Milesten – links og litteratur

Her kan du finde links til andre sider med billeder og oplysninger om danske milesten samt et udvalg af litteratur om emnet.

Siden er under opbygning og vil løbende blive suppleret.

 

Links til sider om danske milesten

Der er flere artikler om milesten i “det vejhistoriske hjørne”. Se dem her:

Kulturarv.dk: Kongevejens milepæle

På Photo-Gallery.dk findes et fotogalleri med billeder af danske kilometersten og milesten samt gamle vejsten. Desværre er der ingen oplysninger om de enkelte stens placering.

Wikipedia (dansk): Artikel om Milepæle

Wikipedia (tysk): Fortegnelse over danske milesten i Hamburg og Holsten

 

 

Litteratur om danske milesten

Bjørn, Helge : “En milesten”, i: Årsskrift / Egnshistorisk Forening i Gundsø 1987, s. 25-29. (Halvmilepæl fra 1692 i have i Jyllinge Nordmark formentligt fra Roskilde-Hillerød landevejen).

Christensen, Jes: Stenenes tale. Gamle historiske vejsten ved Bommerlund. 1965.

Draiby, Ejvind: Gamle Danske Milepæle. 1990.

Fyns Amt: Milepæle langs de fynske landeveje. 1992.

Hansen, Niels Ulrik Kampmann: “Milepæle på Kongevejen og Strandvejen” i: Vangede Avis nr. 58, februar 2009, s. 10-12.

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth: “Fredningsregistrering af milepæle – en langstrakt affære”, i: Fortidsminder og kulturhistorie 1988, s. 168-177.

Johansen, Jens: “2 Miil fra Nørreport. Milepælen i Geels Skov, 1778 og 1996”, i: Søllerødbogen 1996, s. 84-92.

Johansen, Jens: “Milepæle i Danmark”, i: Braut 1 Nordiske Vejhistoriske Studier 1996. s. 105-120.

Johansen, Jens: “Obelisken ved vejen”, i: Obelisker, katalog til udstilling på Gl. Holtegård 1996, s. 84-92.

Johansen, Jens: “Sten langs Søllerøds veje. Milepæle, kilometersten med mere”, i: Søllerødbogen 2001, s. 33-47.

Lassen, Hans: “Vejsten”, i: Historisk årbog for Felsted sogn nr. 2, 1984, s. 35-39.

Møller, Poul: “Milesten – igen til ære og værdighed”, i: Egnshistorisk Forening, Thyholm og Jegindø årg. 19, 1992, s. 38-40. (Det danske vejnet blev forbedret i slutningen af 1700-tallet og man pålagde amtmændene at sørge for opmåling af vejene og afmærke afstandene med halv- og helmilesten, ca. 1800 til i dag. Gerhard Faye, milepæle).

Pedersen, Ejner G.: Hærvej og Hedevej i Hardsyssel, 1986.

Pedersen, Ejner G.: “Milepæle i Ringkøbing amt”, i: Dansk vejtidsskrift årg. 64, nr. 12 1987, s. 287-290.

Pedersen, Ejner G.: “Milepæle”, i: Skalk nr. 2 1989, s. 20-30.

Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Vejkontoret: Politik og målsætning for beplantning langs landeveje i Storstrøms Amt. Politik og målsætning for gamle milesten og kilometersten i granit i Storstrøms Amt. 2003.

Udesen, Poul Erik: “Vejle Amts gamle milesten på forskønnelseskur”, i: VEJHISTORIE nr. 9/2004, s. 12-14.

Uldall, Kai: Lyngbyvejens milepæle. 1971.