Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 26. februar. Indkaldelse med dagsorden er udsendt som meddelelse nr. 2019-1 sammen med selskabets beretning for 2018 og indbydelse til det efterfølgende foredrag af Bjørn Westerbeek Dahl med overskriften “En zirlig by” om Christian d. 5.’s byplanlægning.

Referat vil blive tilsendt medlemmerne i nær fremtid.

 

NB: Opdatering af e-mailadresser

Selskabet udsender meddelelser mv. til medlemmerne pr. e-mail for derved at spare porto og forsendelsestid. Medlemmerne bedes derfor meddele selskabet, hvis de får ny e-mailadresse. De få medlemmer, som ikke har en e-mailadresse vil fortsat få tilsendt meddelelser med brevpost.

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

 

Nyt fra Selskabet

Selskabet er flyttet

Selskabet har c/o postadresse hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet er d. 17. december 2018 flyttet fra Havnegade 27 til en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, hvor VD er samplaceret med Banedanmark og nogle af styrelserne under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Den nye adresse er: Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V. Se den nye bygning her: Kalvebod Brygge.

En 225 års dag

Danmarks første egentlige vejlov, Forordning om Vej-Væsenet i Danmark, fyldte 225 år d. 13. december 2018. Læs mere på siden Vejforordningen af 1793, hvor der er links og litteraturhenvisninger til både selve forordningen og beskrivelser af dens indhold og tilblivelse.

Nyt kort over danske milesten

Der er kommet en ny version af kortet over danske milesten, som er hurtigere end den hidtidige version. Se siden Kort over danske milesten. Se også Sådan anvendes kortet.

Tidsskriftet VEJHISTORIE

Nr. 32 er udkommet. Det indeholder artikler om disse emner:

I fæstningens skygge” af Bjørn Westerbeek Dahl om færdselsårerne omkring og til København fra reformationstiden og frem til begyndelsen af det 19. århundrede. Forfatteren har senest udgivet bogen “Til Rigets forsvar og Byens gavn” (se siden Nye bøger).

Der var engang en gammel bro ved Toftlund” af museumsinspektør Tenna R. Kristensen om den fredede Fiskbæk Bro, som ved en fejl af Tønder kommune blev fjernet, og om andre fredede broer i Sønderjylland. De omtalte broer kan også findes på siden Historiske broer i Danmark, hvor der er links til yderligere beskrivelser i “Fund og Fortidsminder”.

Nr. 32 har desuden anmeldelser af bøgerne “”Færgen er i havn om få minutter” og “Landtransport i Danmark”. Se mere om bøgerne på siden Nye bøger.

Tidligere numre af VEJHISTORIE indtil nr. 30/2017 kan læses på hjemmesiden. Se indholdsfortegnelser til alle numre på siden TIDSSKRIFTET VEJHISTORIE.

Danmark på skrå

Nu kan man se skråfotos af Danmark i høj opløsning. Læs mere på siden Luftfotografier.

SSL-certifikat

Der er nu knyttet et SSL-certifikat til selskabets domæne for at gøre hjemmesiden mere sikker. Læs, hvad det betyder, på NYT PÅ SIDEN.

EU’s persondataforordning

Selskabet er omfattet af EU’s nye personeldataforordning og skal som dataansvarlig sikre, at behandlingen af medlemmernes personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningen. Se hvad selskabets ansvar indebærer og om medlemmernes ret til indsigt i egne personoplysninger på siden Persondatapolitik.

milesten@vejhistorie.dk

Du kan nu skrive direkte til selskabets milestensgruppe på adressen milesten@vejhistorie.dk, hvis du har spørgsmål eller oplysninger om milesten, kilometersten, vejvisersten eller andre sten langs vore veje.

Historisk bro frilagt

En af de historiske granit-buebroer på chausséen fra Altona til Kiel er blevet frilagt i Rotenhahn sydvest for Kiel. Chausséen blev anlagt i 1830-32, mens hertugdømmerne i Slesvig-Holsten var en del af Kongeriget Danmark. Broerne og milestenene langs vejen bærer kong Frederik VI’s monogram. Frilæggelsen er omtalt på denne side: https://www.altona-kiel.de/aktuelles/, hvor der er billeder af begivenheden samt links til en artikel i Kieler Nachrichten og et videoklip fra NDR. VEJHISTORIE nr. 31/2018 indeholder to artikler om Altona-Kiel chausséen. Læs en omtale og se flere billeder fra frilægningen af broen her: Rotenhahner Brücke.

 

Nyt fra Milestensgruppen

Det har længe været selskabets ambition, at indholdet af databasen “Sten Langs Vore Veje” (SLVV) skulle gøres tilgængeligt på hjemmesiden, således at alle interesserede kan finde oplysninger om de danske milesten. Det er nu ved at blive realiseret. Der er oprettet et interaktivt Kort over danske milesten, hvor man ved at klikke på en markør på kortet åbner et vindue med oplysninger om den pågældende sten. Det er også muligt at søge via en oversigt over Milesten pr. kommune. Indledningsvis er alle de milesten i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten, som Milestensgruppen har registreret, indlagt på kortet. Der er dog endnu ikke udarbejdet detaljerede beskrivelser med billeder af alle sten. Se mere på siden Databasen Sten Langs Vore Veje.

 

Nye bøger

Læs korte omtaler af de viste bøger på siden Nye bøger. Klik på billedet for at se bogforsiden i fuld størrelse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu er selskabet på Facebook

Selskabet har fået en facebook-side: https://www.facebook.com/vejhistorie.

Formålet med siden er at udbrede kendskabet til selskabet og – forhåbentlig – vække interesse, således at flere får lyst til at melde sig ind – gerne flere unge mennesker. Siden kan også bidrage til at fremme kommunikationen mellem selskabet og medlemmerne.

Siden indeholder til at begynde med en præsentation af selskabet og dets aktiviteter, men den vil løbende blive opdateret med nye opslag. Besøg siden og vær med til at udbrede kendskabet til selskabet ved at dele, synes godt om eller følge den.

For at kunne se siden, skal man først oprette en facebook-konto. Se hvordan man gør det – og hvad man bør være opmærksom på – på facebook/hjælp.

 

Vikingevej og bro

Fra 2017 til 2019 vil Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum rekonstruere et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen kommer til at bestå af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag. Nordea-fonden støtter det samlede projekt med 10,9 mio. kroner. Læs mere om projektet i museets vikingebrofolder. Se også denne animationsvideo fra Kroppedal Museum.

Projektet har fået sin egen hjemmeside: https://vikingebro.dk/ og facebook-side: https://www.facebook.com/Vikingebro/, hvor man kan følge arbejdet og se flere billeder fra det.

 

Kender du denne bro?

 

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i “Bridge of the Month Quiz” for marts 2019. Klik på billedet for at se en større version – og klik på dette link: Bridge of the Month Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

 

Nye brochurer

Der er trykt en ny brochure med information om Dansk Vejhistorisk Selskab og selskabets virksomhed – og hvad et medlemskab giver adgang til. Brochuren kan ses og downloades her: DVS-brochure. Der er desuden trykt en brochure med information om Milestensgruppens arbejde. Se den her: Brochure om Milestensgruppen.

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet