Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2021-17

Kære {name} {surname}

Selskabet ønsker en glædelig jul og et godt nytår

til alle medlemmer og vejhistorisk interesserede med dette billede fra 2010 af den juleudsmykkede ejendom Milhøj på Roskildevej i Slangerup. Huset har fået sit navn, fordi der engang stod en milesten - 2 mil fra Hillerød - på en lille høj ud for huset. Milestenen blev i mange år opbevaret på Frederiksborg Amts materielplads, men blev i 2015 genopsat på sin oprindelige plads takket være en fælles indsats af Hillerød og Frederikssund kommuner, selskabets milestensgruppe og ejeren af Milhøj.

Billedet herover viser genindvielsen af stenen i 2015. Læs hele historien her: Milestenene ved Trollesminde.

Den ny Storstrømsbro på TV

 

 

TV2 ØST følger arbejdet med den ny Storstrømsbro i udsendelsesserien "Vi bygger forbindelsen". Seneste afsnit blev sendt d. 21. december og handlede om, hvordan pylonfundamentet blev sat på plads. Se udsendelsen her: Pylonfundament sættes på plads.

Du kan se tidligere afsnit på TV2 ØST's hjemmeside: Vi bygger forbindelsen og kommende udsendelser på TV2 ØST's sendeplan.

Der er også en god orientering om byggeriet på Vejdirektoratets hjemmeside: Storstrømsbroen.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev