Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2024-07

25. maj 2024

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Kære {name} {surname}

Indbydelse til vejhistorisk studietur til Holsten

 

Dansk Vejhistorisk Selskab indbyder herved til en vejhistorisk studietur til det østlige Holsten

fra fredag d. 13. til mandag d. 16. september 2024.

Holsten var indtil 1864 et dansk hertugdømme og har flere vejhistoriske minder fra den tid, bl.a. chausséerne Altona-Kiel, Altona-Lübeck og Altona-Neustadt.

Turen foretages med bus fra Vikingbus Rejser, og vi overnatter på Hotel Wiggers i Bad Oldesloe. Hotellet kan tilbyde 7 dobbeltværelser og 8 enkeltværelser.

Foreløbigt program:

Fredag d. 13. september:

Kl. 09.00: Start fra Vejdirektoratets tjenestested i Fløng.

Kl. 09.45: Opsamling på Køge Nord Station.

Fra Køge Nord kører vi mod Rødby. På vejen hører vi om tankerne bag transportkorridoren mellem Hamborg og København og videre til Sverige. Fra 2029 vil vej- og togtrafikken, der skal passere Femern Bælt, benytte den nye Femerntunnel.

Puttgarden, maj 2024. Foto: Femern A/S.

Efter overfarten til Puttgarden besøger vi Femernforbindelsens informationscenter i Burg og Femernsundbroen. Derfra kører vi mod Lübeck og følger den gamle chaussé til Bad Oldesloe.

Lørdag d. 14. september:

 

Alte Salzstrasse. Foto: Gerd-HH/Wikipedia.

Vi ser strækninger af den gamle saltvej fra Lübeck mod Lüneburg samt Elbe-Lübeck Kanalen. Desuden historiske vejstrækninger omkring Ratzeburg og Mölln.

Søndag d. 15. september:

Vi kører på nogle af de gamle chausséer og ser og hører om deres historie, milesten, historiske broer og andre minder fra "danskertiden".

Mandag d. 16. september:

Hjemrejsedag. Vi følger nogle af de historiske vejstrækninger omkring Plön og Lütjenburg på vejen mod Puttgarden. Forventet ankomst til Køge Nord Station ca. kl. 17.30 og til Fløng ca. kl. 18.00.

Turen er for medlemmer af Dansk Vejhistorisk Selskab med ledsager(e).

Andre vejhistorisk interesserede er meget velkomne til at deltage.

Se flere oplysninger om turens indhold, pris og tilmelding på selskabets hjemmeside: Vejhistorisk studietur til Holsten.

Tilmelding skal ske senest fredag d. 21. juni.

NB: Turen vil kun blive gennemført, hvis der mindst 15 tilmeldte.

Nyt fra Milestensgruppen

 

Rudersdal Kommune har planlagt at anlægge cykelstier på Hørsholm Kongevej gennem Rude Skov og har indbudt et antal interesseorganisationer, deriblandt Dansk Vejhistorisk Selskab, til at indsende forslag og bemærkninger til projektet.

2½-milesten ved Hørsholm Kongevej. Foto: Per Winther (2019)

Langs den pågældende vejstrækning står to milesten, fem kilometersten samt to mindesten. På to steder er der historiske stenkister under vejen. 

Milestensgruppen har sendt et høringssvar til Rudersdal Kommune og gjort opmærksom på de vejhistoriske lokaliteter og deres fredningsstatus samt henstillet, at der tages det fornødne hensyn til dem i forbindelse med anlægsarbejdet. Milestensgruppen har desuden foreslået, at de historiske vejsten afrenses, indskriften opmales og at der opsættes informationstavler eller QR-koder, der fortæller om stenene og deres historie.

Rudersdal har kvitteret for svaret og meddelt, at det vil indgå i den videre behandling af sagen.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev