Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-14

29. september 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Kommende arrangementer

Husk foredraget om bilsamlefabrikker i Danmark d. 10. oktober kl. 16-18. Det finder sted i Vejdirektoratet i København, mødelokale MC4. Se nærmere oplysninger på selskabets hjemmeside: Bilsamlefabrikker i Danmark.

Husk også det vejhistoriske foredrag på Museum Skanderborg d. 4. oktober, hvor Michael Hertz vil fortælle om, da chausseen kom til Skanderborg. Foredraget var omtalt i nyhedsbrev nr. 2022-13.

Storstrømsbroen 85 år

Indvielsen af Storstrømsbroen 1937

Den gamle Storstrømsbro blev indviet d. 26. september 1937 - altså for 85 år siden. Kong Christian X, som havde 67-års fødselsdag samme dag, foretog indvielsen, der blev overværet af et stort publikum. Der findes flere dokumentarfilm, som viser broarbejdet, indvielsen og de første tog og biler, som kører over broen efter åbningen. Se nogle af dem her: Danmark på film.

Læs også om fødselaren på Vejdirektoratets hjemmeside: Storstrømsbroen fylder 85 år.

Broen har været i dårlig stand i flere år, og det er besluttet, at den skal nedrives, når den nye Storstømsbro er taget i brug. Nedrivningen skal foregå bæredygtigt, og Vejdirektoratet har derfor bedt Rambøll, som er hovedrådgiver, om at foretage en detaljeret undersøgelse af broens materialer. Læs mere her: Bæredygtig nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.

Vejhistorisk ekskursion

Meget apropos fandt selskabets vejhistoriske ekskursion sted d. 24. september - tæt på Storstrømsbroens fødselsdag. Der var desværre kun 9 deltagere, men de fik en god oplevelse, der var begunstiget af godt vejr.

Turens hovedemne var byggeriet af den ny Storstrømsbro. Ulrik Blindum, der er leder af Vejdirektoratets besøgscenter på Masnedø, gav en god orientering om projektet. Man kan følge det på Vejdirektoratets hjemmeside: Storstrømsbroen. Vi hørte også om den gamle Storstrømsbro og de tidligere færgeforbindelser mellem Sjælland og Falster.

Fra udsigtspunktet ved Masnedøfortet var vi så heldige at overvære, at fundamentet til en af bropillerne blev sejlet ud til flydekranen, som senere skulle sænke det på plads i brolinien. Der var også tid til en fortælling om Masnedøfortet og de forsvarsanlæg i Grønsundstillingen, som blev opført før og under 1. Verdenskrig.

Fra Masnedø gik turen videre over den gamle Storstrømsbro til Gaabense på Falster, hvor der fra 1919 til 1937 var overfart med bilfærger.

Gruppebillede på Farø (Foto: Ulrik Blindum)

Derefter gik turen til Farø, hvor vi på rastepladsen ved det tidligere Danmarks Vejmuseum hørte om bygningen af Farøbroerne. Vejmuseets bygning er i 2022 købt af Storstrøms Forsikring, som nu er ved at ombygge det til nyt domicil.

Vi fik desuden en orientering om færgefarten Bogø-Stubbekøbing og tidligere overfarter over Grønsund, bygningen af Bogødæmningen (åbnet 1942) og Dronning Alexandrines Bro (indviet i 1943).

Fra Farø gik turen tilbage mod Køge og København. Nogle af deltagerne tog en lille afstikker over Bogødæmningen og Dronning Alexandrines Bro.

Havnebygmesterens Studiesamling

Tegning af Ny Knippelsbro 1934 (By & Havn)

By & Havn står ikke alene for udviklingen af København, men repræsenterer også flere hundrede års historie om havnen, byens landvinding, havnearbejderne, kajerne, broerne og frihavnen. By & Havn har netop åbnet en udstilling, hvor udvalgt materiale er gjort tilgængeligt for offentligheden. Samlingen indeholder bl.a. historiske tegninger og billeder af broerne over havneløbet. Den kan besøges alle hverdage kl. 9-15 på adressen Nordre Toldbod 3, København K. Læs om åbningen og særudstillingen om Toldboden på By & Havns hjemmeside: Havnebygmesterens Studiesamling åbner dørene .

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev