Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-04

Klik her for at se nyhedsbrevet online

Kære {name} {surname}

Nyt fra selskabet

Selskabet er stadig "i dvale" pga. COVID-19. Der er planlagt et virtuelt forretningsudvalgsmøde d. 6. maj og et bestyrelsesmøde d. 27. maj, hvor mulighederne for genoptagelsen af selskabets normale aktiviteter vil blive drøftet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny fremtid for det tidligere vejmuseum på Farø

Den bygning, som 1991-96 rummede Danmarks Vejmuseum på Farø er nu overtaget af Storstrøms Forsikring. Vordingborg Kommune har netop vedtaget en lokalplan, som gør det muligt for forsikringsselskabet at flytte sit domicil til Farø fra de nuværende kontorer i Stege og Maribo. Flytningen vil ske, når bygningen er blevet renoveret.

Efter vejmuseets lukning i 1996 har bygningen på skift været anvendt som velkomstcenter, chokolademuseum og cafeteria.

Storstrøms Forsikring skal fortsat sørge for at stille toiletfaciliteter til rådighed for offentligheden på den meget besøgte rasteplads, og er gået i dialog med forskellige cafékæder med henblik på fortsat cafeteriadrift.

Kilde: Sjællandske Nyheder/Vordingborg.

Nyt om Femernforbindelsen

Foto: Femern A/S's image library

Arbejdet med etablering af Femernforbindelsen skrider fremad. Senest er et areal på 8,5 hektar inddæmmet og tørlagt. Området skal nu udgraves for at give plads til rampen og indkørselsportalen til den kommende sænketunnel. Se mere på TV2 ØST’s hjemmeside.

Offentligheden har ikke adgang til byggeområdet, men arbejdet kan følges fra to webkameraer, som livestreamer fra området. Man kan også besøge udstillingscentret i Rødbyhavn. Se mere på Femernforbindelsens hjemmeside https://femern.com/da.

Selskabet påregner at arrangere en tur til Femernforbindelsen, når corona-situationen gør det muligt.

Hvorfor ligger vores veje, hvor de gør?

Det er overskriften på en artikel, som forsker Per Ole Schovsbo, har offentliggjort på webportalen videnskab.dk. Er en vej en stationær belægning, der fører fra en by til en anden? Tag med tilbage i historien, hvor vejen var en ret og kunne skifte retning fra dag til dag.

Læs artiklen her: Hvorfor ligger vores veje, hvor de gør?

Onlineforedrag

Odense Bys Museer holder indtil udgangen af juni et antal onlineforedrag om historiske emner. Foredraget d. 21. april handler om, hvorledes de ældste detaljerede kort fra omkring år 1800 også kan benyttes som en kilde til perioder, der er langt ældre end ca. år 1800. Se mere om dette og andre foredrag på museets hjemmeside: Odense Bys Museer.

Vejhistorie på TV

 

Foto: DR/Taro Karibe

DR2 har netop genudsendt serien "Bertelsen på Shikoku 88" om den danske journalist Mikael Bertelsens oplevelser på den ca. 1200 km lange pilgrimsrute, som siges at være verdens ældste. Nåede du at se udsendelserne? Ellers kan du finde dem på dr.dk: Bertelsen på Shikoku 88.

Se omtalen af Shikoku 88 og andre pilgrimsruter på selskabets hjemmeside Pilgrimsruter.

 

Senere i april genudsender DR2 serien "Da Danmark blev flettet sammen" om træk af dansk transporthistorie. Episode 1 (af fire) sendes d. 20. april. Alle episoder er tilgængelige på dr.dk indtil april 2022.

 

 

Også d. 20. april genudsender DR2 Når broer slår ihjel om kollapset af motorvejsbroen Ponte Morandi i Genova i 2018.

 
 

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle forslag og bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

 
 

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev

Facebook