Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-11

23. juli 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Hulveje og oldtidshøje

Tiden nærmer sig for selskabets næste arrangement, som er en vandretur til hulveje og oldtidsminder ved vestenden af Farum Sø lørdag eftermiddag d. 6. august.

Alle interesserede kan deltage. Se beskrivelsen af arrangementet og praktiske oplysninger på selskabets hjemmeside: Hulveje og oldtidshøje.

Af hensyn til planlægningen af turen bedes man tilmelde sig ved at udfylde og indsende formularen på hjemmesiden senest d. 4. august. Bemærk også anbefalingerne vedr. påklædning.

Ekskursion til ny Storstrømsbro

Foto: Vejdirektoratet (juni 2022)

Selskabets september-arrangement er en bustur til vejdirektoratets udstillingscenter ved den ny Storstrømsbro, hvor Ulrik Blindum vil fortælle om broprojektet. Der er ikke adgang til byggepladsen, men der bliver mulighed for at se anlægsarbejdet på afstand.

Busturen begynder og slutter ved Køge Nord Station. Ud- og hjemturen går forbi flere historiske og vejhistoriske lokaliteter.

Se det detaljerede program og praktiske oplysninger på selskabets hjemmeside: Vejhistorisk ekskursion.

Turen koster 600 kr. pro persona. I prisen er inkluderet bustransport, frokost og kaffe undervejs.

Turen er for selskabets medlemmer med eventuelle ledsagere. Øvrige interesserede kan deltage, hvis der er ledige pladser. Se mere om deltagelse og tilmelding på hjemmesiden.

Milestenen i Gevninge

Som nævnt i foregående nyhedsbrev fik receptionen i Gevninge d. 13. juni i anledning af 5 1/4-milestenens genopstilling en udførlig omtale i den lokale udgave af Sjællandske Nyheder. Desværre var det kun avisens abonnenter, som kunne læse artiklen i dens fulde udstrækning. Det rådes der hermed bod på. Klik på billedet for at se siden i stor størrelse.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev