Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2020-01

Klik her for at se nyhedsbrevet online

Christmas at Storebælt

Også i år er der juletræer på toppen af Storebæltsbroens pyloner (Foto: Sund og Bælt). Se TV2 FYNs video fra 2017 om Danmarks højest placerede juletræer.

Kære {name} {surname}

 

Velkommen til dit første nyhedsbrev

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab.

Nyhedsbrevene erstatter de tidligere meddelelser til medlemmerne og har fået et mere tidssvarende udseende. Det er hensigten at udsende nyhedsbreve ca. en gang om måneden.

Nyhedsbrevene vil også kunne udsendes til ikke-medlemmer, som tilmelder sig. Selskabet håber derved at kunne udbrede kendskabet til selskabet og dets aktiviteter til en større kreds - og derigennem forhåbentlig få flere medlemmer.

Alle medlemmer af selskabet er automatisk blevet optaget på fordelingslisten og behøver derfor ikke tilmelde sig ved hjælp af formularen på hjemmesiden. 

Formandens jule- og nytårshilsen

Kære medlemmer af Dansk Vejhistorisk Selskab

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår inden for rammerne af coronarestriktionerne.

2020 har været et specielt år. Aktivitetsniveauet har været præget af COVID-19 og de restriktioner, der har været i stort set hele året fra marts måned. Det lykkedes at afholde generalforsamlingen iht. vedtægterne i februar måned, og bestyrelsen har afholdt et bestyrelsesmøde i september. Desuden har vi fået udgivet efterårsnummeret af VEJHISTORIE – i øvrigt et meget flot nummer.  

Al anden aktivitet er blevet aflyst, herunder også turen til Irland, som vi håber kan gennemføres i 2021.

Som nævnt andetsteds i dette nyhedsbrev bliver generalforsamlingen i 2021 udsat, således at den først afholdes senere på foråret. Dette er vi selvsagt ikke glade for, men mon ikke vi får dispensation fra vedtægternes krav om, at generalforsamlingen skal afholdes i februar måned. Jeg kan dog love, at den vil blive afholdt så snart det er tilladt og forsvarligt.

Tusind tak for jeres fortsatte opbakning til Selskabet. Jeg håber på et noget mere aktivitetspræget 2021.

Mange julehilsner

Niels Christian Skov Nielsen

Vintertjeneste i gamle dage

De ældste af os kan måske stadig huske, at der engang kom sne om vinteren - somme tider megen sne.

Billedet viser snerydning i Storegade i Varde omkring 1935. Det er hentet fra en side af Varde Lokalhistorie, som handler om snerydningsproblemer i Varde i gamle dage. Læs mere her: Snerydning.

Vintertjeneste i dag

På Vejdirektoratets hjemmeside kan du få oplysninger om vintertjenesten i Danmark. Dette indebærer bl.a. oplysninger om love, regler og regulativer, planlægning og udførelse af vintertjenesten, vintersystemer, statistik og Vinterudvalgets arbejde.

Læs mere her: Vintertjeneste.

Nye bøger 

Niels K. Veien: Langs danske veje

Forfatteren er medlem af selskabet. Bogen er en samling af hans billeder fra et langt liv som vejfarende på danske veje - og enkelte udenlandske. Den afspejler hans interesse for sten langs vejene, sten som markerer en afstand eller til et minde om begivenheder.

Jesper Asmussen: Hærvejen fra Skagen til Rendsborg

Bogen er en turguide til Hærvejen for historisk interesserede turister. Bogens første del beskriver seværdigheder og historiske steder og begivenheder langs vejen, opdelt i syv strækninger fra Skagen til Rendsborg. Anden del indeholder bl.a. register, kort og fotografier.

Læs mere om disse og andre bøger med vejhistorisk indhold på selskabets hjemmeside Nye bøger.

Generalforsamling 2021

Selskabets ordinære generalforsamling skal iht. vedtægterne holdes i februar. Det kan desværre ikke lade sig gøre i 2021 på grund af forsamlingsforbuddet, som gælder indtil udgangen af februar. Bestyrelsen fastsætter en ny dato, så snart vi igen må mødes.

Ændring af kontingentopkrævning

Medlemskontingentet er hidtil blevet opkrævet i 2. halvår. Fra og med 2021 ændres betalingsterminen, således at det opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ny kasserer

Agner Holmbjerg, som har været Selskabets kasserer siden 2008, udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2020. Ny kasserer er Bo Sommer, som overtager hvervet i slutningen af året.

Om dette nyhedsbrev

Dette og fremtidige nyhedsbreve vil blive udsendt fra selskabets webmailadresse. Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevets udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og om forslag til indhold. Send bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

Frameld nyhedsbrev