Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

 

Ny dato for studieturen til Irland

 

Turen var oprindeligt planlagt gennemført fra 31. august til 4. september 2020, men måtte udsættes pga. COVID-19 situationen.

Der er nu fastsat et nyt rejsetidspunkt. Det bliver fra mandag d. 3. maj til fredag d. 7. maj 2021. Hvis der mod forventning stadig skulle være COVID-19 restriktioner, som forhindrer rejsen på det tidspunkt, vil den i stedet blive søgt gennemført i juni 2021.

Nye deltagere kan tilmelde sig indtil 31. oktober 2020. Læs mere om turen og tilmelding under begivenheden Studietur til Irland.

 

Ny TV-serie om ingeniørkunstens katastrofer

DR2 har netop sendt en britisk dokumentarserie om ingeniørkunstens katastrofer. Serien er fra 2019. Dens originaltitel er “Disasters Engineered“. Af særlig interesse for vejhistorikere er episode 7, som bl.a. handler om Tacoma-broens kollaps, og episode 8, som bl.a. handler om Morandi-broens kollaps. Alle episoder kan ses på dr.dk indtil 31. januar 2023.

En udsendelsen med beslægtet emne: “Når broer slår ihjel“, blev sendt på DR2 d. 2., 4. og 6. september. Den handler også om Morandi-broens kollaps. Den kan stadig ses på dr.dk indtil 31. december 2022.

Ny TV-serie om dansk transporthistorie

DR2 sendte i august fire programmer om dansk transporthistorie med den fælles overskrift “Da Danmark blev flettet sammen”. Programmerne skal give seerne forståelse for betydningen af en veludbygget infrastruktur med havne, kanaler, jernbaner, hovedveje og lufthavne. Episode 1 handlede om kanaler og havne. Episode 2 handlede om de danske veje, især den gamle Hovedvej A1 og Fugleflugtslinien. Episode 3 handlede om de danske jernbaner og stationsbyer. Episode 4 handlede om dansk indenrigsluftfart. Serien blev genudsendt i første uge af september, og alle fire episoder kan stadig ses på dr.dk indtil begyndelsen af september 2021.

TV-udsendelse om Grev Reventlow

TV-kanalen DK4 har lavet en udsendelse om manden bag Vejforordningen af 1793, Grev C. D F. Reventlow, og Reventlowmuseet på herregården Pederstrup på Lolland. Udsendelsen kan ses d. 22. og 24. september samt 9. oktober. Se omtale og sendetider på www.dk4.dk.

Nyt fra selskabet

Til de vejhistorisk interesserede, der i år holder ferie i Danmark, er der tilføjet en side med ferietips om steder, som er et besøg værd.

 

Nyt æresmedlem

 

På generalforsamlingen d. 24. februar blev cand. mag. Michael Hertz med applaus udnævnt til æresmedlem af Dansk Vejhistorisk Selskab for sin mangeårige store indsats for selskabet, bl.a. som medlem af bestyrelsen og som formand for redaktions- og forskningsudvalget. Selskabets formand, Bo Tarp, motiverede udnævnelsen og overrakte Michael Hertz en vingave.

 

 

En milesten “på afgrundens rand”

Kurt Rehder fra Korsør har sendt dette foto af 12½-milestenen på Korsørvej mellem Slagelse og Vemmelev. Stenen står lige nu midt i et vejarbejde i forbindelse med anlæg af en ny cykelsti. Dansk Vejhistorisk Selskab har henledt Slots- og Kulturstyrelsens opmærksomhed på stenens udsatte placering. Slagelse Kommune har nu sikret stenen og oplyst, at den vil blive genopstillet i sikre omgivelser efter arbejdets afslutning. Stenen var omtalt i Sjællandske Nyheder d. 5. marts. Man kan læse mere om stenen og dens historie her: US040.

 

Tidsskriftet VEJHISTORIE

Nr. 34-35/2019 er udsendt til selskabets medlemmer i december. Det er et temanummer om broer og indeholder artikler om disse emner:

“Brobyggeren Klaus H. Ostenfeld” af Jørgen Burchardt. Artiklen indeholder omtale af adskillige danske og internationale broprojekter i nyere tid.

“Fredede broer” af Lars Bjarke Christensen, Slots- og Kulturstyrelsen, om forvaltningen af broer som kulturarv.

“Broer som kulturarv” af Michael Hertz, om optagelse af broer på FN’s verdensarvsliste (se også siden World Heritage Bridges).

“Stenkister under vores gamle veje” af lokalhistorikeren Per Lotz, “Bevaring af stenkister” og “Stenkister på Kattrupvej” af museumsinspektør Mads Findal Andreasen, om stenkister og indsatsen for bevaringen af truede stenkister.

“Broulykkers historie – Tekniske konstruktioners begrænsning” af Jørgen Burchardt om nogle spektakulære brokollapser.

Hæftet udgives på grund af den store stofmængde som et dobbeltnummer. Der vil derfor kun udkomme ét nummer af VEJHISTORIE i 2020.

Tidligere numre af VEJHISTORIE indtil nr. 32/2017 kan læses på hjemmesiden. Se indholdsfortegnelser til alle tidligere numre på siden TIDSSKRIFTET VEJHISTORIE.

 

Verdens vildeste broer

DR K genudsendte endnu en gang den britiske dokumentarserie om ”Verdens vildeste broer” (World’s Greatest Bridges) i marts 2020. Serien består af 6 udsendelser, hvori den britiske ingeniør Rob Bell fortæller om nogle af verdens mest ikoniske broer: The Golden Gate Bridge, Sidney Harbour Bridge, The Ironbridge, Brooklyn Bridge, Severn Bridge og Viaduc de Millau. Hver udsendelse varer ca. 45 minutter. Udsendelserne kan også ses på dr.dk: Verdens vildeste broer indtil 31. december 2021.

Vision om et nyt teknisk museum

 

Da Danmarks Vej- og Bromuseum blev nødt til at lukke i 2012, blev en del af museets samlinger og andet materiale overdraget til Danmarks Tekniske Museum (DTM) i Helsingør. DTM offentliggjorde i begyndelsen af 2019 en vision om et nyt nationalt teknisk museum i Svanemølleværket i København, når Ørsted forlader værket i 2023. Læs mere om visionen og om projektet på museets hjemmeside Nyt museum – DTM 4.0.

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

Nyt fra Milestensgruppen

Det har længe været selskabets ambition, at indholdet af databasen “Sten Langs Vore Veje” (SLVV) skulle gøres tilgængeligt på hjemmesiden, således at alle interesserede kan finde oplysninger om de danske milesten. Det er nu ved at blive realiseret. Der er oprettet et interaktivt Kort over danske milesten, hvor man ved at klikke på en markør på kortet åbner et vindue med oplysninger om den pågældende sten. Det er også muligt at søge via en oversigt over Milesten pr. kommune. Indledningsvis er alle de milesten i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten, som Milestensgruppen har registreret, indlagt på kortet. Detaljerede beskrivelser med billeder af alle sten er under udarbejdelse og vil løbende blive tilføjet. Se mere på siden Databasen Sten Langs Vore Veje.

milesten@vejhistorie.dk

Du kan nu skrive direkte til selskabets milestensgruppe på adressen milesten@vejhistorie.dk, hvis du har spørgsmål eller oplysninger om milesten, kilometersten, vejvisersten eller andre sten langs vore veje.

Brochurer om selskabet og Milestensgruppen

Den digitale version af to brochurer er blevet opdateret, bl.a. på grund af selskabets flytning til ny adresse. Brochurerne kan ses og downloades her: DVS-brochure og Brochure om Milestensgruppen. Der er endnu ikke trykt nye oplag af brochurerne.

SSL-certifikat

Der er nu knyttet et SSL-certifikat til selskabets domæne for at gøre hjemmesiden mere sikker. Læs, hvad det betyder, på NYT PÅ SIDEN.

EU’s persondataforordning

Selskabet er omfattet af EU’s nye personeldataforordning og skal som dataansvarlig sikre, at behandlingen af medlemmernes personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningen. Se hvad selskabets ansvar indebærer og om medlemmernes ret til indsigt i egne personoplysninger på siden Persondatapolitik.

Nye bøger

Læs korte omtaler af de viste bøger – og andre nyere bøger om vejhistorie – på siden Nye bøger.

Årbok for Norsk Vegmuseum 2019

Veje & Kultur

Kortlægningen af Danmark

Årbog 2018, Hist. Forening for Vestsjælland

Årbok for Norsk Vegmuseum 2018

Landtransport i Danmark

Broerne i København

Til Rigets forsvar og Byens gavn

Gods på vej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er selskabet på Facebook

Selskabet har fået en facebook-side: https://www.facebook.com/vejhistorie.

Formålet med siden er at udbrede kendskabet til selskabet og – forhåbentlig – vække interesse, således at flere får lyst til at melde sig ind – gerne flere unge mennesker. Siden kan også bidrage til at fremme kommunikationen mellem selskabet og medlemmerne.

Siden indeholder til at begynde med en præsentation af selskabet og dets aktiviteter, men den vil løbende blive opdateret med nye opslag. Besøg siden og vær med til at udbrede kendskabet til selskabet ved at dele, synes godt om eller følge den.

For at kunne se siden, skal man først oprette en facebook-konto. Se hvordan man gør det – og hvad man bør være opmærksom på – på facebook/hjælp.

 

Vikingevej og bro

Foto: Per Winther (juni 2019)

Siden 2017 har Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum arbejdet på et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen består af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag. Broen er en rekonstruktion af vikingebroen i Ravning Enge vest for Vejle. Nordea-fonden har støttet det samlede projekt med 10,9 mio. kroner. Læs mere om projektet i museets vikingebrofolder.

Projektet har fået sin egen hjemmeside: https://vikingebro.dk/ og facebook-side: https://www.facebook.com/Vikingebro/, hvor man kan følge arbejdet og se flere billeder fra det.

Arbejdet blev afsluttet sidst på sommeren 2019, og broen blev indviet fredag d. 13. september 2019. Den har fået navnet “Haralds Bro”. På facebook-siden https://www.facebook.com/Vikingebro/ kan man se videoclips og billeder fra indvielsen. Indvielsen blev omtalt i flere landes medier. Se f.eks. denne video fra Indiavision på Youtube: World’s Longest Viking Bridge fra 2019 Varer ca. 9 minutter).

Selskabet planlægger et besøg på broen og vejen, når COVID-19 situationen tillader det.

Kender du denne bro?

 

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i september måneds  “Bridge of the Month Quiz”. Klik på billedet for at se en større version – og klik på dette link: Bridge of the Month Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet