Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

 

Nyt fra Selskabet

Meddelelse nr. 2019-5 er netop udsendt til selskabets medlemmer. Den indeholder oplysninger om kommende arrangementer.

Meddelelse nr. 2019-6 er på vej. Den indeholder et referat af selskabets vejhistoriske tur til Midtjylland og Himmerland d. 20.-21. september.

Foredrag i Selskabet for Københavns Historie

Medlemmer af Dansk Vejhistorisk Selskab er velkomne til Bjørn Westerbeek Dahls foredrag om “Den præsentable Entré. Adgangsvejene til Kongens København 1660-1870 og deres forskønnelse”, mandag d. 21. oktober 2019. Læs mere under kommende begivenheder.

Verdens vildeste broer

DR K genudsendte den britiske dokumentarserie om ”Verdens vildeste broer” (World’s Greatest Bridges) i perioden 25. september til 2. oktober 2019. Serien består af 6 udsendelser, hvori den britiske ingeniør Rob Bell fortæller om nogle af verdens mest ikoniske broer: The Golden Gate Bridge, Sidney Harbour Bridge, The Ironbridge, Brooklyn bridge, Severn Bridge og Viaduc de Millau. Hver udsendelse varer ca. 45 minutter. Udsendelserne kan også ses på dr.dk: Verdens vildeste broer.

Vision om et nyt teknisk museum

 

Da Danmarks Vej- og Bromuseum blev nødt til at lukke i 2012, blev en del af museets samlinger og andet materiale overdraget til Danmarks Tekniske Museum (DTM) i Helsingør. DTM offentliggjorde i begyndelsen af 2019 en vision om et nyt nationalt teknisk museum i Svanemølleværket i København, når Ørsted forlader værket i 2023. Læs mere om visionen og om projektet på museets hjemmeside Nyt museum – DTM 4.0.

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

 

Tidsskriftet VEJHISTORIE

Nr. 33/2019 er udkommet. Det indeholder artikler om disse emner:

Broars mjukvärden” af et af selskabets svenske medlemmer, Lars Martin Nilsson.

… Efter Morvilles plan” af Nils Kristian Zeeberg om de tidligste trykte danske vejkort fra 1780’erne.

Arkæologi og store anlægsprojekter” af Lars Ewald Jensen.

Ældste spor af vejanlæg i Nordvesteuropa“, hvor Michael Hertz omtaler en artikel i Museum Østjyllands Årbog 2018 om udgravninger af gamle vejanlæg, som museet har udgravet ved Kastbjerg Å syd for Mariager Fjord.

Nr. 33 har desuden en omtale af selskabets studietur til Belgien i august 2018 samt anmeldelser af bøgerne “Aarhusianske gadenavne” og “På vej – Gader og veje i Ebeltoft” samt omtaler af vejstof i fire lokalhistoriske årbøger.

Tidligere numre af VEJHISTORIE indtil nr. 32/2017 kan læses på hjemmesiden. Se indholdsfortegnelser til alle tidligere numre på siden TIDSSKRIFTET VEJHISTORIE.

Nyt fra Milestensgruppen

Det har længe været selskabets ambition, at indholdet af databasen “Sten Langs Vore Veje” (SLVV) skulle gøres tilgængeligt på hjemmesiden, således at alle interesserede kan finde oplysninger om de danske milesten. Det er nu ved at blive realiseret. Der er oprettet et interaktivt Kort over danske milesten, hvor man ved at klikke på en markør på kortet åbner et vindue med oplysninger om den pågældende sten. Det er også muligt at søge via en oversigt over Milesten pr. kommune. Indledningsvis er alle de milesten i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten, som Milestensgruppen har registreret, indlagt på kortet. Detaljerede beskrivelser med billeder af alle sten er under udarbejdelse og vil løbende blive tilføjet. Se mere på siden Databasen Sten Langs Vore Veje.

milesten@vejhistorie.dk

Du kan nu skrive direkte til selskabets milestensgruppe på adressen milesten@vejhistorie.dk, hvis du har spørgsmål eller oplysninger om milesten, kilometersten, vejvisersten eller andre sten langs vore veje.

Brochurer om selskabet og Milestensgruppen

Den digitale version af to brochurer er blevet opdateret, bl.a. på grund af selskabets flytning til ny adresse. Brochurerne kan ses og downloades her: DVS-brochure og Brochure om Milestensgruppen. Der er endnu ikke trykt nye oplag af brochurerne.

SSL-certifikat

Der er nu knyttet et SSL-certifikat til selskabets domæne for at gøre hjemmesiden mere sikker. Læs, hvad det betyder, på NYT PÅ SIDEN.

EU’s persondataforordning

Selskabet er omfattet af EU’s nye personeldataforordning og skal som dataansvarlig sikre, at behandlingen af medlemmernes personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningen. Se hvad selskabets ansvar indebærer og om medlemmernes ret til indsigt i egne personoplysninger på siden Persondatapolitik.

 

Nye bøger

Læs korte omtaler af de viste bøger – og andre nyere bøger om vejhistorie – på siden Nye bøger.

På vej – gader og veje i Ebeltoft

Årbog 2018, Hist. Forening for Vestsjælland

Årbok for Norsk Vegmuseum 2018

Bogen om Dansk Signal Industri

Landtransport i Danmark

Broerne i København

Til Rigets forsvar og Byens gavn

Gods på vej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er selskabet på Facebook

Selskabet har fået en facebook-side: https://www.facebook.com/vejhistorie.

Formålet med siden er at udbrede kendskabet til selskabet og – forhåbentlig – vække interesse, således at flere får lyst til at melde sig ind – gerne flere unge mennesker. Siden kan også bidrage til at fremme kommunikationen mellem selskabet og medlemmerne.

Siden indeholder til at begynde med en præsentation af selskabet og dets aktiviteter, men den vil løbende blive opdateret med nye opslag. Besøg siden og vær med til at udbrede kendskabet til selskabet ved at dele, synes godt om eller følge den.

For at kunne se siden, skal man først oprette en facebook-konto. Se hvordan man gør det – og hvad man bør være opmærksom på – på facebook/hjælp.

 

Vikingevej og bro

Foto: Per Winther (juni 2019)

Siden 2017 har Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum arbejdet på et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen består af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag. Broen er en rekonstruktion af vikingebroen i Ravning Enge vest for Vejle. Nordea-fonden har støttet det samlede projekt med 10,9 mio. kroner. Læs mere om projektet i museets vikingebrofolder. Se også denne animationsvideo fra Kroppedal Museum.

Projektet har fået sin egen hjemmeside: https://vikingebro.dk/ og facebook-side: https://www.facebook.com/Vikingebro/, hvor man kan følge arbejdet og se flere billeder fra det.

Arbejdet blev afsluttet sidst på sommeren 2019, og broen blev indviet fredag d. 13. september 2019. Den har fået navnet “Haralds Bro”. På facebook-siden https://www.facebook.com/Vikingebro/ kan man se videoclips og billeder fra indvielsen.

Kender du denne bro?

 

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i “Bridge of the Month Quiz” i oktober 2019. Klik på billedet for at se en større version – og klik på dette link: Bridge of the Month Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet