Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2023-18

20. december 2023

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Formandens jule- og nytårshilsen

Kære medlemmer, firmamedlemmer og sponsorer

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Det er dejligt at se, at der pt. er rigtig mange medlemmer af Selskabet - lige nu 111 personlige medlemmer, 14 firmamedlemmer og 5 sponsorer. Med så mange medlemmer ville det være rigtig dejligt, hvis flere bakkede op om de arrangementer, Selskabet gennemfører. 2023 har været noget præget af lav deltagelse samt enkelte aflysninger. Det synes jeg er ærgerligt, og dette har fyldt en del i bestyrelsens arbejde. Vi gennemførte bl.a. en brugerundersøgelse for på den måde at målrette vores arrangementer, og det håber vi vil føre til større deltagertal i 2024.
 
Jeg kan nævne, at generalforsamlingen 2024 afholdes onsdag d. 21. februar 2024 kl. 15.00 hos Vejdirektoratet i København, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Generalforsamlingen efterfølges af foredrag og spisning i nærheden. Jeg håber og tror, at mange vil deltage ved denne lejlighed.
De øvrige arrangementer i 2024 vil blive annonceret i nyhedsbrevene, når de er planlagt, men kom gerne med forslag, enten via dvs@vejhistorie.dk eller ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
 
Fagbladet VEJHISTORIE er som sædvanligt udkommet med to numre i 2023, og der planlægges ligeledes med to numre i 2024. En stor tak til vores sponsorer, der sikrer, at dette er muligt. Bladet bliver meget rost og omtalt for sin store kvalitet og flotte opsætning, så også en stor tak til alle forfatterne, der er med til at sikre bladets høje kvalitetsniveau.
Endnu en gang en rigtig glædelig jul og et godt nytår
 
Niels Christian Skov Nielsen
Formand for Dansk Vejhistorisk Selskab

Årets julebillede

Farøbroen er oplyst i grønt i december 2023. Belysningen får de to 94 m høje pyloner til at ligne kæmpemæssige juletræer med stjerner i toppen.

Læs mere om belysning af Farøbroen på TV2 ØST's side Derfor lyser broen grønt.

Sangtekst af Sigfred Pedersen

I det foregående nyhedsbrev blev efterlyst teksten til en sang af Sigfred Pedersen, som blev afsunget under Nordisk Vejteknisk Forbunds 7. kongres i København i 1957.

En forespørgsel til Sigfred Pedersen Museet i Harndrup har  ikke givet resultat, men en opmærksom læser har fundet teksten på side 5 i den norske Bedriftsavis for Vestfold Vegvesen, 1975:

Jordens urtid var kun mørke 
men med ét tog Vejen fat, 
brød sig gjennem ørknens tørke, 
sprængte fjeld, brød gjennem krat. 
Da blev jorden fælles eje, 
da fik livet lov at gro. 
Vi vil altid bygge veje, 
over kløfter slår vi bro.
 
Webmaster takker for oplysningen. Det er endnu ikke opklaret, om sangen er trykt og udgivet i Danmark. Er der nogen blandt nyhedsbrevets læsere, der ved det og eventuelt også kender melodien??
 
Ved den samme kongres fremførte Studentersangerne Piet Hein's "Vejens Sang". Pga. copyright kan teksten ikke gengives her, men interesserede kan finde den i samlingen "Sange af denne Verden" fra 1948.

Cagstrup Bro

Cagstrup Bro ligger på landevejen fra Taastrup til Køge. Det er en historisk og fredet bro, som blev opført i 1786 i forbindelse med anlægget af Køgevejen (1780-88). Fredningsteksten og broens undersøgelseshistorie kan læses i Fund og Fortidsminder.

Broen er blevet renoveret tidligere i år. På Solrød Kommunes hjemmeside kan man læse en udførlig redegørelse for  arbejdets omfang og om Slots- og Kulturstyrelsens dispensation til istandsættelsen. Begge dokumenter indeholder gode fotografier og tegninger af broen.

Museum Sydøstdanmark foretog en arkæologisk registrering i forbindelse med renoveringen og fandt bl.a. den viste cirkulære indhugning i toppen af en af broens fløje. Museet rettede henvendelse til Selskabet herom. Efter Selskabets opfattelse drejer det sig om et fikspunkt eller nivellementspunkt, som er blevet indhugget i forbindelse med opmåling og nivellement ved Generalstabens Topografiske Afdelings fremstilling af målebordsblade fra  midten af 1800-årene. Lignende punkter - nogle kvadratiske, andre cirkelformede - kan findes på flere milesten på Sjælland og i Jylland, f.eks. på soklen af en milesten genanvendt som 10 km-sten ved Vejle:

Fremgangsmåden ved opmåling og nivellement er detaljeret beskrevet i bogen "Vort Lands Opmåling" fra 1893. Om nivellementspunkter: Se især side 26-28. Bogen kan læses og downloades fra DTU's side Danmarks tekniske kulturarv.

Ved linjenivellementer langs vejene blev milesten, andre sten og veldefinerede punkter på broer ofte anvendt som målepunkter.

På Rigsarkivet findes kartotek og beskrivelser af danske fikspunkter og nivellementspunkter, bl.a. i de såkaldte "kirkebøger".

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk. som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev