Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2023-08

16. maj 2023

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Havnebygmesterens Studiesamling og Arkiv

Husk at tilmelde dig rundvisningen i Havnebygmesterens Studiesamling og Arkiv d. 25. maj. By & Havn har oplyst, at særudstillingen om Lynetteholm åbner d. 22. maj, så vi vil være nogle af de første, som får en rundvisning i den del af udstillingen. Du kan se nærmere oplysninger om arrangementet på selskabets hjemmeside. Tilmelding senest d. 22. maj.

Medlemskontingent

Der er endnu medlemmer af selskabet, som ikke har betalt kontingent for 2023, selv om sidste frist var d. 15. maj. Kassereren beder om, at det sker snarest belejligt. Beløb og kontonummer fremgår af kassererens e-mail af 24-04-2023.

Fra SDFE til SDFI

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) skiftede i juni 2022 navn til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og fik samtidig tilført nye opgaver på teleområdet.

Geodatastyrelsen (GST) er en del af SDFI. GST har bl.a. ansvar for kortlægning og geodata, herunder data om landskab og topografi. 

Vejhistorikere kan især have glæde af SDFI kortviser, hvor man bl.a. kan se historiske baggrundskort og luftfotografier (ortofotos) fra forskellige år og derved få et indtryk af de forandringer, der er sket af landskabet og vejnettet gennem årene.

Der er flere kort og korttyper på Geodatastyrelsens side Historiske kort på nettet.

Vejhistorie på TV

DR2 genudsendte for nylig udsendelsen "Danske broer i hele verden - højere, længere, vildere". I udsendelsen fortælles bl.a. om 1915 Çanakkale Broen i Tyrkiet, verdens indtil nu længste hængebro, designet af bl.a. COWI A/S (se billedet herunder).

Hvis du ikke nåede at se udsendelsen, kan den stadig ses på DRTV indtil d. 25. maj 2025:  Danske broer i hele verden (varighed: 58 minutter). I udsendelsen er der også klip fra tidligere års konkurrence "Verdens vildeste brobyggere". Se mere om dette års konkurrence herunder.

Verdens vildeste brobyggere

Konkurrencen "Verdens vildeste brobyggere" afholdes i år for tredje gang. Det sker d. 2. juni i Aalborg. På siden Verdens vildeste Brobyggere er der flere oplysninger om konkurrencen og dagens program. Der er desuden et brobibliotek om særligt vilde broer og brokonstruktioner. 

Projektet Danmarks vildeste brobyggere skal medvirke til at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne. Det er støttet af flere fonde, fagforeninger, brancheforeninger og uddannelsesinstitutioner. Se oversigten over samarbejdspartnere.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev