Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-12

Klik her for at se nyhedsbrevet online

Kære {name} {surname}

Besøg på Haralds Bro

Selskabet indbyder herved til et besøg på Haralds Bro mandag d. 27. september fra kl. 15.30 til 17.30. Haralds Bro er en bro over Store Vejleå-dalen mellem Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum, som blev bygget i 2017-19. Forbilledet er vikingebroen over Ravning Enge vest for Vejle. Lederen af Vikingelandsbyen, Klaus Mynzberg vil fortælle om broen og de tilstødende vejanlæg - fra idé til udførelse. 

Selskabets medlemmer og ledsagere kan deltage. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på hjemmesiden: Besøg på Haralds Bro.

Danmarkshistorien i Vestskoven

(klik på plakaten for at se den i fuld størrelse)

Vikingelandsbyen i Albertslund afholder hvert år et arrangement med overskriften "Danmarkshistorien i Vestskoven". I 2021 finder det sted søndag d. 26. september kl. 13.00 - 16.00. Temaet er "Veje på din vej - fra trampesti til landevej". 

Dansk Vejhistorisk Selskab bidrager med en fortælling om Roskilde Landevej gennem tiderne, og senere er der en guidet gåtur på vikingetidens landevej og vikingebroen Haralds Bro.

Se hele programmet på plakaten herover.

Generalforsamling 2022

Selskabets årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 22. februar 2022 om eftermiddagen i Vejdirektoratet i København. Efter generalforsamlingen vil Lars Bjarke Christensen fra Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv holde et foredrag om centrets virke for bevaring af vejhistoriske lokaliteter og objekter.

Nærmere oplysninger vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, som forventes udsendt i løbet af januar 2022.

Verdens vildeste brobyggere

Landets første brobygningskonkurrence finder sted lørdag d. 18. september fra kl. 09.30 til ca. 18.00 i Københavns nye kanalby Engholmene.

Her skal tre hold af Danmarks bedste lærlinge dyste i at bygge kæmpebroer over 18 meter brede kanaler – foran tusindvis af tilskuere, rullende kameraer og et benhårdt dommerpanel af landets mest erfarne brobyggere.

Læs mere om konkurrencen og se programmet på siden Verdens Vildeste Brobyggere, hvor der også er meget mere om broer, bl.a. et galleri med flotte billeder af både historiske og moderne broer fra hele verden.

Nyt bilmuseum

Foto: Peter Clausen/FDM nyhedsbrev

Danmarks nyeste bilmuseum, Haaning Collection, slog dørene op den 19. august. En nedlagt fabrik i Bagsværd ved København danner rammen om udstillingens godt 85 biler, adskillige motorcykler, knallerter, modelbiler i tusindvis og meget andet.

Udstillingen er opdelt i fem „tidszoner“, hvor bilerne, der alle er køreklare, præsenteres sammen med andre genstande fra samme æra. Hovedvægten ligger på hverdagsbiler fra 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne, som mange husker og har et forhold til.

Læs mere på museets hjemmeside: Haaning Collection - Et nyt bilmuseum, der begejstrer hele familien.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev