Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-11

Klik her for at se nyhedsbrevet online

Kære {name} {surname}

Nyt fra selskabet

Selskabets bestyrelse har holdt møde tirsdag d. 17. august. 

Der er foreløbig planlagt følgende arrangementer i løbet af efteråret og vinteren:

  • Et besøg på vikingevejen og -broen, "Haralds Bro", ved Vikingelandsbyen i Albertslund i september eller oktober,
  • et medlemsmøde med foredrag tirsdag d. 7. december i København,
  • generalforsamling med efterfølgende foredrag tirsdag d. 22. eller torsdag d. 24. februar 2022 i København.

Nærmere følger, når alle aftaler om arrangementerne er på plads.

Selskabet deltager desuden i "Danmarkshistorien i Vestskoven" søndag d. 26. september kl. 13.00-16.00 og har en stand på Vejforum 2021 d. 8. - 9. december i Nyborg. Også mere om disse arrangementer på et senere tidspunkt.

Obersten og brobyggeren

er emnet for et foredrag på Museum Skanderborg, Perron 1, Jernbanevej 9 i Skanderborg, tirsdag d. 31. august kl. 16.00-17.00.

Anlæggelsen af den jyske hovedlandevej fra Kolding mod nord i 1830'erne var et gigantisk projekt, der blev ledet af det militære vejkorps. Oberst Gottfried Rosenberg var vejmester, og omkring 1830 bosatte han sig i Skanderborg, hvor han mødte den unge bygmester Frederik Møller. Det blev til et samarbejde om opførelsen af omkring 30 hvælvede broer langs den østjyske hovedlandevej.

De to "brobisser" Niels Henrik Petersen og Torsten Klein Mikkelsen vil fortælle om broerne i Skanderborg og om obersten og brobyggeren.

Se mere om foredraget og tilmelding på Museum Skanderborgs hjemmeside.

Man kan også læse om Dagmarbro i Skanderborg og "Dagmars Brobisser" i VEJHISTORIE nr. 36/2020.

Efterlysning

En del af selskabets arkivalier er desværre gået tabt igennem årene, bl.a. på grund af vandskade eller i forbindelse med flytninger.

På hjemmesiden findes en næsten komplet samling af årsberetninger og meddelelser til medlemmerne, som er væsentlige bidrag til beskrivelsen af selskabets virke siden stiftelsen i 1982.

Der er nogle huller i samlingen, som vi gerne vil have udfyldt. Vi hører derfor gerne fra medlemmer, som måtte have gemt årsberetningen for 1986 eller meddelelser fra perioden 1982-88. Skriv til webmaster@vejhistorie.dk. 

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev