Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2023-04

8. februar 2023

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Indbydelse til foredrag

torsdag d. 23. februar kl. 16.00-18.00

Sted: Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Mødelokale MC2

Efter selskabets generalforsamling (se nedenfor) vil anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen fortælle om Vejdirektoratets opgaveportefølje.

 

Ny Storstrømsbro. Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har ansvaret for at planlægge, anlægge og ombygge statens veje - det gælder både motorveje, motortrafikveje og landeveje. Vejdirektoratet har desuden ansvaret for mange af landets broer. Som led i dette arbejde foretager Vejdirektoratet forundersøgelser og miljøvurderinger af mulige fremtidige anlægsarbejder.

Vejdirektoratet løser også opgaver for andre myndigheder og forestår bl.a. byggerier for universiteter, det nye naturhistoriske museum og ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro.

Kom og hør foredraget - og læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside Vores projekter.

Se praktiske oplysninger om foredraget på hjemmesiden under kommende arrangementer.

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til generalforsamling i Dansk Vejhistorisk Selskab 

torsdag d. 23. februar kl. 14.30 - 16.00

i Vejdirektoratet, Casper Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, mødelokale MC2.

Dagsorden iht. Selskabets vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2022 og godkendelse af beretning.
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2022.
 4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for 2023, herunder fastsættelse af kontingentsatser.
 5. Valg af medlemmer til Selskabets bestyrelse.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af revisor.
 8. Forslag fra medlemmer.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår Per Clausen.

Ad pkt. 2: Beretningen kan læses og downloades fra Selskabets hjemmeside via dette link: DVS beretning 2022.

Ad pkt. 3: Regnskabet udleveres på generalforsamlingen.

Ad pkt. 4: Aktivitetsforslag og budgetforslag udleveres på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2023, dvs.:

 • Kontingent for personlige medlemmer: 150 kr. årligt.
 • Kontingent for personlige medlemmer med bopæl i udlandet: 0 kr.
 • Kontingent for studerende: 75 kr. årligt.
 • Kontingent for firmamedlemmer: 750 kr. årligt.

Ad pkt. 5: Bestyrelsens sammensætning i 2022 fremgår af Selskabets hjemmeside: Bestyrelse. Alle er udpeget/valgt på generalforsamlingen i 2022 for en periode af 2 år og er således ikke på valg i 2023.

Bestyrelsen foreslår følgende nyvalg til bestyrelsen: Steffen Elmer Jørgensen.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Chr. Skov Nielsen.

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Clausen.

Ad pkt. 8: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes pr. e-mail til dvs@vejhistorie.dk senest mandag d. 13. februar.

Indkaldelsen og dagsordenen kan også ses på Selskabets hjemmeside under kommende arrangementer.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev