Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2023-05

16. marts 2023

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Generalforsamling 2023

Der var kun 18 deltagere i Selskabets generalforsamling d. 23. februar. Af hovedpunkterne kan nævnes, at bestyrelsens beretning for virksomheden i 2022 blev godkendt. Det samme gjorde regnskabet, som viste et mindre underskud på 2.265 kr. Der blev redegjort for bestyrelsens planer for aktiviteter i 2023, og forslaget til budget for 2023 med uændrede kontingentsatser blev ligeledes godkendt. Arkivar, ph.d. Steffen Elmer Jørgensen blev nyvalgt til bestyrelsen, og chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen blev genvalgt som Selskabets formand.

Et mere udførligt referat kan ses på Selskabets hjemmeside: Referat af DVS generalforsamling 2023.

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerende møde fremgår af selskabets hjemmeside: Selskabets bestyrelse.

Vejdirektoratets opgavefølje

 

Efter generalforsamlingen holdt anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen et interessant foredrag om Vejdirektoratets opgaver, som i de seneste år er kraftigt udvidet, bl.a. som følge af den politiske aftale om Infrastrukturplan 35.

Han omtalte herunder nogle af de større igangværende og forestående anlægsprojekter. Derudover varetager Vejdirektoratet byggeledelsen i nogle af Byggestyrelsens projekter, bl.a. det nye Statens Naturhistoriske Museum i København. I alle projekter stilles i dag større krav om bæredygtighed.

Han sluttede af med at fortælle om Vejdirektoratets anvendelse af Bygnings Informations Modellering (BIM) – det digitale samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør og de anvendte datamodeller.

Efterlysning

Hvem kan fortælle noget om denne genstand som er ca. 37 cm høj og 43 cm i diameter. Toppen kan afmonteres, og nedenunder er der en lampefatning. Et kyndigt medlem af selskabets bestyrelse har oplyst, at det er en såkaldt ”skildpadde”, som blev anvendt som markering af en rundkørsel eller indkørsel til en servicestation. Den kendes også i en lavere udgave, formentlig uden lyskilde. Hvis nogen af nyhedsbrevets læsere kan bidrage med yderligere oplysninger om "skildpadderne" og deres anvendelse samt billeder, vil vi være taknemmelige. Oplysningerne kan sendes til dvs@vejhistorie.dk.

Ny bog

”Broer og baner til Frederikssund” af Mogens Nørgaard Olesen fortæller et væsentligt stykke lokal- og trafikhistorie om trafikken over Roskilde Fjord – lige fra færgeoverfartens tid til broernes bygning og deres betydning. Desuden beretter forfatteren om banerne til Frederikssund. Bogen er  udkommet d. 15. marts på Forlaget Frydenlund. Læs mere om den her: Historie - Frydenlund.

Historiske dage 2023

Historiske Dage 2023 afholdes i Øksnehallen lørdag den 18. og søndag den 19. marts 2023. Af trafikhistorisk interesse kan især fremhæves events om ”Sporvogne i Danmark – før og nu igen”, ”Spor af jernbanens fysiske kulturarv” og ”Togets og jernbanens kulturhistorie”.

Se det fuldstændige program med oversigt over 75 udstillere og 150 events på Historiske dage 2023.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev