foredrag).
Fra chaussé til motorvej (bogudgivelse).
2Ordinær generalforsamling 2002 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Veje og forsvarsanlæg gennem tiderne - det militære kulturlandskab.
3Indbydelse til foredrag: Broars mjükvärden på bild - en resa genom Sverige och Danmark.
Seminar på SDU om vej- og transporthistorisk forskning (orientering).
4Ordinær generalforsamling 2002 (referat).
DVS's bestyrelse i 2002.
Indbydelse til seminar om vej- og transporthistorisk forskning.
Medlemskontingent 2002.
Ekstraordinær generalforsamling samt bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
5Ekstraordinær generalforsamling (indkaldelse og dagsorden).
Seminar om vej- og transporthistorisk forskning (endnu ledige pladser).
6Ekstraordinær generalforsamling (ændrede vedtægter vedtaget).
DVS's bestyrelse i 2002.
Indbydelse til Hærvejstur til Sønderjylland og Slesvig.
Danmarks Vej- og Bromuseum.
Efterårets arrangementer.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
7Indbydelse til foredrag: Landfærdslen i Jylland 950-1550.
DVS's bestyrelse i 2002.
Hærvejstur til Sønderjylland og Slesvig (referat og fotos).
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (orientering om norsk forslag).
Efterårets tredje arrangement (forhåndsorientering).
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
8Indbydelse til foredrag: Motorvejene i Vendsyssel - Det sorte får i dansk trafikpolitik.
Spørgeskemaundersøgelse.
0-km sten (en efterlysning).
En milesten passeres (mere end 1000 km motorvej i Danmark).
Hestekjøretøy - Med hjul og meier på norske veier (bogudgivelse).
Ordinær generalforsamling 2003, bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).

 

Meddelelser 2001

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2001 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Hulveje i Danmark og Hulveje ved Brosbøl.
Civil Engineering Heritage (orientering om kommende foredrag).
www.vejhistorie.dk.
Kommende bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.
2Indbydelse til foredrag: Civil Engineering Heritage.
Kontingent 2001.
3Ordinær generalforsamling (referat).
DVS's bestyrelse i 2001.
Foredraget "Civil Engineering Heritage" (stadig mulighed for tilmelding).
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
4Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Skåne.
DVS's årsberetning 2000.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
5Indbydelse til ekskursion til Gurre Slot.
Indbydelse til foredrag: Middelalderens gader.
Hovedtemaer i "Fra chaussé til motorvej" (orientering om kommende foredrag).
Brobyggere mellom land og folk (omtale af bogudgivelse).
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
6Indbydelse til reception og foredrag i anledning af udgivelsen af "Fra chaussé til motorvej".
Indbydelse til foredrag: Historien om de store danske entreprenørfirmaer.
7Fra chaussé til motorvej (om bogens forhistorie mv.).
Kommende møder.

 

Meddelelser 2000

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 2000 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Veje gennem årtusinder - kultur, natur og tradition.
2Indbydelse til foredrag: Vägverkets museum och väghistorisk verksamhet och forskning i Sverige.
Kontingent for 2000.
3Ordinær generalforsamling (referat).
DVS's bestyrelse i 2000.
Veje gennem årtusinder - kultur, natur og tradition (referat af foredrag).
Indbydelse til vejhistorisk tur til Odsherred.
Ny DVS-brochure.
Forsvar af doktorafhandling.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
4Indbydelse til udflugt til Skjern Ådal og Skjern-Egvad Museum.
Opmåling af hulvejene ved Brosbøl.
Vägverkets museum och väghistorisk verksamhet och forskning i Sverige (referat af foredrag).
Vejhistorisk tur til Odsherred(referat og fotos).
DVS's bestyrelse i 2000.
Efterårets øvrige arrangementer.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
5Indbydelse til foredrag: I vägen för bron - Om de arkeologiska undersökningarna inom projektet Öresundsförbindelsen.
Vegen i går, i dag og i morgen (Orientering om symposium på Norsk Vegmuseum).
Årsberetning 1999.
Efterårets øvrige arrangementer.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
6Indbydelse til foredrag: Gamle veje i kulturlandskabet.
DVS's sidste arrangement i 2000.
Generalforsamling samt bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
7Indbydelse til foredrag: Samfærdsel i oldtid og middelalder - vogne og veje.
Pligtarbejde og lystarbejde - Historie om at bryde veje i Nordvest- og Midtjylland 1842-1855 (omtale af bogudgivelse).

 

Meddelelser 1999

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 1999 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Nasjonal verneplan for veger, bruer og kulturminner.
Vejen, ingeniøren og samfundet (orientering om kommende arrangement).
2Indbydelse til foredrag: Vejen, ingeniøren og samfundet.
3Ordinær generalforsamling (referat).
DVS's bestyrelse i 1999.
Nasjonal verneplan for veger, bruer og kulturminner (referat af foredrag).
Kontingent 1999.
Vejen, ingeniøren og samfundet (referat af foredrag).
Symposium i Norge om hulveje.
4Indbydelse til vejhistorisk tur til Odsherred.
DVS's årsberetning 1998 og meddelelse nr. 99-5.
5Georg Christiansen gået bort.
Indbydelse til foredrag: Fra Hieroglyf til Lillebæltsbro.
Vejhistorisk tur til Odsherred udsat.
Forslag til forskningsemner.
Vejdirektoratet 50 år 1. april 1999 (jubilæumsskrift og arrangementer).
Årsberetning 1998.
Øvrige møder i efteråret.
6Indbydelse til foredrag: Hestevogne i Danmark.
Indbydelse til foredrag: Romersk ingeniørkunst.
Ordinær generalforsamling 2000 (varsling).

 

Meddelelser 1998

NUMMERINDHOLD
1Ordinær generalforsamling 1998 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Milepæle i Danmark
Lov og landskab (omtale af bog)
Amtmand hoppes Bro (omtale af artikel)
2Ordinær generalforsamling (referat).
DVS's bestyrelse i 1998.
Milepæle i Danmark (referat af foredrag).
Selskabet for Historisk Teknologi (brochure)
3Indbydelse til foredrag: Brobygningens historie
Vejhistorisk tur på Fyn (ændret dato)
4Indbydelse til vejhistorisk tur på Fyn
5Vejhistorisk tur på Fyn (referat)
Nyt bestyrelsesmedlem
Bogen "Om veje og vejadministration i Holbæk Amt indtil 1942 (bortsalg af restoplag)
DVS-arrangementer i efteråret 1998
Indbydelse til debatmøde om vejplanlægningen i efterkrigstiden
6Debatmøde om vejplanlægning i efterkrigstiden
Indbydelse til foredrag: Militær vej- og brotjeneste gennem tiderne
Indbydelse til foredrag: Hundredårsprojektet - Det danske hovedlandevejsnet 1761-1867
Bøger til salg
7Morten Ludvigsen gået bort
Ordinær generalforsamling 1999 (varsling)