Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2022-03

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Vejhistorisk Selskab

onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændring
  3. Eventuelt

Ad 1: Bestyrelsen foreslår Per Winther

Ad 2: Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 9 vedr. sammensætningen af forretningsudvalget. Forslaget kan ses her: Forslag til vedtægtsændring 2022. Samme forslag var fremsat på den ordinære generalforsamling d. 22. februar. Alle tilstedeværende stemte for forslaget, men da færre end halvdelen af selskabets medlemmer var til stede, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. Derfor genfremsættes det nu ved en ekstraordinær generalforsamling. I henhold til vedtægternes §7 kan det her vedtages med almindeligt flertal uanset deltagerantal. 

Bemærk:

Generalforsamlingen gennemføres som et digitalt møde på mødeplatformen Microsoft Teams.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes tilmelde sig ved at klikke på knappen herunder senest d. 21. marts.

De tilmeldte vil inden generalforsamlingen modtage en e-mail med et link til login samt en vejledning i anvendelsen af Teams.

Med venlig hilsen

Niels Christian Skov Nielsen

Formand

Tilmeld dig her

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev