Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-08

28. maj 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Irland 

Der er nu lagt en længere beretning om studierejsen til Irland på hjemmesiden. Se den her: Studierejse til Irland.

Næste arrangement: DANBRO og Dagmarbroen

Selskabets næste arrangement finder sted i Skanderborg. Vi skal først høre om DANBRO, som er Vejdirektoratets system til forvaltning af broer og andre bygværker på vejnettet. Derefter vil foreningen "Dagmars Brobisser" fortælle om bestræbelserne på at føre Dagmarbroen i Skanderborg tilbage til dens oprindelige skikkelse. Arrangementet afsluttes med en tur til Dagmarbroen og Slotsholmen i Skanderborg. Læs mere om arrangementet her: DANBRO og Dagmarbroen.

Ændring af museumsloven

 

Som omtalt i nyhedsbrev nr. 2022-06 frygter Dansk Vejhistorisk Selskab for, at en række bevaringsværdige vejhistoriske lokaliteter og genstande, som er opført i 1865 eller senere, vil miste deres hidtidige beskyttelse, og at viden om dem vil gå tabt ved den forestående ændring af museumsloven.

Selskabet indsendte derfor i januar et høringssvar til Kulturministeriet og fik foretræde for Folketingets kulturudvalg d. 27. april. Her fik selskabets formand lejlighed til at fremlægge vores betænkeligheder.

Selskabet foreslog, at der oprettes et center for dokumentation og information, der som et tidsbegrænset projekt skal opbygge den fornødne viden om vores vejhistoriske kulturarv, og som kan anvendes til rådgivning af såvel ministeriet som kommuner og entreprenører m.fl. Forslaget er beskrevet i en hvidbog, som kan downloades her: Hvidbog, Center for dokumentation og information.

Udvalgets tilbagemelding på initiativet var positiv, men kulturministeren har i to senere svar til udvalget meddelt, at "Slots- og Kulturstyrelsen anerkender det store, frivillige arbejde som udføres af Dansk Vejhistorisk Selskab, og som styrelsen også i forskelligt omfang har draget nytte af. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at der ikke er behov for et egentligt videnscenter for dokumentation og vidensdeling" og at "Slots- og Kulturstyrelsen også fremadrettet kan håndtere vurderingen og bevaringen af fortidsminderne såvel inden for den landbaserede infrastrukturs kulturarv som inden for andre historiske områder, og at der ikke er behov for etablering af et særligt forskningsmiljø vedrørende landbaseret infrastruktur til at understøtte styrelsens myndighedsarbejde".

Lovændringen er planlagt færdigbehandlet i begyndelsen af juni, således at den kan træde i kraft pr. 1. juli 2022. Se mere på Folketingets hjemmeside under Lovforslag L 135.

 

Fars dag

I det foregående nyhedsbrev oplyste vi, at der ikke findes en national transportdag i Danmark. Det har fået et af vores medlemmer til at gøre opmærksom på, at Fars Dag d. 5. juni er National Historisk Køretøjsdag. Den blev etableret for en del år siden af Motorhistorisk Samråd (MhS), som er en paraplyorganisation for de mange klubber, som i Danmark beskæftiger sig med motorhistoriske køretøjer – lige fra veteranbiler og veteranmotorcykler, til ældre campingvogne, lastbiler, busser, traktorer, varebiler og knallerter.

På Fars Dag i år holdes der træf og køretøjsdag på Wedelslund Gods ved Galten vest for Aarhus. Se mere om arrangementet her: Træf og køretøjsdag.

Også flere andre steder i landet holdes veterantræf og køredage på Fars Dag. Se nogle af begivenhederne i Veteranpostens kalender.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev