Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

image_print

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

Kommende arrangementer

Selskabets næste arrangement finder sted i Skanderborg torsdag d. 16. juni. Det omfatter en orientering om DANBRO, som er Vejdirektoratets system til forvaltning af broer og andre bygværker på vejnettet. Derefter vil foreningen “Dagmars Brobisser” fortælle om bestræbelserne på at føre Dagmarbroen i Skanderborg tilbage til sin oprindelige skikkelse. Arrangementet slutter med et besøg på Dagmarbroen og Slotsholmen i Skanderborg. Læs mere her: DANBRO og Dagmarbroen.

Det følgende arrangement finder sted lørdag eftermiddag d. 6. august. Det er en vandretur fra Ryget Skovby i Værløse til vestenden af Farum Sø, hvor et stort hulvejssystem fører ned mod Sortemosen og Mølleåen. Oldtidsstifonden er vores guide og vil undervejs fortælle om fondens formål og virke, om landskabet og om de fortidsminder, vi passerer. Læs mere her: Hulveje og oldtidshøje.

Den foreløbige oversigt over selskabets arrangementer i 2022 kan ses her.

Nyt fra selskabet

Nyhedsbrev nr. 2022-08 er udsendt d. 28. maj. Det indeholder en omtale af selskabets næste arrangement, status vedr. ændring af museumsloven samt om Fars Dag, som også er national historisk køretøjsdag. 

Nyhedsbrev nr. 2022-09 er udsendt d. 4. juni. Det indeholder bl.a. en påmindelse om rettidig indbetaling af kontingent, en omtale af Faxe Kommunes restaurering af fire gamle broer og af Danmarks Motorhistoriske Arkiv.

På siden Nyhedsbreve kan du se indholdet af alle udsendte nyhedsbreve samt tilmelde dig, hvis du vil abonnere på nyhedsbrevene.

Der er lagt et referat af studierejsen til Irland på hjemmesiden. Se det her: Referat af studierejse

 

Nye bøger

 

Da Chausséen kom til Skanderborg af Michael Hertz.

En spændende fortælling om anlæggelsen af Danmarks hovedveje omkring år 1800. Bogen udgives i et samarbejde med Museum Skanderborg og foreningen Dagmars Brobisser. Se en mere udførlig omtale af bogen på siden Nye bøger.

 

 

 

Tidsskriftet VEJHISTORIE

VEJHISTORIE nr. 38/2021 er sendt ud til medlemmer og abonnenter før jul.

Det indeholder artikler om oldtidsvejene i Vesthimmerland, Kongevejen Camino Real de Tierra Adentro i Mexico, synspunkter på byggeriet af de jyske chausséer i 1830’erne og bekæmpelse af trafikulykker samt flere boganmeldelser.

På siden Tidsskriftet VEJHISTORIE er der links til tidligere numre af VEJHISTORIE (indtil 2020) samt indholdsfortegnelser og forsider af de nyeste numre.

Redaktionen har fået enkelte henvendelser fra abonnenter, som endnu ikke havde modtaget deres eksemplar med posten ved udgangen af december. Hvis VEJHISTORIE helt udebliver, bedes man meddele det til redaktionen.

 

Vejhistorie på TV

DR2 genudsendte i april 2021 reportageserien “Bertelsen på Shikoku 88” om pilgrimsruten på den japanske ø Shikoku. Serien (10 udsendelser à ca. ½ times varighed) kan stadig ses på dr.dk: Bertelsen på Shikoku 88 indtil begyndelsen af april 2025.

Se andre TV-udsendelser og -serier med vejhistorisk indhold på siden Vejhistorie på TV. Oversigten vil løbende blive opdateret.

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

Nyt fra Milestensgruppen

Det har længe været selskabets ambition, at indholdet af databasen “Sten Langs Vore Veje” (SLVV) skulle gøres tilgængeligt på hjemmesiden, således at alle interesserede kan finde oplysninger om de danske milesten. Det er nu ved at blive realiseret. Der er oprettet et interaktivt Kort over danske milesten, hvor man ved at klikke på en markør på kortet åbner et vindue med oplysninger om den pågældende sten. Det er også muligt at søge via en oversigt over Milesten pr. kommune. Indledningsvis er alle de milesten i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten, som Milestensgruppen har registreret, indlagt på kortet. Detaljerede beskrivelser med billeder af alle sten er under udarbejdelse og vil løbende blive tilføjet. Se mere på siden Databasen Sten Langs Vore Veje.

Brochurer om selskabet og Milestensgruppen

Den digitale version af to brochurer er blevet opdateret, bl.a. på grund af selskabets flytning til ny adresse. Brochurerne kan ses og downloades her: DVS-brochure og Brochure om Milestensgruppen. Der er endnu ikke trykt nye oplag af brochurerne.

EU’s persondataforordning

Selskabet er omfattet af EU’s nye persondataforordning og skal som dataansvarlig sikre, at behandlingen af medlemmernes personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningen. Se hvad selskabets ansvar indebærer og om medlemmernes ret til indsigt i egne personoplysninger på siden Persondatapolitik.

Selskabet har også en facebookside

Selskabets facebookside har adressen https://www.facebook.com/vejhistorie.

Vikingevej og bro

Foto: Per Winther (juni 2019)

Siden 2017 har Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum arbejdet på et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen består af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag. Broen er en rekonstruktion af vikingebroen i Ravning Enge vest for Vejle. Nordea-fonden har støttet det samlede projekt med 10,9 mio. kroner. Læs mere om projektet i museets vikingebrofolder.

Arbejdet blev afsluttet sidst på sommeren 2019, og broen blev indviet fredag d. 13. september 2019. Den har fået navnet “Haralds Bro”. På facebook-siden https://www.facebook.com/Vikingebro/ kan man følge arbejdet og se videoclips og billeder fra indvielsen. Indvielsen blev omtalt i flere landes medier. Se f.eks. denne video fra Indiavision på Youtube: World’s Longest Viking Bridge fra 2019 (varer ca. 9 minutter).

Bygningen af broen og vejen er beskrevet i bogen Vejen til vikingerne – Broen mellem to verdener.

Kender du denne bro?

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i denne måneds “Bridge of the Month Quiz”. Klik på billedet for at se en større version – og klik på dette link: Bridge of the Month Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

 

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet.