Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-15

Kære {name} {surname}

Studierejse til Irland

Samuel Beckett Bridge i Dublin

Selskabets studierejse til Irland var oprindeligt planlagt gennemført i efteråret 2020, men måtte udsættes pga. COVID-19. Nu er der igen åbnet for rejser til Irland, og turen gennemføres derfor d. 2. - 6. maj 2022.

Der er stadig ledige pladser. Interesserede bedes derfor rette henvendelse til vores rejsearrangør Claus Hebor (claus@hebor.dk) snarest muligt og senest d. 15. november.

Læs mere om rejsen på selskabets hjemmeside under begivenheden Studierejse til Irland.

Nyopdagede milesten

Foto: Niels Veien

Et af selskabets medlemmer, Niels Veien, har fotograferet et stort antal milesten, kilometersten og andre kulturminder til sin bog "Langs danske veje". En af stenene har vist sig at være en tidligere 4-milesten, som er blevet flyttet, vendt og genbrugt som 30-kilometersten. Den står på rute 451 (Århus-Odder-Horsens) mellem Ørting og Hundslund. På forsiden står "30 km FRA AARHUS", på bagsiden "4 MIIL". Stenen er nu optaget i Slots- og Kulturstyrelsens database "Fund og fortidsminder".

Et andet medlem, Kurt Christensen, har opdaget en hidtil upåagtet milesten - 1 mil fra Hørsholm - på Stumpedyssevej gennem Tokkekøb Hegn i Nordsjælland. Stenen stod skævt, var overgroet med mos og skjult af brændenælder. Milestensgruppen har frilagt stenen, rettet den op og afrenset den. Resultatet kan ses på billedet herunder. Teksten er trukket op med kridt.

Foto: Per Winther

Også denne sten er optaget i "Fund og fortidsminder".

Det er altså stadig muligt at finde "nye" milesten. Milestensgruppen modtager gerne underretning om milesten, som ikke findes på hjemmesidens kort over danske milesten eller i Fund og fortidsminder. Oplysningerne kan sendes til milesten@vejhistorie.dk.

Husk at bede ejeren om tilladelse, hvis stenen står på privat vej eller ejendom.

Hvide sten og rødhætter

Tidligere opsatte man kantpæle af granit langs vejene som autoværn eller for at markere farlige vejsving. Mange af disse sten er senere blevet fjernet af hensyn til færdselssikkerheden og erstattet af mere sikre autoværn og af retningspile.

Stenene var ofte hvidmalede. På vejen mellem Koster og Tjørnemarke på Møn var et vejsving markeret med hvide kantpæle - stedet blev derfor af de lokale kaldt "De hvide sten". Navnet har hængt ved - også selv om stenene senere er fjernet i forbindelse med en omlægning af vejen og etablering af en rasteplads.

På Bornholm blev stenene kaldt "rødhætter, fordi toppen var malet rød. Bornholms Regionskommune begyndte for ca. et år siden at fjerne rødhætterne trods bornholmernes ønske om at bevare dem. Se debatindlægget Kommunen er uden æstetisk sans.

På nogle få af landets mindre befærdede veje kan de dog stadig findes. Det er f.eks. tilfældet på Huusomsvej øst for Svendborg og på Klode Mølle Vej nord for Engesvang i Midtjylland.

Hvis nyhedsbrevets læsere har kendskab til andre steder, hvor de gamle kantpæle af granit er bevaret over en længere vejstrækning, så skriv om det til milesten@vejhistorie.dk. Vedhæft gerne et foto.

Nyt fra Storstrømsbroen

Foto: Vejdirektoratet

Pylonfoden til den nye Storstrømsbro blev sat på plads på havbunden. Det skete mandag d. 18. oktober. Næste skridt i processen er, at der skal bygges en arbejdsplatform op oven på pylonfoden. 

Læs mere om arbejdet her

Se videoen af processen her

Onsdag d. 3. november blev endnu et fundament til bropillerne sænket på plads.

Læs mere her

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev