Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-16

25. november 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

VEJHISTORIE nr. 40

VEJHISTORIE nr. 40 er netop udsendt til selskabets medlemmer. Det indeholder to artikler om hhv.

  • Dansk Veteranbil Klubs bibliotek, som indeholder ca. 14.000 bøger og flere hundrede tidsskrifter samt en stor samling af fotografier, bilbrochurer og avisudklip om motorhistoriske emner. Læs mere om klubben og biblioteket her: https://veteranbilklub.dk/.
  • Viabundus, som er en ny digital indgang til vejhistorien i perioden fra ca. 1350 til 1650. Læs mere om Viabundus her: Viabundus - pre-modern street map.

Brobisserne fejrede Dagmarbroen og brobyggeren

Foreningen Dagmars Brobisser i Skanderborg har fejret Dagmarbroens og brobygger Frederik Møllers fødselsdage ved en sammenkomst på det grønne areal ved broen d. 2. november. Brobisserne formand, Torsten Klein Mikkelsen, berettede om Brobissernes bestræbelser på at genskabe den historiske bro og om foreningens aktiviter i det forløbne år. Læs mere og se billeder fra arrangementet på Brobissernes facebookside.

Ændring af museumsloven

Nyhedsbrev nr. 2022-08 indeholdt en omtale af den planlagte ændring af museumsloven, som ville medføre, at fortidsminder, som er opført i 1865 eller senere, ikke længere er beskyttede i henhold til lovens § 29e. Lovændringen er nu vedtaget og kan ses her: Lov nr. 900 af 21/06/2022.

Kulturhistoriske anlæg, konstruktioner og sammenhænge, der er opført i 1865 eller senere, vil dog fortsat være beskyttede, hvis de af Kulturministeren vurderes væsentlige at sikre som fortidsminder.

Vurderingen foretages i praksis af Slots- og Kulturstyrelsen, og Dansk Vejhistorisk Selskab håber at blive medinddraget ved vurderingen af vejhistoriske genstande og lokaliteter.

Kulturministeriet har i tilslutning til loven udsendt en bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder, som bl.a. forenkler adgangen til pleje og vedligeholdelse af milesten, kilometersten og andre vejhistoriske lokaliteter. Se bekendtgørelsen her.

Vejhistorie på TV

(Foto: Wikimedia Commons)

DR2 har netop genudsendt den britiske dokumentar fra 2019 "Why Bridges Collapse". Den tager udgangspunkt i kollapset af motorvejsbroen i den italienske by Genova i 2018 og stiller spørgsmålet, om der er risiko for, at flere af verdens broer kan bryde sammen. Dokumentarens danske titel er "Når broer slår ihjel". Den kan stadig ses på dr.dk indtil udgangen af 2022.

DR har tidligere bragt en dokumentar med titlen "Danske broer i hele verden - højere, længere, vildere". Den fortæller om danske arkitekter og ingeniører, som står bag en lang række internationale brosuccesser. Dokumentaren kan ses på dr.dk indtil 28. maj 2023. Den omtaler desuden konkurrencen "Verdens vildeste brobyggere 2021" (se herunder).

Verdens vildeste brobyggere

er navnet på en konkurrence, som første gang blev afholdt i september 2021, hvor 30 lærlinge skulle konkurrere om at bygge en bro på Engholmene i København. 

I 2022 blev konkurrencen afholdt i Kanalbyen i Fredericia, og i 2023 finder den sted i Aalborg. Se mere på hjemmesiden Verdens vildeste brobyggere. Under Arkiv kan man se film og fotos fra de tidligere konkurrencer.

På siden er der desuden et brobibliotek med fortællinger om nogle af verdens spektakulære broer og broprojekter. 

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev