Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2024-03

5. februar 2024

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

 

Kære {name} {surname}

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til generalforsamling i Dansk Vejhistorisk Selskab 

onsdag d. 21. februar kl. 15.00 - 16.00

i Vejdirektoratet, Casper Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, mødelokale MC2.

Dagsorden iht. Selskabets vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen foreslår Per Clausen.
 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2023 og godkendelse af beretning.
  • Beretningen kan læses og downloades fra Selskabets hjemmeside via dette link: DVS beretning 2023.
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2023.
  • Regnskabet udleveres på generalforsamlingen.
 4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for 2024, herunder fastsættelse af kontingentsatser.
  • Aktivitetsforslag udleveres på generalforsamlingen.
  • Budgetforslag udleveres på generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2024:
   • Kontingent for personlige medlemmer: 150,- kr. årligt.
   • Kontingent for firmamedlemmer: 750,- kr. årligt.
   • Kontingent for studerende: 75,- kr. årligt.
   • Personlige medlemmer med bopæl i udlandet er kontingentfri.
 5. Valg af medlemmer til Selskabets bestyrelse. 
  • Bestyrelsen har i 2023 været sammensat som følger:
   • Udpeget af organisationer:
    • Af Vejdirektoratet: Freddy Knudsen.
    • Af Danmarks Tekniske Museum: P.t. ubesat.
    • Af undervisningsinstitutionerne: Michael Bregnsbo.
    • Af Kommunalteknisk Chefforening: Jørgen Jensen.
    • Af Kommunal Vejteknisk Forening: Roland Rasmussen.
    • Af Dansk Byggeri og Asfaltindustrien: Søren P. Simonsen.
   • Valgt på generalforsamlingen i 2022 og dermed på valg i 2024:
    • Knud Grøndahl Mortensen. Ønsker ikke genvalg.
    • Per Winther. Er villig til genvalg for 2 år.
    • Jørgen Burchardt. Er villig til genvalg for 1 år.
    • Niels Christian Skov Nielsen. Er villig til genvalg for 1 år.
    • Nils Kristian Zeeberg. Er villig til genvalg for 2 år.
    • Bo Sommer. Er villig til genvalg for 1 år.
    • Martin Wilson Christiansen. Er villig til genvalg for 2 år.
   • Valgt på generalforsamlingen i 2023 for en periode af 2 år og dermed ikke på valg i 2024:
     • Steffen Elmer Jørgensen.
 6. Valg af formand.
  • Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Chr. Skov Nielsen.
 7. Valg af revisor.
  • Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Clausen.
 8. Forslag fra medlemmer.
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes pr. e-mail til dvs@vejhistorie.dk senest søndag d. 11. februar.
 9. Eventuelt.

Indkaldelsen og dagsordenen kan også ses på Selskabets hjemmeside: Generalforsamling 2024.

Indbydelse til foredrag

onsdag d. 21. februar kl. 16.00-18.00

Sted: Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Mødelokale MC2

Efter selskabets generalforsamling (se herover) vil ingeniør Lars Bolet og afdelingsleder i Vejdirektoratet Poul Holt Pedersen fortælle om vejregler før og nu.

Præsentation af foredragsholderne og nærmere oplysninger om foredragene fremgår af Selskabets hjemmeside:  Vejregler før og nu.

Restaurantbesøg

I forbindelse med selskabets brugerundersøgelse i efteråret 2023 gav flere indsendere udtryk for, at de var interesserede i sociale arrangementer i tilslutning til foredragene.

Derfor har selskabet efter foredragene reserveret bord på den italienske Ristorante Buono, som ligger ca. 20 minutters gang fra Vejdirektoratet. Deltagelsen er for egen regning, og tilmelding er nødvendig.

Se nærmere oplysninger om restaurantbesøget, tilmelding og betaling på Selskabets hjemmeside: Restaurantbesøg.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev