Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2022-02

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Herved indkaldes til selskabets ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 14.00-16.00. Sted: Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, mødelokale MC 2.

Dagsordenen kan ses her: Dagsorden for generalforsamling 2022.

Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2021 kan ses her: Beretning for 2021.

Regnskab for 2021 samt aktivitetsforslag og budgetforslag for 2022 vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 9 vedr. sammensætningen af forretningsudvalget. Forslaget kan ses her: Forslag til vedtægtsændring 2022.

Opmærksomheden henledes på, at forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sekretæren i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes indsendt pr, e-mail til dvs@vejhistorie.dk senest 12. februar.

Efter generalforsamlingen er der foredrag (se nedenfor).

Kun medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Foredrag om bevaring af vor vejhistoriske kulturarv

 

Hvem har ansvaret for registrering og bevaring af den del af den danske kulturarv, som er knyttet til veje og broer og deres brug?

Det kan du få at vide, når arkæolog Lars Bjarke Christensen fra Slots- og Kulturstyrelsens Center for kulturarv fortæller om bevaring af vor vejhistoriske kulturarv.

Foredraget holdes i Vejdirektoratet i København, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, mødelokale MC 2, tirsdag d. 22. februar kl. 16.00-18.00, efter afslutningen af selskabets generalforsamling.

Foredraget er gratis og åbent for alle interesserede. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Lars Bjarke Christensen har arbejdet ved flere museer samt i en længere årrække ved Nationalmuseet med restaurering af fredede fortidsminder. Siden 2008 har han været ansat i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor han har beskæftiget sig med bl.a. restaurering af fortidsminder, afgørelser om ændringer af fortidsminder og ikke mindst fredning af fortidsminder, herunder nyere tids kulturarv som milesten, vejsten og broer. Han er forfatter til artiklen om fredede broer i VEJHISTORIE nr. 34-35/2019, side 18-24.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev