Sten langs vore veje

 

Sten Langs vore veje (SLVV) er både navnet på det projekt, som selskabet iværksatte i 2006 for at opdatere oplysningerne om Danmarks historiske vejsten og en fællesbetegnelse for de forskellige slags sten, man kan se langs vore veje.

Siden er under opbygning. Der vil løbende blive indsat beskrivelser af og eksempler på de nævnte sten samt links og henvisninger til litteratur om emnet.

 

Projektet

Projektet ”Sten Langs Vore Veje (SLVV)” omfatter en revideret og ajourført registrering af danske mile- og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Registreringen af milesten sker på baggrund af Ejvind Draibys bog “Gamle danske milepæle” fra 1990.

Milestensgruppen

Arbejdet udføres i selskabets milestensgruppe, som blev nedsat i 2006.

Gruppens sammensætning fremgår af siden Udvalg og arbejdsgrupper.

Brochuren “Vi arbejder på at bevare milesten” fortæller mere om Milestensgruppen og dens arbejde.

Databasen

Indtil nu er oplysninger om alle kendte danske milesten registreret i databasen “Sten langs vore veje” (SLVV). Databasen er forberedt til udvidelse med andre grupper af sten. Den findes foreløbig kun i en PC-version, men vil blive konverteret til en web-version, således at det bliver muligt at søge i den fra selskabets hjemmeside.

Oplysningerne fra databasen blev i 2014 overført til Kulturstyrelsen og indgår i styrelsens database Fund og fortidsminder.

Man kan søge i Kulturstyrelsens database således: Gå til siden Fund og fortidsminder.

Under søgefunktionen: Vælg hovedgruppe = Transport,

Vælg en af undergrupperne Kilometersten, Milepælhøj eller Milepæl/-sten.

Man kan også søge via det interaktive kort.

Bemærk, at Fund og Fortidsminder køres bedst i browseren Mozilla Firefox.  Browseren Internet Explorer version 9.0 og derover har svære problemer med at køre sitet.

 

Stenene

Stenene langs vore veje kan opdeles i følgende kategorier:

  • Milesten
  • Kilometersten
  • Vejvisersten
  • Skel- og grænsesten
  • Vildtbanesten
  • Vejvedligeholdelsessten
  • Mindesten
  • Andre sten

Hver kategori vil få sin egen side. Efterhånden som siderne bliver færdige, vil de fremgå af navigationsmenuen. Indtil da kan man finde flere oplysninger om de forskellige slags sten i disse artikler:

Links og litteratur

Vejvisersten: Se artikel i dansk Wikipedia: Vejvisersten.

Tællende og talende sten ved vej og sti. Det er den fælles overskrift på en serie artikler af havearkitekt Johannes Tholle i Dansk Vejtidsskrift i perioden 1954 – 61. Her er emnerne for de enkelte artikler og link til det pågældende nr. af DVT: