Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

image_print

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

 

Nyt fra selskabet

De skærpede COVID-19 tiltag er blevet forlænget indtil foreløbig d. 28. februar. Selskabets aktiviteter er derfor stadig stillet i bero indtil videre. Bestyrelsen vil løbende følge situationen for at vurdere, hvornår det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre generalforsamlingen og genoptage selskabets øvrige medlemsarrangementer.

Det overvejes, om nogle af arrangementerne kan gennemføres virtuelt. Mere herom senere.

Bestyrelsens beretning for 2020 er udarbejdet og er tilgængelig på hjemmesiden på adressen Beretning 2020. Den vil blive fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.

Nyhedsbreve fra Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabet har netop udsendt sit første nyhedsbrev i det nye år. Det indeholder bl.a. links til “Virtuel vejhistorie” i form af en film om bygningen af den gamle Lillebæltsbro (1930-35) og en guidet tur på Via Appica Antica i Rom. Desuden indeholder det efterlysninger af viden om milepenge (dansk roadpricing fra 1661 til 1829) og af artikler om fynsk infrastruktur til Fynske Årbøger 2021. Endvidere en orientering om nyfundne milesten, som Milestensgruppen har fået underretning om fra opmærksomme følgere.

Hvis du ikke har modtaget nyhedsbrevet, kan du læse det her: Nyhedsbrev 2021-01. På siden Nyhedsbreve kan du se indholdet af dette og tidligere nyhedsbreve samt tilmelde dig, hvis du vil abonnere på nyhedsbrevene.

Ny dato for studieturen til Irland

Turen var oprindeligt planlagt gennemført fra 31. august til 4. september 2020, men måtte udsættes pga. COVID-19 situationen.

Der er nu fastsat et nyt rejsetidspunkt. Det bliver fra mandag d. 3. maj til fredag d. 7. maj 2021. Hvis der stadig er COVID-19 restriktioner, som forhindrer rejsen på det tidspunkt, vil den i stedet blive søgt gennemført på et senere tidspunkt.

Nye deltagere kan stadig tilmelde sig. I tilfælde af overtegning vil de, der havde tilmeldt sig turen i august-september 2020, have fortrinsret. Læs mere om turen og tilmelding under begivenheden Studietur til Irland.

 

 

Tidsskriftet VEJHISTORIE

 

VEJHISTORIE nr. 36/2020 er udsendt til medlemmer og abonnenter.

Det indeholder artikler om Ribes middelalderlige gadebelægninger, Dagmarbroen i Skanderborg, erindringer fra byggeriet af de første motorveje over Sjælland samt boganmeldelser.

På siden TIDSSKRIFTET VEJHISTORIE er der links til tidligere numre af VEJHISTORIE (indtil nr. 33/2019) samt indholdsfortegnelser og forsider af de nyeste numre.

 

Vejhistorie på TV

I de seneste år har flere TV-kanaler vist udsendelser og -serier med vejhistorisk indhold. En oversigt over sådanne udsendelser kan nu ses på siden Vejhistorie på TV. Oversigten vil løbende blive opdateret.

Nye bøger

Klik på billedet og se en kort omtale af bogen. Se omtaler af andre nyere bøger om vejhistorie på siden Nye bøger.

Hærvejen fra Skagen til Rendsborg

Langs danske veje

Årbok for Norsk vegmuseum 2020

Veje & Kultur

 

 

 

 

 

 

 

Kortlægningen af Danmark

Landtransport i Danmark

Til Rigets forsvar og Byens gavn

Gods på vej

 

 

 

 

 

 

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

Nyt fra Milestensgruppen

Det har længe været selskabets ambition, at indholdet af databasen “Sten Langs Vore Veje” (SLVV) skulle gøres tilgængeligt på hjemmesiden, således at alle interesserede kan finde oplysninger om de danske milesten. Det er nu ved at blive realiseret. Der er oprettet et interaktivt Kort over danske milesten, hvor man ved at klikke på en markør på kortet åbner et vindue med oplysninger om den pågældende sten. Det er også muligt at søge via en oversigt over Milesten pr. kommune. Indledningsvis er alle de milesten i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten, som Milestensgruppen har registreret, indlagt på kortet. Detaljerede beskrivelser med billeder af alle sten er under udarbejdelse og vil løbende blive tilføjet. Se mere på siden Databasen Sten Langs Vore Veje.

Brochurer om selskabet og Milestensgruppen

Den digitale version af to brochurer er blevet opdateret, bl.a. på grund af selskabets flytning til ny adresse. Brochurerne kan ses og downloades her: DVS-brochure og Brochure om Milestensgruppen. Der er endnu ikke trykt nye oplag af brochurerne.

EU’s persondataforordning

Selskabet er omfattet af EU’s nye personeldataforordning og skal som dataansvarlig sikre, at behandlingen af medlemmernes personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningen. Se hvad selskabets ansvar indebærer og om medlemmernes ret til indsigt i egne personoplysninger på siden Persondatapolitik.

Selskabet har også en facebookside

Selskabets facebookside har adressen https://www.facebook.com/vejhistorie.

Vikingevej og bro

Foto: Per Winther (juni 2019)

Siden 2017 har Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum arbejdet på et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen består af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag. Broen er en rekonstruktion af vikingebroen i Ravning Enge vest for Vejle. Nordea-fonden har støttet det samlede projekt med 10,9 mio. kroner. Læs mere om projektet i museets vikingebrofolder.

Projektet har fået sin egen hjemmeside: https://vikingebro.dk/ og facebook-side: https://www.facebook.com/Vikingebro/, hvor man kan følge arbejdet og se flere billeder fra det.

Arbejdet blev afsluttet sidst på sommeren 2019, og broen blev indviet fredag d. 13. september 2019. Den har fået navnet “Haralds Bro”. På facebook-siden https://www.facebook.com/Vikingebro/ kan man se videoclips og billeder fra indvielsen. Indvielsen blev omtalt i flere landes medier. Se f.eks. denne video fra Indiavision på Youtube: World’s Longest Viking Bridge fra 2019 Varer ca. 9 minutter).

Selskabet planlægger et besøg på broen og vejen, når COVID-19 situationen tillader det.

Kender du denne bro?

 

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i denne måneds  “Bridge of the Month Quiz”. Klik på billedet for at se en større version – og klik på dette link: Bridge of the Month Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

 

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet