Svenske milesten

I Sverige begyndte man at opsætte milepæle (milstolpar) langs de mest betydende veje i midten af 1600-tallet.

De første milepæle var træpæle – først fra omkring 1750 begyndte man at opsætte milesten. Fra midten af 1800-tallet gik man dog over til milstolpar af jern, fordi de var billigere og krævede mindre vedligeholdelse. Opsætningen af milstolpar i Sverige ophørte i 1891.

En gammel svensk mil var = 18.000 alen = ca. 10.688 m. Metersystemet blev indført i Sverige og Norge i 1889, men allerede fra omkring 1870 blev en svensk mil fastsat til 10.000 m. I dag anvendes en mil stadig som betegnelsen for en vejlængde på 10 km.

 

Denne side er stadig under udarbejdelse, og der vil løbende blive tilføjet nyt indhold.

Indtil da henvises til disse sider på internettet, hvor der også er links til yderligere oplysninger om svenske milesten:

Mil 

Milstolpar

Milsten

Milstolpar i Skåne

Vägmätning i Sverige