Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-10

30. juni 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Tour de France og broerne

Det kan ikke have undgået nogens opmærksomhed, at de første tre etaper af dette års Tour de France køres i Danmark. I den anledning er det meste af landet ”gået i gult” – især de kommuner, løbet kommer igennem.

På hver etape passerer rytterne mindst én bro. På den første etape - enkeltstarten i København d. 1. juli - kører rytterne over den fredede Dronning Louises Bro.

Østbroen i gult. Foto: Sund & Bælts billedgalleri

2. etape slutter i Nyborg efter passage af Storebæltsbroen. Broen er også ”gået i gult”, idet der er blevet monteret en ny LED-belysning, som oplyser pylonerne. Læs mere om det her: Pyloner i gult. På torvet i Nyborg er der plantet en blomsterdekoration udformet som en ministorebæltsbro.

I Sønderborg er Kong Christian X’s Bro også pakket ind i gult: Kong Christian X's Bro i Tourens farve.

Man kan følge løbets etaper i Danmark her: https://letourcph.dk og hele Tour’en på dens officielle hjemmeside: https://www.letour.fr/en.

Under beskrivelsen af hver enkelt etape er der – som altid – fine beskrivelser af kulturarv og seværdigheder langs ruten.

En milesten er vendt hjem

Den 13. juni var der reception i Gevninge Forsamlingshus for at markere, at 5 ¼-milestenen, som i 1790’erne blev opsat på Roskilde-Holbæk hovedlandevejen er vendt hjem efter en omskiftelig tilværelse de seneste ca. 100 år. Lejre Kommune, Gevninge Bylaug og Milestensgruppen i Dansk Vejhistorisk Selskab har i fællesskab arbejdet på at få stenen bragt hjem.

Der var ca. 35 gæster ved receptionen med Lejres borgmester Tina Mandrup og formanden for kulturudvalget, Ida Dyhr, i spidsen.

Formanden for Gevninge Bylaug, Sten Bonke, bød velkommen, hvorefter Per Winther fra Milestensgruppen fortalte om stenen og dens historie. Stenen står nu i Gevninge, hvor Gevninge Bygade munder ud i Lindenborgvej. Ved siden af stenen er anbragt en plade med en QR-kode, som leder til en beskrivelse af stenen, vejen og vejbyggeren på Lejre Kommunes hjemmeside. Scan koden herunder eller klik på Milestenen i Gevninge.Arrangementet fik en udførlig omtale i den lokale udgave af Sjællandske Nyheder.

DANBRO og Dagmarbroen

var overskriften på selskabets arrangement i Skanderborg d. 16. juni. Det indledtes med en gennemgang af, hvilke oplysninger man kan finde i Vejdirektoratets database DANBRO. Derefter fortalte foreningen ”Dagmars Brobisser” om deres bestræbelser på at føre Dagmarbroen i Skanderborg tilbage til sin oprindelige skikkelse. Arkitektfirmaet C. F. Møller har udarbejdet et skitseprojekt, som foreløbig er blevet velvilligt modtaget af Slots- og Kulturstyrelsen, Vejdirektoratet og Skanderborg Kommune. Brobisserne arbejder nu på at finde finansieringsmuligheder for gennemførelse af projektet. Se omtalen i den lokale avis: Brobisser klar til næste skridt i kampen for en forskønnet Dagmar Bro.

Billedet viser udvidelsen af broen, som skjuler den oprindelige facade mod vest. Den foreslås fjernet og erstattet af en separat gangbro. 

Arrangementet sluttede ved Dagmarbroen og på Slotsholmen, hvor ”brobisserne” fortalte om stedets historie og om mindesten og monumenter på Slotsholmen.

Niels Henrik Petersen fra Brobisserne fortæller om Oberst Gottfried Rosenberg, som stod for anlægget af chausséen til Skanderborg i 1830'erne. Gottfried Rosenberg ligger begravet på Slotskirkegården.

Sorøs fredede alleer

D. 16. juni indviede Bo Christensen, formand for Sorø Kommunes natur-, teknik- og planudvalg, en ny informationstavle ved den fredede Reitzensteins Allé sammen med Vibeke Beltoft fra DN Sorøs natur- og fredningsgruppe. I afsløringen af tavlen deltog herudover bl.a. formanden for Danmarks Naturfredningsforening Sorø, Niels Hilker.

Udklip fra SN Sorø d. 16. juni 2022

Der findes yderligere tre fredede alléer i Sorø, hvor der også er opsat informationstavler, nemlig

Klik på alléernes navne for at se billeder og beskrivelser af deres historie på DN Sorøs hjemmeside. Læs mere om dem her: De fredede alléer i Sorø.

Dansk Vejhistorisk Selskab deltog ved afsløringen af informationstavlen ved Krebshusalléen i 2017. Se mere herom på siden Ny informationstavle.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev