Dansk Vejhistorisk Selskab
NYHEDSBREV NR. 2022-06

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Vil du med til Irland? 

Der er desværre kommet et afbud til selskabets rejse til Irland fra mandag d. 2. til fredag d. 6. maj. Der er derfor to ledige pladser. Hvis du/I er interesseret og kan rejse med kort varsel, så kontakt vores rejsearrangør, Claus Hebor, så hurtigt som muligt på telefon 31 12 00 77 eller e-mail claus@hebor.dk.

Du kan læse mere om turen på selskabets hjemmeside: Rejseplan og praktiske informationer.

Da chausséen kom til Skanderborg

 

En ny bog med en spændende fortælling om anlæggelsen af Danmarks hovedveje omkring år 1800. Forfatteren er Michael Hertz, æresmedlem og mangeårigt bestyrelsesmedlem i Dansk Vejhistorisk Selskab. Bogen udgives i et samarbejde med Museum Skanderborg og foreningen Dagmars Brobisser. Se en mere udførlig omtale af bogen på hjemmesiden under Nye bøger.

I anledning af udgivelsen er medlemmer af Dansk Vejhistorisk Selskab inviteret til bogreception fredag d. 22. april kl. 16 på Museum Skanderborg. Tilmelding skal ske på Museum Skanderborgs hjemmeside.

Forslag om ændring af museumsloven

 

Folketinget behandler for tiden et forslag om ændring af museumsloven, som - hvis det vedtages - vil medføre, at fortidsminder opført efter 1865 fremover ikke vil være automatisk beskyttede, men først være beskyttede efter meddelelse af kulturministeren.

Fortidsminder opført efter 1865, som allerede er automatisk beskyttede efter den nugældende lov, opretholder dog denne beskyttelse, indtil der er foretaget en konkret faglig definering af deres kulturhistoriske værdi.

Efter nedlæggelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum i 2012 findes der efter selskabets opfattelse ikke noget særligt forskningsmiljø på et dansk universitet, som arbejder med den landbaserede infrastrukturs historie, eller noget museum, som har et nationalt overblik og international orientering over transport på veje og broer.

Dansk Vejhistorisk Selskab frygter derfor, at en række bevaringsværdige vejhistoriske lokaliteter og genstande, som er opført efter 1865, vil miste deres hidtidige beskyttelse. Selskabet har derfor i januar indsendt et høringssvar til Kulturministeriet og har opnået at få foretræde for Folketingets kulturudvalg d. 27. april.

Der vil komme en mere fyldestgørende orientering i et kommende nyhedsbrev.

Man kan se forslaget og følge dets behandling på Folketingets hjemmeside: Lovforslag/L135.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev