Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-09

4. juni 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

DANBRO og Dagmarbroen

I omtalen af dette medlemsarrangement i nyhedsbrev nr. 2022-08 var datoen desværre faldet ud. Arrangementet finder sted torsdag d. 16. juni kl. 15 - 18 i Skanderborg. Man kan se det opdaterede program på hjemmesiden: DANBRO og Dagmarbroen.

Medlemskontingent for 2022

 

Kassereren har d. 17. maj sendt en e-mail med kontingentopkrævning til alle personlige medlemmer af selskabet. Kontingentet (150 kr.) bedes indbetalt senest d. 7. juni.  Betalingsoplysninger fremgår af opkrævningen.

Æresmedlemmer og personlige medlemmer med fast bopæl i udlandet er kontingentfri.

Nyhedsbrevene udsendes gratis til alle medlemmer og tilmeldte abonnenter.

Faxe Kommune restaurerer gamle broer

Faxe Kommune er i færd med at restaurere 4 ældre broer, hvoraf den ene, Vallebo Bro ved Faxe Ladeplads, er fredet. Kommunen har været i løbende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om arbejdet. Et af selskabets medlemmer har sendt os en to siders artikel om restaureringen i Sjællandske Nyheder, Faxe, fra d. 14. maj.

Bro over Faxe Å ved Borreshovedvej. Foto: Faxe Kommune.

Per Schmidt fra kommunens Center for Ejendomme udtaler til avisen, at broerne er en del af vores alle sammens lokale kulturarv, som bør bevares for eftertiden. Dansk Vejhistorisk Selskab synes, at det er et prisværdigt initiativ.

Klik på de to links herunder for at se artiklen i Sjællandske Nyheder: 

Side 12
Side 13

Danmarks Motorhistoriske Arkiv

Danmarks Veteranbilklub er i færd med – i samarbejde med Motorhistorisk Samråd – at etablere Danmarks Motorhistoriske Arkiv.  Danmarkshistorie er også motorhistorie, og veje og motorkøretøjers historie og udvikling har været langt mere end blot infrastruktur. Arkivets formål er at redde motorhistorien fra at gå i glemmebogen. Læs mere om etableringen her: DMA - Danmarks Motorhistoriske Arkiv (motorhistoriskarkiv.dk).

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev