Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-07

11. maj 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Irland 

Det var 23 glade og tilfredse deltagere, som vendte hjem efter selskabets studierejse til Irland d. 2. – 6. maj. Vores rejsearrangør og guide, Claus Hebor, havde tilrettelagt et alsidigt program, som både omfattede vejhistorie og irsk historie, kultur og natur. Vores irske guide, John Kelleher, viste os rundt i sit nationale transportmuseum og fortalte med stor viden og engagement om de historiske veje og broer, vi besøgte. Og indimellem var der også tid til at besøge et whiskey-destilleri og opleve stemningen på irske pubber.

Gruppebillede ved Glendalough. Foto: Ulrik Blindum

Når alle indtrykkene er fordøjet og billederne fra turen er udvalgt og redigeret, vil der komme et mere udførligt referat af turen på hjemmesiden.

Vejhistorie som teater

”Vi bygger veje” er titlen på en teaterforestilling, som kan ses på Odense Teater indtil 28. maj. Den handler om beslutningen i 1950'erne om at anlægge Thomas B. Thriges Gade, som skar Odense midt over. I teatrets omtale af forestillingen kaldes den en absurd Odense-historie og en rørende komisk trafiktragedie.

Se omtalen af forestillingen på Odense Teaters hjemmeside  og en anmeldelse og billeder fra forestillingen på I SCENE.

Det hører med til historien, at Odense Byråd i 2008 vedtog at omdanne Thomas B. Thriges Gade til et byområde. Man kan læse mere om dette projekt på Odense Kommunes og Realdanias hjemmeside Fra gade til by.

Mors dag (med mere)

Vi har netop passeret Mors Dag, som i de fleste lande er den anden søndag i maj. Er der noget, som forbinder Mors Dag med vejhistorie? Egentlig ikke – og dog. Der er et mindre antal veje og broer i udlandet, som har betegnelsen ”moder” knyttet til sig.

USA’s Route 66 blev i John Steinbecks roman ”Vredens druer” fra 1939 kaldt ”the Mother Road”, og den betegnelse har hængt ved siden da.

I byen Wagga Wagga i New South Wales, Australien var der en fodgængerbro (fra 1936) over jernbanen ved den lokale station, som var for besværlig at passere for mødre og syge mennesker. De ønskede derfor, at der blev bygget en ny bro, der var lettere at passere. Det skete, og ved indvielsen af den nye bro i 1996 blev den officielt navngivet ”Mothers Bridge”.

Se den gamle og den nye bro her: Mothers Bridge in Wagga (træk skyderen på billedet til højre eller venstre for at skifte mellem den gamle og den nye bro).

Der findes sandelig også en bro i Odessa i Ukraine, som kaldes ”Svigermoders Bro”. Den er bygget i 1968 og skulle oprindeligt have været færdig til fejringen af 50-året for den russiske revolution, men blev lidt forsinket. Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor broen kaldes sådan. Se broen og læs forklaringerne her: Tioschin Bridge. Det siges, at broen er en mindre kopi af Storhertuginde Charlottes Bro i Luxembourg (bygget i 1965).

I USA ærer man mødrene og familierne til sønner og døtre, der er omkommet i tjenesten i USA’s væbnede styrker, på Gold Star Mother’s Day den sidste søndag i september. Har det relation til vejhistorie? Få svaret i et af september måneds nyhedsbreve.

National transportdag 

Findes en sådan dag? Ja – blot ikke i Danmark, men i USA, hvor man den tredje fredag i maj anerkender indsatsen af de mange, der er beskæftiget med transport, og transportens betydning for både USA’s økonomiske vækst og støtten til USA’s forsvar. Dagen kaldes National Defense Transportation Day og er i år d. 20. maj. Der vil finde en række arrangementer sted i hele ugen 16. -22. maj, som kaldes National Transportation Week.

Op til dagen udsender USA’s præsident normalt en proklamation. 2021-proklamationen indeholdt en anerkendelse af infrastrukturens og transportsektorens betydning for samfundet og en omtale af de fornyelser og vedligeholdelsesarbejder på infrastrukturen, som er indeholdt i hans jobplan. 2022-proklamationen er endnu ikke udsendt.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev