Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-07

Klik her for at se nyhedsbrevet online

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse

Kære {name} {surname}

Indbydelse til arrangementer i efteråret 2021

Selskabet indbyder hermed til de første to arrangementer i efteråret 2021.

17. august: Foredrag

Detalje af bevaret rest af knoglevej i Ribe

Det første arrangement er et foredrag om Ribes middelalderlige gadebelægninger tirsdag d. 17. august. Foredraget holdes i Middelfart for at give selskabets medlemmer på Fyn og i Jylland mulighed for at deltage uden at skulle rejse til København. Se flere oplysninger her: Ribes middelalderlige gadebelægninger. Foredraget er åbent for alle interesserede - også for ikke-medlemmer af selskabet.

17.-18. september: Vejhistorisk ekskursion

Broskovvejen

Det næste arrangement er en todages ekskursion d. 17. - 18. september til vejhistoriske lokaliteter på Sydsjælland og Lolland-Falster samt til byggeriet af den ny Storstrømsbro. Se flere oplysninger her: Vejhistorisk ekskursion. Turen er for selskabets medlemmer med ledsager.

Begge arrangementer kan også findes på www.vejhistorie.dk i højre kolonne under overskriften "Kommende begivenheder". Tilmelding sker ved hjælp af tilmeldingsformularerne på de to sider, der er linket til herover. Bemærk, at tilmelding til turen d. 17. - 18. september skal ske snarest og senest d. 25. juni aht. reservation af hotelværelser.

Danmarks tekniske kulturarv

DTU Bibliotek har i samarbejde med DTU Historie udviklet et nyt site, Danmarks Tekniske Kulturarv, hvor man kan søge i historisk-tekniske bøger, se historiske fotografier eller dykke ned i et særligt tema. Indholdet på sitet er tilgængeligt for alle.

Et af de udvalgte temaer er Transport. DTU's historiske bogsamling indeholder en masse bøger, der fortæller om den revolution inden for transport, som fandt sted i 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet. Her er et udpluk af titlerne:

Gå selv på opdagelse i dette og andre temaer.

Ingeniørernes Danmarkshistorie

Man kan også finde artikler om de fleste større infrastrukturprojekter, herunder broer og veje, i Ingeniørernes Danmarkshistorie. Arkivet rummer ca. 400.000 sider teknologi- og samfundshistorie fra alle de væsentligste ingeniørtidsskrifter og andre naturvidenskabelige og tekniske tidsskrifter, der er udkommet i perioden 1822-2006.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle forslag og bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

 
 

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev

Facebook