Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2023-07

5. maj 2023

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Indbydelse til rundvisning i Havnebygmesterens Studiesamling og Arkiv

Selskabet indbyder herved til en rundvisning i Havnebygmesterens Studiesamling og Arkiv torsdag d. 25. maj kl. 15:00 - ca. 16:30. På det tidspunkt vil en ny særudstilling om Lynetteholm være åbnet.

Nærmere oplysninger om arrangementet og tilmelding fremgår af selskabets hjemmeside.

Havnens hemmeligheder

TV2 Kosmopol (tidligere TV2 Lorry) har i marts 2023 sendt en serie med overskriften ”Havnens hemmeligheder” Episode 5 handler om Knippelsbro (fra 1937) og maskineriet, der hæver og sænker broklapperne. Se den her:

Suset fra ’37 (5:5) - Havnens hemmeligheder | TV 2 Kosmopol

Udsendelsen varer ca. 10 minutter. Der er bl.a. indslag fra Havnebygmesterens Studiesamling og arkiv (se herover).

VEJHISTORIE nr. 41 er på vej

Forårsnummeret af VEJHISTORIE er trykt og vil blive udsendt til selskabets medlemmer i begyndelsen af maj.

Det indeholder artikler om en usædvanlig stenhugger og brobygger i 1700-tallet, om chausséer og milesten i Nordslesvig samt fire boganmeldelser.

Ekskursionen til Holsten aflyst

Der var desværre for få, der tilkendegav interesse for at deltage i den vejhistoriske ekskursion til Holsten, som var omtalt i det foregående nyhedsbrev. Selskabet har derfor valgt at aflyse turen. Bestyrelsen vil drøfte, om der skal gøres et nyt forsøg på at gennemføre den i 2024.

Museumsreform

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gennemføre en museumsreform, der bl.a. åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumstilskuddene. Kulturministeren har nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til en reform af de statsanerkendte museers opgaver og tilskud. Arbejdsgruppen skal afrapportere til kulturministeren inden udgangen af oktober 2023.

Læs mere om arbejdsgruppens opgaver og sammensætning på Kulturministeriets hjemmeside: Arbejdsgruppe om museumsreform er nedsat.

Vejhistorie på TV:

DR2 fortsatte i marts og april udsendelsesserien Fortidens fantastiske ingeniørkunst.

Episode 7 handler om vandets kraft, bl.a. om bygningen af de tunneler og akvædukter, der forsynede romerske byer med vand. 

Se udsendelsen på DRTV:

Fortidens fantastiske ingeniørkunst: Sæson 1 – Vandets kraft | DRTV

(varighed: 50 minutter)

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev