Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

Nyt fra Selskabet

Danmark på skrå

Nu kan man se skråfotos af Danmark i høj opløsning. Læs mere på siden Luftfotografier.

SSL-certifikat

Der er nu knyttet et SSL-certifikat til selskabets domæne for at gøre hjemmesiden mere sikker. Læs, hvad det betyder, på NYT PÅ SIDEN.

Selskabet flytter (snart)

Selskabet har c/o postadresse hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet flytter i december 2018 fra Havnegade 27 til en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, hvor VD samplaceres med Banedanmark og nogle af styrelserne under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Den nye adresse vil blive meddelt, så snart den er kendt. Se den nye bygning her: Kalvebod Brygge.

Renovering af fredet bro stoppet

Køge Kommune havde planlagt at udskifte brostensbelægningen på Køge Bro med asfalt i løbet af efteråret 2018. Arbejdet var bestilt og skulle gå i gang d. 3. september, men blev i sidste øjeblik stoppet af Slots- og Kulturstyrelsen, for broen er fredet, og kommunen havde ikke indhentet den fornødne tilladelse til arbejdet. Læs mere på TV2 Lorrys hjemmeside: Kæmpe bommert. Renoveringen påregnes nu gennemført i 2019 – under forudsætning af Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. Den første Køge Bro blev opført 1633-37 af Hans Steenwinckel d.y. som en hvælvet stenbro. Den nuværende bro stammer fra 1802. Den blev fredet i 1918. Læs mere om broen og dens historie i Køge Arkiverne og i FBB-sag: FBB-sag: Køge Bro.

Historiske brokollapser

Brokollapser er blevet et aktuelt emne efter den seneste delvise kollaps af Ponte Morandi i Genova. Se billeder og flere oplysninger om broen på Structurae.  Men lige så længe som man har bygget broer, er der broer som er kollapset – af mange forskellige årsager. På Wikipedia kan man finde disse oversigter over nogle af tidligere tiders største brokollapser:

Fiskebæk Bro skal genopføres

Den fredede Fiskebæk Bro syd for Toftlund i Sønderjylland blev ved en fejltagelse fjernet tidligere i år. Nu har Slots- og Kulturstyrelsen påbudt Tønder Kommune at genopføre broen. Reetableringen skal være afsluttet inden udgangen af 2019. Læs mere om påbuddet i Nyheder fra Tønder Kommune og i denne artikel fra TV SYD.

Ferietips

Sommerferien er forbi – efterårsferien nærmer sig. På siden Ferietips kan du finde ideer og forslag til besøg på vejhistoriske lokaliteter i Danmark og i udlandet.

EU’s persondataforordning

Selskabet er omfattet af EU’s nye personeldataforordning og skal som dataansvarlig sikre, at behandlingen af medlemmernes personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningen. Se hvad selskabets ansvar indebærer og om medlemmernes ret til indsigt i egne personoplysninger på siden Persondatapolitik.

milesten@vejhistorie.dk

Du kan nu skrive direkte til selskabets milestensgruppe på adressen milesten@vejhistorie.dk, hvis du har spørgsmål eller oplysninger om milesten, kilometersten, vejvisersten eller andre sten langs vore veje.

Ekskursion til Belgien

Dansk Vejhistorisk Selskab har genoptaget traditionen for en årlig vejhistorisk ekskursion til udlandet. Turen i 2018 gik til Belgien. Den fandt sted fra d. 23. til d. 26. august og havde 16 deltagere. Hovedtemaet var historisk infrastruktur i det nordlige Belgien, men der blev også tid til sight-seeing i nogle af de historiske byer i området. Man kan se programmet for turen på siden Ekskursion til Belgien, og der vil om kort tid komme en beretning om turen her på hjemmesiden og i en meddelelse til medlemmerne.

Tidsskriftet VEJHISTORIE

Nr. 32 udkommer senere på året. Tidligere numre indtil nr. 28/2016 kan læses på hjemmesiden. Se indholdsfortegnelser til alle numre på siden TIDSSKRIFTET VEJHISTORIE.

 

Historisk bro frilagt

En af de historiske granit-buebroer på chausséen fra Altona til Kiel er blevet frilagt i Rotenhahn sydvest for Kiel. Chausséen blev anlagt i 1830-32, mens hertugdømmerne i Slesvig-Holsten var en del af Kongeriget Danmark. Broerne og milestenene langs vejen bærer kong Frederik VI’s monogram. Frilæggelsen er omtalt på denne side: https://www.altona-kiel.de/aktuelles/, hvor der er billeder af begivenheden samt links til en artikel i Kieler Nachrichten og et videoklip fra NDR. VEJHISTORIE nr. 31/2018 indeholder to artikler om Altona-Kiel chausséen. Læs en foromtale og se flere billeder fra frilægningen af broen her: Rotenhahner Brücke.

 

Nyt fra Milestensgruppen

Det har længe været selskabets ambition, at indholdet af databasen “Sten Langs Vore Veje” (SLVV) skulle gøres tilgængeligt på hjemmesiden, således at alle interesserede kan finde oplysninger om de danske milesten. Det er nu ved at blive realiseret. Der er oprettet et interaktivt Kort over danske milesten, hvor man ved at klikke på en markør på kortet åbner en side med oplysninger om den pågældende sten samt billeder af stenen. Det er også muligt at søge via en oversigt over Milesten pr. kommune. Indledningsvis er der indlagt sten i Midt-, Syd- og Sønderjylland, men dækningen vil blive udvidet til den resterende del af landet – samt de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten – i løbet af 2018. Se mere på siden Databasen Sten Langs Vore Veje.

Opdatering af e-mailadresser

Selskabet vil i størst mulig udstrækning udsende meddelelser mv. til medlemmerne pr. e-mail for derved at spare porto og forsendelsestid. Medlemmerne bedes derfor meddele selskabet, hvis de ændrer e-mailadresse. De få medlemmer, som ikke har en e-mailadresse vil fortsat få tilsendt meddelelser med brevpost.

Nye e-mailadresser

Selskabet har skiftet e-mailadresse til: dvs@vejhistorie.dk. Selskabets milestensgruppe har fået sin egen e-mailadresse: milesten@vejhistorie.dk. Se nærmere under KONTAKT SELSKABET.

 

Nye bøger

Læs korte omtaler af de viste bøger på siden Nye bøger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er selskabet på Facebook

Selskabet har fået en facebook-side: https://www.facebook.com/vejhistorie.

Formålet med siden er at udbrede kendskabet til selskabet og – forhåbentlig – vække interesse, således at flere får lyst til at melde sig ind – gerne flere unge mennesker. Siden kan også bidrage til at fremme kommunikationen mellem selskabet og medlemmerne.

Siden indeholder til at begynde med en præsentation af selskabet og dets aktiviteter, men den vil løbende blive opdateret med nye opslag. Besøg siden og vær med til at udbrede kendskabet til selskabet ved at dele, synes godt om eller følge den.

For at kunne se siden, skal man først oprette en facebook-konto. Se hvordan man gør det – og hvad man bør være opmærksom på – på facebook/hjælp.

 

Vikingevej og bro

Fra 2017 til 2019 vil Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum rekonstruere et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen kommer til at bestå af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag. Nordea-fonden støtter det samlede projekt med 10,9 mio. kroner. Læs mere om projektet i museets vikingebrofolder. Se også denne animationsvideo fra Kroppedal Museum.

Projektet har fået sin egen hjemmeside: https://vikingebro.dk/ og facebook-side: https://www.facebook.com/Vikingebro/, hvor man kan følge arbejdet og se flere billeder fra det.

 

Kender du denne bro?

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i “Bridge of the Month Quiz” for oktober 2018. Klik på billedet for at se en større version – og klik på dette link: Bridge of the Month Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

 

 

Nye brochurer

Der er trykt en ny brochure med information om Dansk Vejhistorisk Selskab og selskabets virksomhed – og hvad et medlemskab giver adgang til. Brochuren kan ses og downloades her: DVS-brochure. Der er desuden trykt en brochure med information om Milestensgruppens arbejde. Se den her: Brochure om Milestensgruppen.

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet