Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2024-01

8. januar 2024

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Godt nytår!

Traditionen tro blev årsskiftet i Australien fejret med et overdådigt fyrværkeri fra den ikoniske Sydney Harbour Bridge og fra Jørn Utzons lige så ikoniske Sydney Opera House. Se hele fyrværkeriet her: Sydney Fireworks 2024 (varer ca. 14 minutter).

Broen blev indviet i 1932. Læs mere om den her: Sydney Harbour Bridge. Operabygningen blev indviet i 1973 og kunne således fejre 50 års fødselsdag i 2023. Læs mere om dens historie her: Our Story.

Kommende arrangementer

Som nævnt i formandens jule- og nytårshilsen holdes den årlige generalforsamling onsdag d. 21. februar i Vejdirektoratet i København med et efterfølgende foredrag om vejregler før og nu. Efter foredraget arrangeres fælles spisning på en nærliggende restaurant. 

Torsdag d. 30. maj er der planlagt en gåtur gennem de gamle gader i Kongens København i samarbejde med Selskabet for Københavns Historie.

På bestyrelsesmødet blev desuden drøftet disse andre forslag til arrangementer:

  • Besøg ved Nordhavnstunnelen i København,
  • Besøg ved den ny Storstrømsbro (der er sket meget siden det foregående besøg i 2022),
  • byvandringer i Odense og/eller Aarhus,
  • orientering om planerne for Danmarks Tekniske Museum 2.0,
  • et eller flere virtuelle foredrag,
  • vejhistorisk ekskursion til Holsten (se herunder).

Indbydelser og nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive bekendtgjort i nyhedsbreve og på hjemmesiden i takt med, at aftaler og praktiske oplysninger er på plads.

Vejhistorisk ekskursion til Holsten

Den planlagte ekskursion i 2023 måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte. Det var der flere, der var skuffede over. Derfor søges den nu gennemført i september 2024 med samme program som i 2023 (se nyhedsbrev nr. 2023-06) med de justeringer, som det ændrede tidspunkt måtte give anledning til.

Hvis der er tilstrækkelig forhåndsinteresse, vil Selskabet gå i gang med fornyet detailplanlægning og indhentning af tilbud fra busselskab og hoteller. Der skal være mindst 20 deltagere, hvis turen skal kunne gennemføres til en rimelig pris.

Derfor bedes eventuelt interesserede sende en (ikke bindende) tilkendegivelse senest søndag d. 28. januar ved at udfylde og sende formularen på denne side: Vejhistorisk ekskursion til Holsten.

Arrangementer på Akademiezentrum Sankelmark

Akademiezentrum Sankelmark (tidligere Grenzakademie Sankelmark) syd for Flensborg er der i 2024 flere arrangementer om emner med relation til dansk historie. Især skal fremhæves

Se hele årsprogrammet her: Unser Programm

Top 10 - arkæologiske fund i 2023

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med museerne præsenteret Top 10 - Årets fund 2023 over markante fund og resultater af naturvidenskabelige undersøgelser, der er kommet frem ved arkæologiske undersøgelser rundt omkring i landet i 2023.

Foto: Museum Sydøstdanmark

Blandt fundene er der et stenlagt vejstykke fra jernalderen, som blev opdaget i forbindelse med udgravningen af en boplads fra jernalderen syd for Udby på Sydsjælland. Vejen har fået navnet Trudshøjvej. Den ligner i sin opbygning den fredede Broskovvej ved Præstø. En planlagt gasledning gennem området føres nu uden om vejstykket, som igen er blevet tildækket og bevaret for eftertiden.

Se flere billeder af vejen og læs beskrivelsen af fundet her.

Hvem kender dette flag?

Selskabet har fået en forespørgsel om flaget på billedet herover. Billedet stammer fra dette opslag på Politiets facebookside.

Flagene stod langs hovedvej A1 i 1950'erne og 60'erne. Når der var sket en dødsulykke på vejen, var flagene på halv. Flagene er også omtalt i en rejsebeskrivelse langs A1 i Jyllandsposten i 1998 under overskriften Vejen tilbage

Er der nogen af nyhedsbrevets læsere, der kan fortælle mere om disse flag? Hvem indførte dem? I hvilken periode blev de anvendt? Hvor stod flagstængerne? Stod de kun langs A1 eller også langs andre hovedveje? Var der både et grønt og et sort flag? Send eventuelle oplysninger til webmaster@vejhistorie.dk - gerne med farvebilleder og henvisninger til relevante kilder.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev