Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2024-06

08. maj 2024

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Kære {name} {surname}

Indbydelse til byvandring i København

 

Dansk Vejhistorisk Selskab og Selskabet for Københavns Historie indbyder til en byvandring i København

torsdag d. 30. maj kl. 16.30.

Startsted: Metroelevatorerne på Rådhuspladsen. Der vil være mulighed for at vælge mellem flere ruter. Hver tur varer 1½ - 2 timer. Temaerne vil være gader, bygninger og broer i den indre by og Frederiksholm-kvarteret.

Læs mere om arrangementet på Selskabets hjemmeside: En forårstur i Kong Frederik X's København.

Studietur til Holsten

Flere medlemmer var skuffede over, at sidste års planlagte studietur til Holsten måtte aflyses. En undersøgelse har senere vist, at der er tilstrækkelig interesse for turen til, at Selskabet vil gøre et nyt forsøg på at gennemføre den.

Der er indhentet et tilbud på en 4-dages bustur fra fredag d. 13. til mandag d. 16. september 2024. 

Programmet for turen er under udarbejdelse, og indbydelse vil blive udsendt med et af de førstkommende nyhedsbreve. Reservér allerede nu de fire dage, hvis du/I er interesserede i at deltage.

Nyt fra Milestensgruppen

 

Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn ønsker at restaurere den 3 1/4-milesten, som står på Hovedgaden i Hørsholm. Gaden er nu gågade, men var oprindelig en del af Fredensborgvejen, mellem København og Fredensborg Slot, som blev anlagt i årene 1764-75. Stenen har været flyttet flere gange i løbet af sin levetid, men står i dag tæt ved sin oprindelige placering.

Milestensgruppen har bidraget med at etablere kontakt til Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv og med at give vejledning i udførelsen af restaureringen.

Genfundne milesten

Milestensgruppen har fået underretning om nogle milesten, som har været forsvundet, eller hvis eksistens ikke tidligere har været kendt.

I et erhvervsområde i Over Hadsten står denne 16-milesten, som oprindeligt har stået på hovedlandevejen mellem Aarhus og Randers. Stenen er sandsynligvis blevet fjernet i forbindelse med anlægget af den østjyske motorvej i begyndelsen af 1990'erne og ikke genopstillet efter afslutningen af arbejdet. Milestensgruppen er ikke klar over, hvordan stenen er havnet i Over Hadsten. Hvis nogen af nyhedsbrevets læsere kan bidrage med oplysninger om stenen, så skriv til milesten@vejhistorie.dk.

 

Milestensgruppen har også fået kendskab til en hidtil ukendt 6 1/4-milesten, der har været genanvendt som 2-kilometersten. Stenen står i dag på en kommunal oplagsplads i Faxe. Milestensgruppen vil se nærmere på den i nær fremtid. Hvis nogen af nyhedsbrevets læsere kan bidrage med oplysninger om denne sten, så skriv til milesten@vejhistorie.dk.

Milestensgruppen har desuden genopdaget en 3/4-milesten i Hansted Skov ved Horsens. Stenen har tidligere været kendt og er bl.a. beskrevet i Horsens Leksikon.

Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv bliver løbende underrettet om sådanne fund, således at stenene kan blive registreret i Fund og Fortidsminder.

Gamle hjulspor under Gammeltorv

 

Ved arkæologiske udgravning på Gammeltorv i København er der fundet en vejbelægning med 900 år gamle hjulspor. Fundet er omtalt på Historie Online og på Københavns Museums hjemmeside.

Ph.d.-afhandling

Tidligere i år har et af Selskabets norske medlemmer, Birgitte Akerhaugen, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) forsvaret sin ph.d.-afhandling med titlen "Veggrunn og eiendomsforhold: Administrasjon og forvaltning av offentlige veger i Norge som utgangspunkt ved avklaring av eierforhold og registrering av grenser". Interesserede kan læse mere og downloade afhandlingen her.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev