Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2024-02

29. januar 2024

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Trafik & Veje 100 år

Det første nummer af Dansk Vejtidsskrift udkom i 1924. Bladet, som i dag hedder Trafik & Veje, kan således fejre 100-års jubilæum i år. I anledning af jubilæet er alle bladets mere end 20.000 artikler blevet digitaliseret og gjort tilgængelige på www.trafikogveje.dk. Læs mere i denne pressemeddelelse.

Jubilæumsnummeret indeholder både historier fra fortiden og overvejelser om fremtiden. Forsidebilledet er derfor lavet af en AI-robot, som fik besked på at lave et billede af en fremtid bygget på fortidens historie. Se artiklerne i jubilæumsnummeret på siden Søg artikler.

Dansk Historisk Fællesråd

Selskabet er medlem af Dansk Historisk Fællesråd. De seneste numre af Fællesrådets nyhedsbrev har indeholdt et par artikler af interesse for vejhistorikere:

Lokomobilet - en dampdrevet traktor eller "vejlokomotiv", som kom frem i midten af 1800-tallet. Læs mere om lokomobiler her.

Peter Hansen: En stenhugger på landevejen (1903)
Faaborg Museum

Stenring og skærvehammer om stenslageren og hans værktøjer. Det bør bemærkes, at selv om bompenge som nævnt i artiklen principielt blev ophævet i 1850'erne, blev de fortsat opkrævet på Strandvejen i Gentofte helt til 1915.

Vejhistorisk ekskursion til Holsten

Der er foreløbig kun 11, som har tilkendegivet, at de er interesserede i at deltage i turen til Holsten i september 2024. Se opslaget i nyhedsbrev nr. 2024-01. Svarfristen forlænges derfor indtil søndag d. 11. februar, således at det inden generalforsamlingen kan være afklaret, om turen kan gennemføres. Læs mere om turen her: Vejhistorisk ekskursion til Holsten. Hvis du er interesseret i at deltage, så udfyld og send formularen på siden.

Historiske Dage 2024 finder sted d. 9. - 10. marts i Øksnehallen i København. Dansk Vejhistorisk Selskab deltager ikke, men der er blandt de 75 udstillere flere, der kan have interesse for vejhistorikere, f.eks.

samt flere museer, arkiver og forlag. Se mere på siden Historiske Dage 2024

Der er mere end 150 events at vælge imellem på de 6 scener, bl.a. fortællingen om Ingeniørernes Danmarkshistorie og Hjælpen til Sønderjylland efter Genforeningen i 1920 (se boganmeldelsen i VEJHISTORIE nr. 42).

Se hele programmet her.

Mere om sten på Roskildevej

Under et af foredragene ved Vestegnens Kulturuge i september, gjorde en tilhører opmærksom på en 0-sten i nærheden af 10 km-stenen på Roskildevej i Glostrup. Stenen ligner de såkaldte nummersten, der stod for hver 200 m mellem Jensen-Klints helkilometersten, men disse har normalt kun indhugget de lige tal 2, 4, 6 eller 8. En lignende 300 m-sten med et indhugget 3-tal står i nærheden af 2-milestenen på Geels Bakke. 

Selskabet har underrettet Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv om de to stens eksistens, og de er nu registreret i Fund og Fortidsminder.

Hvis nogen af nyhedsbrevets læsere kender til andre, lignende usædvanlige sten, er Milestensgruppen interesseret i at høre nærmere. Skriv til milesten@vejhistorie.dk.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk. som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev