Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-06

Klik her for at se nyhedsbrevet online

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse

Kære {name} {surname}

Nyt fra selskabet

Bestyrelsen har holdt virtuelt møde d. 27. maj. Her blev det bl.a. besluttet at genoptage selskabets medlemsarrangementer med virkning fra midten af august 2021, hvor det forventes, at de kan gennemføres under overholdelse af de gældende corona-restriktioner.

Der er foreløbig planlagt følgende arrangementer:

·     17. august eftermiddag: Møde med vejhistorisk foredrag. Sted: Vejdirektoratet, Middelfart.

·     17.-18. september: Todages vejhistorisk ekskursion til Sydsjælland og Lolland-Falster.

·     7. december eftermiddag: Møde med vejhistorisk foredrag. Sted: Vejdirektoratet, København.

Så snart alle aftaler om arrangementerne er på plads, vil de blive oprettet under kommende begivenheder på selskabets hjemmeside, og der vil blive udsendt et nyhedsbrev med nærmere oplysninger om program og tilmelding mv.

På bestyrelsesmødet blev det desuden besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling i 2021 indtil februar 2022, hvor den afholdes sammen med generalforsamlingen i 2022. Årsagen er, at det efter genåbningen efter COVID-19 har vist sig vanskeligt at finde egnede lokaler i det tidlige efterår.

Som følge af beslutningen fortsætter den nuværende bestyrelse indtil februar 2022, og medlemskontingentet i 2021 vil være det samme som i 2020.

Det er bestyrelsens forhåbning, at medlemmerne under de givne omstændigheder kan acceptere denne fravigelse af selskabets vedtægter.

Selskabets beretning for 2020, som skulle fremlægges på generalforsamlingen, er tilgængelig på hjemmesiden. Selskabets medlemmer vil få tilsendt links til regnskabet for 2020 og budgettet for 2021.

Kassereren beder om, at kontingentet for 2021 (150 kr. for personlige medlemmer og 750 kr. for firmamedlemmer) indsættes på selskabets konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, konto nr. 1691791, senest 1. juli 2021. Ved indbetalingen skal anføres navn og 2021. Kassereren udsender en særskilt meddelelse til medlemmerne herom.

Genforeningsskulptur og bronzebånd

 

Billedhuggeren Flemming Jarle fra Vejle har fremstillet en bronzeskulptur, som sammen med et bronzebånd skal markere, hvor hovedlandevejen mellem Kolding og Haderslev krydsede den gamle grænse (indtil 1920) ved Frederikshøj, nord for Christiansfeld.

 

 

Skulpturen er inspireret af et fotografi fra 1920 af en dansk og en tysk kilometersten på hver sin side af en væltet grænsepæl. Den har været omtalt i Meddelelse nr. 2019-5.

 

Det var meningen, at skulpturen skulle have været afsløret sidste år år i forbindelse med fejringen af 100-året for genforeningen, men på grund af COVID-19 blev festligholdelsen udskudt til i år.

 

Skulpturen og bronzebåndet blev anbragt på stedet i weekenden 29. - 30. maj. Se omtalen og billederne fra arbejdet i JyskeVestkysten:

Afsløringen vil finde sted d. 13. juni i forbindelse med Dronningens besøg i Sønderjylland ved den officielle fejring af genforeningen. Se programmet her: H.M. Dronningen besøger Sønderjylland.

Dagmars brobisser

er en gruppe af mere end 300 frivillige, som arbejder for at føre den fredede Dagmarbro i Skanderborg tilbage til sit oprindelige udseende og for at bevare de historiske og kulturelle værdier omkring broen og dens omgivelser ved Slotsholmen.

For at fremme dette formål har gruppen indbudt til en sammenkomst ved broen på Valdemarsdag, tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 16.00. Her vil gruppen fortælle om dens aktiviteter og samarbejdspartnere.

Dagmarbroen hed oprindeligt Skanderborg Slots Broe. Den er en buebro af granitkvadre, som blev opført i 1837 af en lokal bygmester. Der var en artikel om broen og dens historie i VEJHISTORIE nr. 36//2020.

Geoforum Perspektiv

Seneste nummer af Geoforum Perspektiv er netop publiceret. Det har temaet ”Brugen af historiske kort – fag for fag”. Artiklerne er samtidig en del af et festskrift og et seminar holdt 20. maj 2021 for Peter Korsgaard i anledning af hans pensionering som arkivar fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Artiklerne kan downloades fra siden Geoforum Perspektiv (aau.dk). Se alle Geoforums publikationer her: Publikationer | Geoforum.

Historiske kort er særdeles nyttige hjælpemidler for vejhistorikere, f.eks. til at finde gamle vejforløb eller den oprindelige placering af en milesten. Selskabets hjemmeside om kort er særdeles velbesøgt.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle forslag og bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

 
 

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev

facebook