Efterårets arrangementer. Husk tilmelding til turen til ny Storstrømsbro.
Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-13

5. september 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Ekskursion til ny Storstrømsbro - ændret program

Foto: Vejdirektoratet (august 2022)

Der var desværre for få tilmeldte til turen lørdag d. 24. september. Det er imidlertid besluttet at gennemføre den alligevel - men i privatbiler i stedet for med bus. Programmet for turen er derfor blevet lettere modificeret. Se den ændrede tidsplan og praktiske oplysninger på selskabets hjemmeside: Vejhistorisk ekskursion, hvor der også er en tilmeldingsformular.

Turen er nu gratis. Nye deltagere kan tilmelde sig indtil søndag d. 18. september. Der er plads til max. 30 deltagere.

Da chausséen kom til Skanderborg

Museum Skanderborg har i løbet af efteråret to arrangementer med vejhistorisk indhold. Det første finder sted tirsdag d. 4. oktober kl. 16-17. Her vil Michael Hertz holde et foredrag med titlen "Da chausséen kom til Skanderborg". Foredraget er arrangeret i samarbejde med foreningen "Dagmars Brobisser". Se nærmere oplysninger på Museum Skanderborgs hjemmeside: Da chausséen kom til Skanderborg.

Michel Hertz er æresmedlem af Dansk Vejhistorisk Selskab og forfatter til bl.a. bogen "Da chausséen kom til Skanderborg".

Overgangssteder over Gudenåen

Museum Skanderborgs andet arrangement er en fredagscafé med foredrag om overgangssteder over Gudenåen. Det finder sted fredag d. 28. oktober kl. 16-17. Arkæolog og museumsinspektør Ejvind Hertz vil fortælle om overgangsstederne og Museum Skanderborgs arbejde med at kortlægge dem. Se nærmere oplysninger på Museets hjemmeside: Overgangssteder over Gudenåen.

Fortidsminde dukker op af Odense Å

Foto: SLKS Fund og Fortidsminder 

I 2021 blev der opdaget en række store sten tværs over Odense Å mellem Dalum og Hjallelse. Stedet blev undersøgt af Odense Bys Museer, og det viste sig, at der var tale om et gammelt vadested med rester af en brokonstruktion. Lokaliteten er nu optaget i Slots- og Kulturstyrelsens database "Fund og Fortidsminder", hvor man også kan læse resultatet af den museale besigtigelse. Se mere her: Odense Å.

Fundet er blevet omtalt i TV2. Læs artiklen og se et klip af nyhedsudsendelsen her: Fortidsminder dukker op af åen

Ekstrabladet har også bragt en artikel om fundet: Et vidunder fra fortiden er dukket op i Odense

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev