Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-09

Klik her for at se nyhedsbrevet online

Kære {name} {surname}

Dødsfald

Selskabet må med sorg meddele, at vort mangeårige medlem og bestyrelsesmedlem, Kirsten-Elizabeth Høgsbro, er afgået ved døden.

 

Kirsten-Elizabeth Høgsbro

11. marts 1929 - 3. juli 2021

Tiden tynder ud i tallet af medlemmer, der i sin tid var med ved stiftelsen af Dansk Vejhistorisk Selskab. Museumsinspektør, mag. art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro døde stille den 3. juli i år i en alder af 92, omgivet af sine nærmeste. Åndsfrisk til det allersidste.

Hun var trådt ind i Selskabet i stiftelsesåret 1982 og blev to år senere udpeget som Nationalmuseets repræsentant i bestyrelsen. Denne post bestred hun frem til 2014 - fra 2002 som indvalgt af Selskabets medlemmer.

Kirsten-Elizabeth var en dame, som vil blive husket for den energi og det sprudlende vid, som hun tilførte ved møder og i de mange arbejdsgrupper, hvor hun – oftest eneste høne i kurven - fik sæde, f.eks. i Milestens-, Museums- og ikke mindst Forsknings- og Redaktionsudvalgene m.fl.

Hun var i besiddelse af stor sagkundskab ikke mindst om broer og vejspor i terrænet fra ældre tider, som det var hendes opgave som museumsinspektør at registrere, tolke og tyde. Og så var hun tillige en dame med skarpe meninger og et gnistrende vid, der satte fut i omgivelserne. Det havde vi ofte stor glæde og gavn af.

Foruden sine bidrag i museumsfaglige skrifter f.eks. "Nationalmuseets Arbejdsmark" m.fl. har hun flere gange leveret vejhistoriske artikler – såvel til Dansk Vejtidsskrift, men ikke mindst til Selskabets egne publikationer, "Braut 1" fra 1996 ("Broer i Vejhistorisk Belysning") - og gennem årene 2004-12 tillige i adskillige numre af "Vejhistorie" (nr. 7, 12, 15, 18, 19 og 21).

Hun satte spor i vores erindring – og i dansk vejhistorie.

Æret være hendes minde!

 

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev