Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-16

Kære {name} {surname}

Indbydelse til foredrag

Selskabets Milestensgruppe har siden 2006 indsamlet oplysninger om mere end 800 danske milesten - og der dukker stadig hidtil ukendte sten op.

Formanden for Milestensgruppen, Per Winther, vil fortælle om gruppens arbejde med registrering af milesten og andre historiske sten langs vore veje samt bevaring og restaurering af stenene i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, kommuner, lokale foreninger og enkeltpersoner.

 

10 1/4 - milesten ved Sorø smukt restaureret af en gruppe frivillige.

Foto: Vibeke Beltoft.

 

Foredraget finder sted tirsdag d. 7. december 2021 kl. 16:00 til 18:00.

Sted: Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V - mødelokale UC1.

Foredraget er åbent for alle interesserede. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Læs mere på hjemmesiden under kommende begivenheder.

Selskabet er med på Vejforum 2021

Vejforum er en konference, som formidler viden om veje, mennesker og teknologi. Vejforum 2021 holdes d. 8.-9. december på Hotel Nyborg Strand. Temaet i år er grøn omstilling.

Du kan møde os på stand 08 i Vandrehal 1.

Læs mere om Vejforum 2021 på selskabets hjemmeside under kommende begivenheder.

Husk selskabets generalforsamling 2022

Generalforsamlingen holdes tirsdag d. 22. februar i Vejdirektoratet i København.

Efter generalforsamlingen vil arkæolog Lars Bjarke Christensen fra SLKS Center for kulturarv fortælle om Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med registrering og bevaring af vejhistoriske lokaliteter.

Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive udsendt ca. 1. februar, men sæt allerede nu X i kalenderen.

Verdens vildeste broer

The Iron Bridge (1781)

Hvis du vil nå at se eller gense den britiske dokumentarserie om verdens vildeste broer, skal du gå ind på Danmarks Radios hjemmeside senest d. 31. december 2021.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev