Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2022-05

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Med dette nyhedsbrev følger kortfattede referater af årets generalforsamlinger.

Indkaldelserne og dagsordenerne blev udsendt med nyhedsbrevene nr. 2022-02 og 2022-03.

Udførlige referater kan ses på hjemmesiden: Generalforsamlinger.

Ordinær generalforsamling d. 22. februar 2022

Der deltog 23 medlemmer.

Bestyrelsens beretning for 2021 blev godkendt. Alle stemte for forslaget om ændring af forretningsudvalgets sammensætning, men da færre end halvdelen af selskabets medlemmer var til stede, kunne forslaget ikke endeligt vedtages.

Der er foreløbig planlagt følgende arrangementer i 2022:

  • Studietur til Irland 2.-6. maj (udsat fra 2020 pga. COVID-19),
  • Besøg ved oldtidsstier og hulveje ved vestenden af Farum Sø i juni 2022,
  • Besøg ved Dagmarbroen i Skanderborg i juni 2022,
  • Studietur til Sydsjælland og Lolland-Falster i september 2022.

Når de enkelte arrangementer er endeligt aftalt, vil indbydelser og detailprogram blive meddelt i nyhedsbreve og på hjemmesiden under kommende begivenheder.

Regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 blev godkendt. Kontingentsatserne for 2022 er uændrede (personlige medlemmer 150 kr., firmamedlemmer 750 kr.). Dog blev det vedtaget, at personlige medlemmer bosat i udlandet er kontingentfri.

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen kan ses her.

Selskabets formand, Niels Christian Skov Nielsen, blev genvalgt.

Ekstraordinær generalforsamling d. 23. marts 2022

Generalforsamlingens formål var en endelig vedtagelse af forslaget om ændring af forretningsudvalgets sammensætning.

Generalforsamlingen blev gennemført som et virtuelt møde med MS Teams som platform. Der deltog 8 medlemmer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Selskabets redaktør af hjemmesiden er herefter fast medlem af forretningsudvalget.

De opdaterede vedtægter kan ses her.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev