Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2023-01

11. januar 2023

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Godt nytår!

 
 
Årsskiftet blev som sædvanligt fejret med et stort fyrværkeri på den historiske Sydney Harbour Bridge i Australien. Se hele fyrværkeriet her: Sydney New Year's Eve midnight fireworks (varer ca. 12 minutter).
 

Nyt fra Selskabet

Den årlige generalforsamling finder sted torsdag d. 23. februar kl. 14.30 i Vejdirektoratet i København. Den formelle indkaldelse med dagsorden samt bestyrelsens beretning for Selskabets virksomhed i 2022 vil blive udsendt senest 14 dage før, men reservér allerede nu dagen.

Efter generalforsamlingen vil anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen fortælle om Vejdirektoratets opgavefølje.

Næste arrangement bliver et besøg med rundvisning i Havnebygmesterens Studiesamling og Arkiv mandag d. 27. marts kl. 15.00 - ca. 16.30.

Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive lagt på hjemmesiden i takt med, at alle aftaler og praktiske oplysninger er på plads.

Ny jubilæumsbog

I anledning af Vejdirektoratets 50-års jubilæum som selvstændig vejbestyrelse har VD-Senior Øst og Dansk Vejhistorisk Selskab i fællesskab udgivet et jubilæumsskrift med titlen "Vejdirektoratet mellem to kommunalreformer 1970-2007".

I bogen fortæller tidligere medarbejdere om deres personlige oplevelser, set fra forskellige steder i Vejdirektoratets organisation. Det er blevet til 28 indlæg med hver sit emne, som tilsammen tegner et mangfoldigt billede af Vejdirektoratets virke og udvikling i perioden. Man kan downloade en digital version (pdf-fil, 259 sider, 4,2 Mb) her.

Nyt fra Dagmars Brobisser

Foreningen Dagmars Brobisser har d. 17. januar og 14. februar to arrangementer i samarbejde med Museum Skanderborg. I to foredrag vil "brobisserne" fortælle om den historiske Dagmarbro og deres bestræbelser på at føre den tilbage til sit oprindelige udseende. Læs mere om arrangementerne i Museum Skanderborgs kalender.

Top 10 arkæologiske fund i 2022

Slots- og Kulturstyrelsen har lige før nytår offentliggjort sin årlige årlige top-10-liste over de mest opsigtsvækkende arkæologiske fund i det forgangne år. Blandt de fund, som er kommet med på listen, er broen under vandet ved Odense, som var omtalt i nyhedsbrev nr. 2022-13. Se hele listen her.

Læs mere om opdagelsen af broen under vandet på TV2Fyns hjemmeside.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev