1

Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

Brugerundersøgelse

Der har de seneste år ikke været så mange deltagere til selskabets arrangementer som ønsket og forventet. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse for at klarlægge, hvorledes interessen for fremtidige arrangementer kan øges. Der var ved indsendelsesfristens afslutning d. 24. september 2023 modtaget 31 besvarelser. Resultatet vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde d. 2. oktober.

Kommende arrangementer

Selskabets første arrangement i efteråret bliver mandag d. 2. oktober. Her vil civilingeniør Klaus H. Ostenfeld holde et foredrag med titlen Storebælt 25 år – i et brohistorisk perspektiv. Alle interesserede er velkomne. Bemærk den ændrede dato!

Seneste nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 2023-13 er udsendt d. 20. september. Det indeholder en orientering om åbent hus-arrangement ved den ny Storstrømsbro, påmindelser om foredraget om Storebælt 25 år og om brugerundersøgelsen, samt omtaler af selskabets medvirken i Vestegnens Kulturuge og af en ny side med historiske kort på nettet.

Nyhedsbrev nr. 2023-12 er udsendt d. 31. august. Det indeholder en indbydelse til at deltage i en brugerundersøgelse og en indbydelse til selskabets næste arrangement. Desuden en omtale af Vestegnens Kulturuge, hvor selskabet bidrager med foredrag om Roskildevejen og dens milesten, og åbningen af et nyt bilmuseum. 

På siden Nyhedsbreve kan du se indholdet af alle udsendte nyhedsbreve samt tilmelde dig, hvis du vil abonnere på nyhedsbrevene.

Ny side med historiske kort

Geodatastyrelsens side med historiske kort på nettet lukker d. 15. september. I stedet henvises til en ny løsning historiskekort.dk. Man kan læse mere om den nye side her: Om historiske kort.

Bogsalg

 

 

Michael Hertz’s bog “Da chausséen kom til Skanderborg” kan nu også købes via Dansk Vejhistorisk Selskab. Bogen er omtalt på siden Nye bøger. Selskabet har stadig en beholdning af de øvrige bøger, der er nævnt på siden Bogsalg, hvor der også er en bestillingsformular.

 

 

Nye bøger

 

 

“Hjælpen til Sønderjylland” af Niels Jensen handler om genopbygningen af landsdelens infrastruktur efter genforeningen i 1920. Den indeholder bl.a. kapitler om broer og veje. Bogen udkom 16. maj på Forlaget Frydenlund. Læs mere om bogen og se indholdsfortegnelse og forord på forlagets hjemmeside. Bogen blev anmeldt på historie-online.dk d. 17. maj.

 

 

I anledning af Vejdirektoratets 50-års jubilæum som selvstændig vejbestyrelse har VD-Senior Øst og Dansk Vejhistorisk Selskab i fællesskab udgivet et jubilæumsskrift med titlen “Vejdirektoratet mellem to kommunalreformer 1970-2007”.

I bogen fortæller tidligere medarbejdere om deres personlige oplevelser, set fra forskellige steder i Vejdirektoratets organisation. Det er blevet til 28 indlæg med hver sit emne, som tilsammen tegner et mangfoldigt billede af Vejdirektoratets virke og udvikling i perioden. Man kan downloade en digital version (pdf-fil, 259 sider, 4,2 Mb) her.

 

 

 

 

“Broer og baner til Frederikssund” af Mogens Nørgaard Olesen fortæller et væsentligt stykke lokal- og trafikhistorie om trafikken over Roskilde Fjord – lige fra færgeeoverfartens tid til broernes bygning og deres betydning. Desuden beretter forfatteren om banerne til Frederikssund. Bogen udkom d. 15. marts 2023 på Forlaget Frydenlund. Læs mere om den her: Historie – Frydenlund.

 

 

Se flere af de seneste års bøger om vejhistorie på siden Nye bøger.

Tidsskriftet VEJHISTORIE

 

VEJHISTORIE nr. 41 blev udsendt til selskabets medlemmer i løbet af maj. Det indeholder to artikler om hhv. en usædvanlig stenhugger og brobygger i 1700-tallet og chausséer og milesten i Nordslesvig.

Der er desuden anmeldelser af fire bøger.

På siden Tidsskriftet VEJHISTORIE er der links til tidligere numre af VEJHISTORIE (indtil 2020) samt indholdsfortegnelser og forsider af de nyeste numre.

Hvis VEJHISTORIE udebliver, bedes man meddele det til redaktionen.

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

Nyt fra Milestensgruppen

Det har længe været selskabets ambition, at indholdet af databasen “Sten Langs Vore Veje” (SLVV) skulle gøres tilgængeligt på hjemmesiden, således at alle interesserede kan finde oplysninger om de danske milesten. Det er nu ved at blive realiseret. Der er oprettet et interaktivt Kort over danske milesten, hvor man ved at klikke på en markør på kortet åbner et vindue med oplysninger om den pågældende sten. Det er også muligt at søge via en oversigt over Milesten pr. kommune. Indledningsvis er alle de milesten i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten, som Milestensgruppen har registreret, indlagt på kortet. Detaljerede beskrivelser med billeder af alle sten er under udarbejdelse og vil løbende blive tilføjet. Se mere på siden Databasen Sten Langs Vore Veje.

Brochurer om selskabet og Milestensgruppen

Den digitale version af to brochurer er blevet opdateret, bl.a. på grund af selskabets flytning til ny adresse. Brochurerne kan ses og downloades her: DVS-brochure og Brochure om Milestensgruppen

 

Kender du denne bro?

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i denne måneds “Bridge of the Month Quiz”. Klik på billedet for at se en større version – og klik på dette link: Bridge of the Month Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

 

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet.